Toiminnan arviointi ja monimuotoisuus

Hallituksen toiminnan arviointi 

Hallitus toteutti vuosittaisen itsearvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuonna 2023. Arviointi suoritettiin sisäisesti. Arvioinnin tulokset käytiin läpi hallituksessa, sekä jaettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle. 

Lisäksi hallitus arvioi useimpien kokouksiensa jälkeen kokouksen valmisteluita ja kulkua sekä sen omaa toimintaansa jatkuvan kehityksen periaatteen mukaisesti. 

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Monimuotoisuus on tunnistettu Suomisella keskeiseksi menestystekijäksi. Hallituksen osaamisen, kokemuksen ja mielipiteiden monimuotoisuus edistää avoimuutta uusille ajatuksille ja auttaa hallitusta tukemaan ja haastamaan yhtiön johtoa. Lisäksi monimuotoisuus edistää avointa keskustelua ja rehellisyyttä päätöksenteossa, hyvää hallintotapaa sekä hallituksen ja toimivan johdon tehokasta valvontaa, ja tukee seuraajasuunnittelua.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi hallituksen jäsenten lukumäärää, kokoonpanoa ja osaamistarpeita yhtiön nykyisten ja tulevien tarpeiden valossa. Hallituksen kokoonpanoa tarkastellessaan nimitystoimikunta ottaa huomioon muun muassa, onko hallituksessa edustettuna laaja-alaisesti liike-elämän tuntemusta, eri sukupuolia edustavia henkilöitä sekä eri-ikäisiä jäseniä. Suomisen tavoitteena on, että sen hallituksessa on sekä miehiä että naisia.

Lähtökohtana on, että nimitystoimikunnan lopullinen ehdotus hallituksen kokoonpanosta yhtiökokoukselle perustuu kunkin ehdokkaan pätevyyteen ja osaamiseen. Lisäksi ehdokkailla tulee olla mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallitustyöskentelyyn.