Hallinnointi

Suominen Oyj noudattaa Arvo-paperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla verkossa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Selvitys on julkaistu pörssitiedotteella samanaikaisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa.

Suomisen tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat tarkastaneet selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta sen sisältämien aihealueiden tiedot on esitetty ajantasaisina Suomisen verkkosivuilla.

Lataa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023