Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 §:n mukaan julkisesti noteeratun yhtiön osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa muutoksista kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (ns. liputusilmoitus).

Liputusilmoitukset vuonna 2022

28.6.2022
Suominen Oyj on 28.6.2022 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan OP-Henkivakuutus Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

8.3.2022
Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Group Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 10 % liputusrajan. Samalla Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistusosuus ylittää 20 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

25.2.2022
Suominen Oyj on 25.2.2022 vastaanottanu Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen.  Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Group Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

20.1.2022
Suominen Oyj on 19.1.2022 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

28.4.2021
Nordea Funds Ltd:n omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

16.4.2021
Bolero Holdings SARL:n omistus Suomisessa on alittanut 5 prosenttia. Lue pörssitiedote.

18.1.2021
Keskinäinen Työeläkevakuutus Elon omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

18.1.2021
Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden Oy Etra Invest Ab:n ja Tiiviste-Group Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Suominen Oyj:n osakkeista sekä äänimäärästä ylittää 15 % liputusrajan. Lue pörssitiedote

29.12.2020
AC Invest Two B.V. on sulautunut emoyhtiöönsä Ahlstrom Capital B.V.:een konsernin sisäisen fuusion myötä. Näin ollen Ahlstrom Capital B.V. on 28.12.2020 alkaen Suominen Oyj:n suora osakkeenomistaja. Lue pörssitiedote.

28.10.2020
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 28.10.2020, että sen omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

16.12.2019
Bolero Holdings SARL ilmoitti 13.12.2019, että sen omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

16.12.2019
TVF TopCo Limited ilmoitti 13.12.2019, että sen omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

13.12.2017
Ahlstrom Capital Oy:n konserniyhtiö AC Invest Two BV ilmoitti, että sen omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

2.6.2017
Oy Etra Invest Ab (Erkki Etolan määräysvaltayhtiö) ilmoitti, että sen omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

10.6.2016
Suominen Oyj vastaanotti 10.6.2016 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 10 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

13.7.2015
GMT Capital Corp ilmoitti ostaneensa 9.7.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä saavuttaa 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

20.3.2015
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-tunnus 0107638-1) ilmoitti myyneensä 19.3.2015 Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 10 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

16.3.2015
Suomen Teollisuussijoitus Oy (y-tunnus 1007806-3) ilmoitti myyneensä 16.3.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % rajan. Lue pörssitiedote.

18.2.2015
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti myyneensä 17.2.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % liputusrajan myös silloin, mikäli Mandatum konvertoisi helmikuussa 2014 merkitsemänsä hybridilainan kokonaisuudessaan osakkeiksi. Lue pörssitiedote.

29.1.2015
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ilmoitti Suomiselle, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä voi ylittää 5 %:n liputusrajan. Lue pörssitiedote.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ilmoitti Suomiselle, että sen osuus Suominen Oyj:n olemassa olevista osakkeista ja äänistä on alittanut 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

5.2.2014
Ahlstrom Oyj ilmoitti Suomiselle, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä voi laskea siten, että seuraavat liputusrajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %. Lue pörssitiedote.

Ahlström Capital Oy ja AC Invest Two B.V. ilmoittivat Suomiselle, että niiden osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä voi nousta siten, että seuraavat liputusrajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %. Lue pörssitiedote.

Erkki Etola, Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ilmoittivat yhdessä Suomiselle, että niiden osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä voi ylittää 5 %:n liputusrajan. Lue pörssitiedote.

10.1.2014
Ahlstrom Oyj ilmoitti yhtiölle mahdollisista muutoksista omistuksessa. Lue pörssitiedote.

Ahlström Capital Oy ja AC Invest Two B.V. ilmoittivat yhtiölle mahdollisista muutoksista omistuksessa. Lue pörssitiedote.

4.8.2011
Yhtiö sai Ahlstrom Oyj:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 25 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen.

Ahlstrom Oyj:n omistus järjestelyn jälkeen:

Kappalemäärä: 66.666.666 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 28,21 %´
Ahlstrom Oyj:llä ei ole Suominen Yhtymä Oyj:n omistusta ennen järjestelyä.

Ahlstrom Oyj on 4.8.2011 allekirjoitetulla kauppakirjalla sopinut kaupasta, jolla Ahlstromin Home and Personal –liiketoiminta myydään Suominen Yhtymä Oyj:lle. Kauppa on ehdollinen muun muassa sen toteuttamista koskevien lupien saamiselle kilpailuviranomaisilta. Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla.

Kauppaan liittyen Ahlstrom on 4.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 30 miljoonalla eurolla. Sitoumus on ehdollinen mm. sille, että kaupan toteuttamiseen tarvittavat kilpailuviranomaisten luvat on saatu. Sitoumuksensa perusteella Ahlstrom merkitsisi Suomisen osakeannissa yhteensä 66.666.666 uutta osaketta. Mikäli osakeanti toteutuisi vähimmäislaajuudessaan, Ahlstromin omistusosuus Suomisen osakkeista osakeannin jälkeen olisi 28,21 %. Jos taas osakeannissa merkitään vähimmäismäärää suurempi määrä osakkeita, tulee Ahlstromin lopullinen omistusosuus olemaan pienempi.

4.8.2011
Yhtiö sai Oy Etra Invest Ab:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 10 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Oy Etra Invest Ab:n omistus järjestelyn jälkeen:

Kappalemäärä: 12.223.320 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 5,2 %

Oy Etra Invest Ab on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 1,8 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöltä ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 5 % järjestelyn tuloksena, jos järjestely toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen.

Mandatum Henkivakuutusyhtiön omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 22.222.222 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 9,4 %

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 10 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 10 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen.

Ilmarisen omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 26.045.326 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 11,0 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 10 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Heikki Bergholmilta ilmoituksen, että hänen osuutensa Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 5 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Heikki Bergholmin omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 5 319 405 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 2,3 %

Heikki Bergholm on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 765.000 eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Evald ja Hilda Nissin säätiöltä ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 5 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Evald ja Hilda Nissin säätiön omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 6.943.646 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 2,9 %

Evald ja Hilda Nissin säätiö on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 1,2 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 5 %, mikäli järjestely toteutuu.

Varman omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 22.222.222 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä enintään: 9,4 %
Varmalla ei ole Suominen Yhtymä Oyj:n omistusta ennen järjestelyä.

Varma on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 10 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Mikko Maijalalta ilmoituksen, että hänen osuutensa yhdessä hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 5 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Mikko Maijalan ja Maijala Investment Oy:n kokonaisomistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 3.558.967 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 1.5 %

Mikko Maijala on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 0,5 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n 4.8.2011 julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

1.7.2010
Yhtiö sai Mikko Maijalalta ilmoituksen, että hänen osuutensa yhdessä hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli noussut 5,1 prosenttiin.

2.10.2009
Yhtiö sai Oy Etra Invest Ab:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 1.10.2009 noussut 16,44 prosenttiin.

4.6.2009
Yhtiö sai Oy Etra Invest Ab:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 2.6.2009 noussut 14,12 prosenttiin.

20.11.2008
Yhtiö sai Oy Etra Invest Ab:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 19.11.2008 noussut 5,73 prosenttiin.

3.5.2007
Yhtiö sai Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 2.5.2007 laskenut 3,04 prosenttiin.