Yritysvastuu
Suomisella

Yritysvastuuagenda

Suomisen yritysvastuuagenda vuosille 2020–2025 tukee yrityksen liiketoimintastrategian tavoitteita.

Ihmiset ja turvallisuus

Työturvallisuus ja henkilöstön yleinen hyvinvointi ovat Suomisella etusijalla.

Ympäristövastuu

Suomiselle ympäristövastuu tarkoittaa luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Pyrimme jatkuvasti vähentämään omasta toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Yrityskansalaisuus

Suominen toimii vastuullisesti ja yhdenmukaisesti kaikkialla maailmassa.

Sertifikaatit

Suominen tarjoaa sertifioiduista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita. Katso lista sertifikaateistamme.