Hallinnointi

Suominen Oyj noudattaa Arvo-paperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallinnointikoodi on saatavilla verkossa osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on julkaistu erillisenä kertomuksena toimintakertomuksen yhteydessä. Selvitys on julkaistu pörssitiedotteella samanaikaisesti tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa.

Suominen Oyj:n tarkastusvaliokunta ja hallitus ovat käsitelleet selvityksen. Selvitystä ei päivitetä tilikauden aikana, mutta sen sisältämien aihealueiden tiedot on esitetty ajantasaisina Suomisen verkkosivuilla.

Lataa selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022