Riskit ja epävarmuudet

Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuudet

Suomiselle relevantit raaka-aine-, energia-, ja kuljetusmarkkinat ovat kärsineet merkittävästä volatiliteetista ja kustannusinflaatiosta. Markkinoiden kehittymissuunnalla voi olla vaikutusta Suomisen taloudelliseen tulokseen.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä tavarantoimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen yrityksenä vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka vaikuttavat edellä mainittuun kustannusinflaatioon.

Myös COVID-19 pandemia voi aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit liittyvät henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyteen ja turvallisuuteen, mahdollisiin ongelmiin raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet, sekä mahdollisiin asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemisiin virusinfektioista johtuen. Huolimatta pandemian aiheuttamasta inflaatiosta ja haasteista toimitusketjussa, jotka rasittavat koko kuitukangasteollisuutta ja sen arvoketjua, emme ole kokeneet normaalia enempää maksuviivästyksiä ja siksi emme näe, että meidän luottoriskimme olisivat merkittävästi kasvaneet.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja asiakkaille annettuihin luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Suomiselle relevantit raaka-aine-, energia-, ja kuljetusmarkkinat kärsivät edelleen merkittävästä volatiliteetista ja kustannusinflaatiosta. Tämä voi vaikuttaa Suomisen taloudelliseen suoritukseen riippuen siitä, miten markkinat kehittyvät.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä ei ole asiakkaita eikä toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Suomiseen yrityksenä vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka vaikuttavat edellä mainittuun kustannusinflaatioon.

Myös COVID-19 pandemia voi aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit liittyvät henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyteen ja turvallisuuteen, mahdollisiin ongelmiin raaka-aineiden saatavuudessa ja kuljetuksiin liittyvät haasteet, sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista johtuen. Asiaamme ovat pääosin pärjänneet taloudellisesti hyvin myös pandemian aikana ja siksi Suomisen luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja asiakasluottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä ja taloudellisissa olosuhteissa sekä rahoitusriskit.

Suomiselle relevantit raaka-aine-, energia-, ja kuljetusmarkkinat kärsivät edelleen merkittävästä volatiliteetista ja kustannusinflaatiosta. Tämä voi vaikuttaa Suomisen taloudelliseen suoritukseen riippuen siitä, miten markkinat kehittyvät.

Ukrainan sotaan liittyen välittömät vaikutukset Suomisen liiketoimintaan ovat vähäiset, sillä meillä on hyvin vähän asiakkaita eikä lainkaan toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. Suomiseen yrityksenä vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka vaikuttavat edellä mainittuun kustannusinflaatioon.

Myös COVID-19 pandemia voi aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit liittyvät henkilöstömme ja asiakkaidemme terveyteen ja turvallisuuteen, mahdollisiin ongelmiin raaka-aineiden saatavuudessa ja kuljetuksiin liittyvät haasteet, sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista johtuen. Asiaamme ovat pääosin pärjänneet taloudellisesti hyvin myös pandemian aikana ja siksi Suomisen luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja asiakasluottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä ja taloudellisissa olosuhteissa sekä rahoitusriskit.

Riskit ja epävarmuustekijät

Riskit voidaan jakaa strategisiin, operatiivisiin, rahoitus- ja vahinkoriskeihin. Tältä sivulta löydät tietoa myös ei-taloudellisista riskeistä ja niiden hallinnasta.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Suomisen liiketoiminnan johtamista, ja riskien tunnistaminen ja arviointi ovat myös sisäisen valvonnan järjestämisen edellytyksiä.