Yritysvastuuohjelma 2020–2025

Suomisen yritysvastuuohjelma määrittää vastuullisuuteen liittyvät teemat ja tavoitteet strategiakaudelle 2020–2025. Ohjelma on hallituksen hyväksymä, ja sen toteutusta seurataan säännöllisesti. Yritysvastuuohjelmassa on neljä teemaa: ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutusten minimointi ja yrityskansalaisuus.

Ihmiset ja turvallisuus

Suomisella työturvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat etusijalla. Pyrimme aktiivisesti parantamaan henkilöstön sitoutuneisuutta ja jatkamme erinomaiseen suoritukseen tähtäävän kulttuurin rakentamista. Jatkamme myös turvallisuuskulttuurimme vahvistamista.

Ympäristövaikutusten minimointi

Suomiselle ympäristövastuu tarkoittaa luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Pyrimme jatkuvasti vähentämään omasta toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Vastuulliset kuitukankaat

Kuitukangasmarkkinoilla on siirrytty nopeasti kohti vastuullisempia vaihtoehtoja. Muutosta ohjaavat pääasiassa kuluttajien kasvava tietoisuus ympäristöasioista sekä lainsäädäntö. EU:n kertakäyttömuoveja koskeva direktiivi edistää muovittomiin tuotteisiin siirtymistä kaikkialla maailmassa. Suomisella on hyvät edellytykset vastata tähän muutokseen. Suomisen ensimmäinen muoviton tuote lanseerattiin jo yli 15 vuotta sitten.

Yrityskansalaisuus

Suominen toimii vastuullisesti ja johdonmukaisesti kaikkialla maailmassa. Edistämme vastuullista toimintaa toimitusketjussamme ja koko yhteiskunnassa kunnioittamalla ihmisoikeuksia, minimoimalla oman toimintamme ympäristövaikutukset ja olemalla hyvä yrityskansalainen. Noudatamme kaikessa toiminnassamme tiukkoja eettisiä vaatimuksia.