Osakehistoria

Suominen Oyj:n osakepääoma on 11 860 056 euroa. Suomisella on 58 259 219 kappaletta osakkeita. Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Rekisteröidyt muutokset:

    Muutos osakkeiden
lukumäärässä
Muutos
osakepääomassa
Osakkeiden 
lukumäärä
Osakepääoma
11.12.2017          
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 € vaihtokurssilla. Kaikki lainaosuudet on nyt konvertoitu osakkeiksi.    4 419 324 0 58 259 219 11 860 056
6.9.2017          
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 € vaihtokurssilla.   44 960 0 53 839 895 11 860 056
19.6.2017          
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 € vaihtokurssilla.   2 129 293 0 53 794 935 11 860 056
7.12.2016          
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 € vaihtokurssilla.   449 419 0 51 665 642 11 860 056
22.3.2016 
Suominen Oyj:n osakkeiden
lukumäärä muuttui osakkeiden
yhdistämisen seurauksena. Osakkeiden lukumäärää vähennettiin yhtiökokouksen
päätöksellä osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) osakkeeksi.
  201 209 384 0 51 216 232 11 860 056
10.4.2015
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 0,50 € vaihtokurssilla   1 059 968 0 252 425 616 11 860 056
23.2.2015
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 0,50 € vaihtokurssilla.   1 462 069  251 365 648  11 860 056 
13.2.2015
Henkilöstöanti: Sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään liittyvä suunnattu maksullinen osakeanti johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenille.   507 388 0 249 903 579 11 860 056
4.2.2015
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 0,50 € vaihtokurssilla.   1 462 069 0 249 396 191 11 860 05
16.8.2013
Maksuton osakeanti: Suunnattu anti yhtiölle itselleen.   2 000 000 0 247 934 122 11 860 056
3.10.2011
Konversioanti: pääomalainan 2008 haltijat voivat merkitä uusia osakkeita hintaan 0,45 € osakkeelta.   4 799 997 0 245 934 122 11 860 056
3.10.2011
Uusanti: Osakeannissa voi merkitä uusia osakkeita hintaan 0,45 € osakkeelta.   193 739 111 0 241 134 125 11 860 056
4.6.2010
Merkintäetuoikeusanti: vanhalla osakkeella voi merkitä yhden uuden hintaan 0,43 €.   23 674 902 0 47 395 014 11 860 056
28.10.2003
Merkintäanti: kahdella vanhalla osakkeella voi merkitä yhden uuden hintaan 2,70 €.   7 893 804 3 946 902 23 720 112 11 860 056
1.10.2001
Suominen Oyj:n osakkeet Lassila & Tikanojan jakautumisessa: 28,4 % aikaisemman Lassila &Tikanojan osakkeiden hankintamenosta siirtyi Suominen Oyj:n osakkeen hankintamenoksi.   15 826 308 7 913 154 15 826 308 7 913 154