Yritysvastuu
Suomisella

Yritysvastuuagenda

Suomisen yritysvastuuagenda vuosille 2020–2025 tukee yrityksen liiketoimintastrategian tavoitteita.

Ihmiset ja turvallisuus

Suominen on sitoutunut tarjoamaan henkilöstölleen turvallisen työympäristön ja hyvinvoivan työyhteisön.

Ympäristövastuu

Suominen tähtää omasta toiminnastaan aiheutuvan ympäristökuormituksen vähentämiseen sekä tuotteiden ympäristövaikutusten minimoimisen niiden koko elinkaaren ajalla.

Yrityskansalaisuus

Suominen noudattaa paikallisia lakeja ja säädöksiä, hyvää hallintotapaa ja muita yleisesti hyväksyttyjä yrityskäytäntöjä.

Toimintaperiaatteet

Suomisen tarkoitus on yrityksen perustamisesta lähtien ollut ihmisten elämän helpottaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Uskomme tähän missioon vahvasti ja pyrimme sisällyttämään sen kaikkeen toimintaamme.

Sertifikaatit

Suominen tarjoaa sertifioiduista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita. Katso lista sertifikaateistamme.