Palkitseminen

Toimielinten palkitsemispolitiikka

Vuodesta 2020 lähtien Suomisen hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekoprosessit kuvataan yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikassa. Politiikka perustuu EU:n osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin muutokseen (SHRD II), arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain säännöksiin sekä hallinnointikoodin 2020 suosituksiin. Suomisen palkitsemispolitiikka vuosille 2020–2023 käsiteltiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.3.2020. Politiikasta ei äänestetty.

Toimielinten palkitsemispolitiikka 2020–2023

Suomisen palkitsemispolitiikka sisältää yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet ja käytännöt. Suomisen palkitsemispolitiikan tavoitteena on määritellä palkitsemiskäytäntö, joka kannustaa edistämään yhtiön pitkän aikavälin taloudellista suoriutumista ja omistaja-arvon luomista.

Lataa toimielinten palkitsemispolitiikka

Toimielinten palkitsemisraportti

Vuodesta 2021 lähtien palkitsemisraportissa kuvataan Suomisen toimielinten palkitseminen arvopaperimarkkinalain, osakeyhtiölain ja Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaiseman suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin 2020 edellyttämällä tavalla. Hallinnointikoodi on saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Palkitsemisraportti 2022

Lataa palkitsemisraportti 2022