Yritysvastuu Suomisella
Teemme työtä pää kylmänä, sydän lämpimänä ja kädet puhtaina

Yritysvastuustrategia

Suominen määritteli loppuvuodesta 2014 yritysvastuustrategian tukemaan liiketoimintastrategiaa ja sen tavoitteita. Lisäksi yritysvastuustrategia auttaa Suomista vastaamaan sidosryhmiensä vaatimuksiin myös pitkällä aikavälillä.

Toimintaperiaatteet

Suomisen tarkoitus on yrityksen perustamisesta lähtien ollut ihmisten elämän helpottaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Uskomme tähän missioon vahvasti ja pyrimme sisällyttämään sen kaikkeen toimintaamme.

Ympäristövastuu

Suominen tähtää omasta toiminnastaan aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentämiseen sekä tuotteiden ympäristövaikutusten minimoimisen niiden koko elinkaaren ajalla.

Sosiaalinen vastuu

Suominen on sitoutunut tarjoamaan henkilöstölleen turvallisen työympäristön ja hyvinvoivan työyhteisön. Työn tekemistä Suomisella kuvataan yhtiön strategian Suomisen tapa toimia -kulmakivessä.

Taloudellinen vastuu

Suominen noudattaa paikallisia lakeja ja säädöksiä, hyvää hallintotapaa ja muita yleisesti hyväksyttyjä yrityskäytäntöjä.

Sertifikaatit

Suominen tarjoaa sertifioiduista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita. Katso lista sertifikaateistamme.

Yritysvastuun tunnusluvut

Yritysvastuun tunnusluvut kertovat Suomisen toiminnan ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista.