Osake ja omistus

Osakkeen perustiedot

Suominen Oyj:n osake on listattuna Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Osakkeen perustiedot   
Kaupankäyntitunnus SUY1V 
ISIN-koodi FI0009010862
Toimialaluokka Kulutustavarat (keskisuuret yhtiöt)
Listalle 1.10.2001
Osakkeiden lukumäärä

58 259 219

Osakepääoma, € 11 860 056

Osakemonitori

Suurimmat osakkeenomistajat

Omistusrakenne

 

Liputusilmoitukset

 

Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 §:n mukaan julkisesti noteeratun yhtiön osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa muutoksista kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle (ns. liputusilmoitus).

 

28.4.2021

Nordea Funds Ltd:n omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

16.4.2021

Bolero Holdings SARL:n omistus Suomisessa on alittanut 5 prosenttia. Lue pörssitiedote.

18.1.2021
Keskinäinen Työeläkevakuutus Elon omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

18.1.2021

Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden Oy Etra Invest Ab:n ja Tiiviste-Group Oy:n yhteenlaskettu omistusosuus Suominen Oyj:n osakkeista sekä äänimäärästä ylittää 15 % liputusrajan. Lue pörssitiedote

29.12.2020

AC Invest Two B.V. on sulautunut emoyhtiöönsä Ahlstrom Capital B.V.:een konsernin sisäisen fuusion myötä. Näin ollen Ahlstrom Capital B.V. on 28.12.2020 alkaen Suominen Oyj:n suora osakkeenomistaja. Lue pörssitiedote.

28.10.2020
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 28.10.2020, että sen omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

16.12.2019
Bolero Holdings SARL ilmoitti 13.12.2019, että sen omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

16.12.2019
TVF TopCo Limited ilmoitti 13.12.2019, että sen omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

13.12.2017
Ahlstrom Capital Oy:n konserniyhtiö AC Invest Two BV ilmoitti, että sen omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

2.6.2017
Oy Etra Invest Ab (Erkki Etolan määräysvaltayhtiö) ilmoitti, että sen omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

10.6.2016
Suominen Oyj vastaanotti 10.6.2016 Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 10 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

13.7.2015
GMT Capital Corp ilmoitti ostaneensa 9.7.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä saavuttaa 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

20.3.2015
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (y-tunnus 0107638-1) ilmoitti myyneensä 19.3.2015 Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 10 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

16.3.2015
Suomen Teollisuussijoitus Oy (y-tunnus 1007806-3) ilmoitti myyneensä 16.3.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % rajan. Lue pörssitiedote.

18.2.2015
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö (y-tunnus 0641130-2) ilmoitti myyneensä 17.2.2015 toteutuneella kaupalla Suominen Oyj:n osakkeita siten, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä alittaa 5 % liputusrajan myös silloin, mikäli Mandatum konvertoisi helmikuussa 2014 merkitsemänsä hybridilainan kokonaisuudessaan osakkeiksi. Lue pörssitiedote.

29.1.2015
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ilmoitti Suomiselle, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä voi ylittää 5 %:n liputusrajan. Lue pörssitiedote.

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ilmoitti Suomiselle, että sen osuus Suominen Oyj:n olemassa olevista osakkeista ja äänistä on alittanut 5 % liputusrajan. Lue pörssitiedote.

5.2.2014
Ahlstrom Oyj ilmoitti Suomiselle, että sen osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä voi laskea siten, että seuraavat liputusrajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %. Lue pörssitiedote.

Ahlström Capital Oy ja AC Invest Two B.V. ilmoittivat Suomiselle, että niiden osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä voi nousta siten, että seuraavat liputusrajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %. Lue pörssitiedote.

Erkki Etola, Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ilmoittivat yhdessä Suomiselle, että niiden osuus Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä voi ylittää 5 %:n liputusrajan. Lue pörssitiedote.

10.1.2014
Ahlstrom Oyj ilmoitti yhtiölle mahdollisista muutoksista omistuksessa. Lue pörssitiedote.

Ahlström Capital Oy ja AC Invest Two B.V. ilmoittivat yhtiölle mahdollisista muutoksista omistuksessa. Lue pörssitiedote.

4.8.2011
Yhtiö sai Ahlstrom Oyj:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 25 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen.

Ahlstrom Oyj:n omistus järjestelyn jälkeen:

Kappalemäärä: 66.666.666 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 28,21 %´
Ahlstrom Oyj:llä ei ole Suominen Yhtymä Oyj:n omistusta ennen järjestelyä.

Ahlstrom Oyj on 4.8.2011 allekirjoitetulla kauppakirjalla sopinut kaupasta, jolla Ahlstromin Home and Personal –liiketoiminta myydään Suominen Yhtymä Oyj:lle. Kauppa on ehdollinen muun muassa sen toteuttamista koskevien lupien saamiselle kilpailuviranomaisilta. Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla.

Kauppaan liittyen Ahlstrom on 4.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 30 miljoonalla eurolla. Sitoumus on ehdollinen mm. sille, että kaupan toteuttamiseen tarvittavat kilpailuviranomaisten luvat on saatu. Sitoumuksensa perusteella Ahlstrom merkitsisi Suomisen osakeannissa yhteensä 66.666.666 uutta osaketta. Mikäli osakeanti toteutuisi vähimmäislaajuudessaan, Ahlstromin omistusosuus Suomisen osakkeista osakeannin jälkeen olisi 28,21 %. Jos taas osakeannissa merkitään vähimmäismäärää suurempi määrä osakkeita, tulee Ahlstromin lopullinen omistusosuus olemaan pienempi.

4.8.2011
Yhtiö sai Oy Etra Invest Ab:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 10 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Oy Etra Invest Ab:n omistus järjestelyn jälkeen:

Kappalemäärä: 12.223.320 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 5,2 %

Oy Etra Invest Ab on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 1,8 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiöltä ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 5 % järjestelyn tuloksena, jos järjestely toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen.

Mandatum Henkivakuutusyhtiön omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 22.222.222 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 9,4 %

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 10 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 10 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen.

Ilmarisen omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 26.045.326 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 11,0 %

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 10 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Heikki Bergholmilta ilmoituksen, että hänen osuutensa Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 5 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Heikki Bergholmin omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 5 319 405 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 2,3 %

Heikki Bergholm on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 765.000 eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Evald ja Hilda Nissin säätiöltä ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 5 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Evald ja Hilda Nissin säätiön omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 6.943.646 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 2,9 %

Evald ja Hilda Nissin säätiö on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 1,2 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 5 %, mikäli järjestely toteutuu.

Varman omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 22.222.222 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä enintään: 9,4 %
Varmalla ei ole Suominen Yhtymä Oyj:n omistusta ennen järjestelyä.

Varma on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 10 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n tänään julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

4.8.2011
Yhtiö sai Mikko Maijalalta ilmoituksen, että hänen osuutensa yhdessä hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä alittaa 5 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan alittumiseen.

Mikko Maijalan ja Maijala Investment Oy:n kokonaisomistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 3.558.967 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 1.5 %

Mikko Maijala on 3.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 0,5 miljoonalla eurolla. Sitoumus merkitä uusia osakkeita liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n 4.8.2011 julkistamaan kauppaan, jossa Suominen Yhtymä Oyj on allekirjoittanut sopimuksen Ahlstrom Oyj:n kanssa yhtiön Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan ostamisesta.

Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla. Liputuksen laskentaperusteena on oletus, että osakeanti toteutuu vähimmäismäärän suuruisena.

1.7.2010
Yhtiö sai Mikko Maijalalta ilmoituksen, että hänen osuutensa yhdessä hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli noussut 5,1 prosenttiin.

2.10.2009
Yhtiö sai Oy Etra Invest Ab:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 1.10.2009 noussut 16,44 prosenttiin.

4.6.2009
Yhtiö sai Oy Etra Invest Ab:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 2.6.2009 noussut 14,12 prosenttiin.

20.11.2008
Yhtiö sai Oy Etra Invest Ab:lta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 19.11.2008 noussut 5,73 prosenttiin.

3.5.2007
Yhtiö sai Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolta ilmoituksen, että sen osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä oli 2.5.2007 laskenut 3,04 prosenttiin.

 

Osakehistoria

 

Suominen Oyj:n osakepääoma on 11 860 056 euroa. Suomisella on 58 259 219 kappaletta osakkeita. Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

Rekisteröidyt muutokset:

  Muutos osakkeiden
lukumäärässä
Muutos
osakepääomassa
Osakkeiden 
lukumäärä
Osakepääoma
11.12.2017        
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 € vaihtokurssilla. Kaikki lainaosuudet on nyt konvertoitu osakkeiksi.  4 419 324 0 58 259 219 11 860 056

6.9.2017

       

Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 € vaihtokurssilla.

44 960 0

53 839 895

11 860 056
19.6.2017        
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 € vaihtokurssilla. 2 129 293 0 53 794 935 11 860 056
7.12.2016        
Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 2,50 € vaihtokurssilla. 449 419 0 51 665 642 11 860 056

22.3.2016 

Suominen Oyj:n osakkeiden
lukumäärä muuttui osakkeiden
yhdistämisen seurauksena. Osakkeiden lukumäärää vähennettiin yhtiökokouksen
päätöksellä osakepääomaa alentamatta siten, että viisi (5) osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) osakkeeksi.

201 209 384 0

51 216 232

11 860 056

10.4.2015

Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 0,50 € vaihtokurssilla

1 059 968 0 252 425 616 11 860 056

23.2.2015

Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 0,50 € vaihtokurssilla. 1 462 069  251 365 648  11 860 056 

13.2.2015

Henkilöstöanti: Sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään liittyvä suunnattu maksullinen osakeanti johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenille.

507 388 0 249 903 579 11 860 056

4.2.2015

Hybridilaina: Lainan merkitsijöillä on oikeus vaihtaa lainaosuutensa ja niille kertyneet pääomitetut korot osakkeiksi 11.2.2014–10.2.2018 välisenä aikana 0,50 € vaihtokurssilla.

1 462 069 0 249 396 191 11 860 05

16.8.2013

Maksuton osakeanti: Suunnattu anti yhtiölle itselleen.

2 000 000 0 247 934 122 11 860 056

3.10.2011

Konversioanti: pääomalainan 2008 haltijat voivat merkitä uusia osakkeita hintaan 0,45 € osakkeelta.

4 799 997 0 245 934 122 11 860 056

3.10.2011

Uusanti: Osakeannissa voi merkitä uusia osakkeita hintaan 0,45 € osakkeelta.

193 739 111 0 241 134 125 11 860 056

4.6.2010

Merkintäetuoikeusanti: vanhalla osakkeella voi merkitä yhden uuden hintaan 0,43 €.

23 674 902 0 47 395 014 11 860 056

28.10.2003

Merkintäanti: kahdella vanhalla osakkeella voi merkitä yhden uuden hintaan 2,70 €.

7 893 804 3 946 902 23 720 112 11 860 056

1.10.2001

Suominen Oyj:n osakkeet Lassila & Tikanojan jakautumisessa: 28,4 % aikaisemman Lassila &Tikanojan osakkeiden hankintamenosta siirtyi Suominen Oyj:n osakkeen hankintamenoksi.

15 826 308

7 913 154

15 826 308

7 913 154

 

Johdon liiketoimet

 

Johdon ja heidän lähipiiriensä liiketoimien ilmoittaminen Suominen Oyj:lle

Pyydämme Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) mukaisia Suominen Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään noudattamaan alla olevia ohjeita liiketoimien ilmoittamisessa 3.7.2016 alkaen. Ilmoitukset liiketoimista on tehtävä Finanssivalvonnalle ja Suominen Oyj:lle mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Näin täytät liiketoimi-ilmoituksen

Ilmoittamiseen tarvittava lomake löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

Suominen Oyj:n LEI-tunnus: 743700Z1BNFYR9PRDF52
Suominen Oyj:n osakkeen ISIN-koodi: FI0009010862

Huomaa, että jokainen kauppa tulee ilmoittaa omalla rivillään. Tallenna valmis lomake pdf-muodossa omalle tietokoneellesi.

Ilmoituslomakkeen lähettäminen Finanssivalvonnalle ja Suomiselle

Lähetä täytetty lomake sähköpostin liitteenä Finanssivalvonnalle ja Suomiselle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen. Älä lähetä lomaketta postitse.

Lähetys Finanssivalvonnalle: Mene osoitteeseen https://securemail.bof.fi ja lähetä lomake suojattuna sähköpostina osoitteeseen johdonkaupat@finanssivalvonta.fi

Lähetys Suominen Oyj:lle: Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen communications@suominencorp.com . Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli ilmoitukseen liittyen olisi kysyttävää.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä communications@suominencorp.com tai Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 540 9747.

Johdon ja lähipiirin liiketoimia koskeva rekisteriseloste.

Johdon liiketoimista tiedottaminen

Suominen julkaisee saamansa ilmoitukset pörssitiedotteena viipymättä ilmoitukset saatuaan. Uusimmat johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitukset löytyvät alta. Kaikki aikaisemmat ilmoitukset löytyvät Suomisen tiedotelistauksesta.  
Lisätietoja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksiin liittyvästä sääntelystä on koottu Finanssivalvonnan verkkosivuille.


Osakkeiden yhdistäminen

 

Osakkeiden yhdistäminen eli ns. käänteinen split

Suominen tiedotti 29.1.2016 suunnittelevansa osakkeidensa yhdistämistä. Lue 29.1.2016 julkaistu pörssitiedote ja katso myös usein kysytyt kysymykset alla. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle osakkeiden yhdistämisestä kokonaisuudessaan (pdf).

Yhtiökokous päätti osakkeiden yhdistämisestä 16.3.2016 ja kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 22.3.2016 (ks. pörssitiedote)

Usein kysyttyjä kysymyksiä (julkaistu 29.1.2016)

1. Olen Suomisen osakkeenomistaja. Mitä minun tulee nyt tehdä?

Sinun ei tarvitse tehdä mitään osakkeiden yhdistämiseksi. Suominen hoitaa yhdistämisen, eikä se vaadi toimia osakkeenomistajilta. Osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua Suomisen varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.3.2016, jossa osakkeiden yhdistämisestä päätetään.

2. Missä suhteessa osakkeita yhdistetään? Miten osakemäärä muuttuu?

Viisi Suomisen osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Suomisen osakkeiden kokonaismäärä pienenee noin 252 miljoonasta noin 50 miljoonaan.

3. Miksi yhdistäminen tehdään?

Osakkeiden yhdistäminen nostaa yksittäisen osakkeen arvoa. Uskomme sen olevan osakkeenomistajien edun mukaista, sillä yhdistämisen odotetaan lisäävän sijoittajien kiinnostusta yhtiötä kohtaan. Näin olleen yhdistämisen odotetaan parantavan kaupankäyntiolosuhteita. Lisäksi se luo joustavuutta muun muassa osingonmaksua koskevaan päätöksentekoon.

4. Kuinka 5:1 yhdistäminen oikeastaan toimii?

Käytännössä yhdistämisen lopputulos on sama kuin 5 vanhan osakkeen yhdistäminen yhdeksi uudeksi osakkeeksi, joka on 5 kertaa vanhaa osaketta arvokkaampi. Teknisesti ottaen 5:1 -yhdistämisessä Suominen lunastaa kaikilta osakkeenomistajilta sen lukumäärän osakkeita, joka saadaan kertomalla osakkeenomistajan osakemäärä luvulla 4/5. Esimerkiksi jos sijoittajalla on 500 Suomisen osaketta, 400 osaketta lunastetaan (4/5 x 500 = 400) ja sijoittajalla on jatkossa 100 osaketta.

Jotta vältettäisiin tilanne, jossa osakkeenomistajalle jää murto-osallinen määrä osakkeita, lunastettavien osakkeiden lukumäärä pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaiseen osakkeeseen. Ylimääräiset murto-osaan johtavat osakkeet myydään sijoittajan puolesta Helsingin pörssissä.

Esimerkiksi: jos sijoittajalla on 558 osaketta, 447osaketta lunastetaan (4/5 x 558 = 446,4) ja sijoittajalla on jatkossa 111 osaketta. Ylimääräiset 0,6 osaketta yhdistetään muiden järjestelyssä syntyvien murto-osien kanssa ja myydään osakkeenomistajan puolesta. Näiden 0,6 osakkeen myyntitulo mahdollisine korkoineen tilitetään osakkeenomistajalle.

Yhdistämisen yhteydessä vastikkeetta lunastettavat osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen yhteydessä. Lunastettavien osakkeiden pyöristyksen seurauksena lunastettavat osakkeiden murto-osat kootaan yhteen ja myydään kyseisten osakkeenomistajien lukuun.

5. Mitä tapahtuu jos omistan vähemmän kuin 5 osaketta?

Suominen lunastaa sinulta kaikki omistamasi Suomisen osakkeet. Osakkeet myydään osakkeenomistajan lukuun ja myyntitulo tilitetään osakkeenomistajalle.

6. Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen sijoitukseni arvoon?

Ei. Yhdistäminen tarkoittaa vain osakkeiden lukumäärän vähentämistä. Yhdistäminen ei vaikuta osakkeiden kokonaismarkkina-arvoon, paitsi pyöristysosakkeiden lunastuksen osalta. Suomisen osakkeen hinta ja siten sijoituksesi arvo määräytyy päivittäisessä kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä, ja vaikka yhdistämisellä ei ole välitöntä suoraa vaikutusta Suomisen osakkeiden arvoon, yhdistämisen tarkoitus on kaupankäyntiolosuhteiden parantaminen, jonka Suomisen hallitus uskoo olevan hyödyllistä osakkeenomistajille.

Seuraava esimerkki havainnollistaa kuvitteellista osakkeiden 5:1 -yhdistämisen tulosta. Oletetaan, että sijoittajalla on 500 osaketta, ja osakkeen markkinahinta on 1,10 euroa osakkeelta, jolloin koko sijoituksen arvo on 550 euroa. Oletetaan myös, että osakkeen hinta ei muutu markkinoilla mistään muusta syystä. Kun 5 osaketta on yhdistetty yhdeksi, sijoittaja omistaa 100 osaketta hinnaltaan 5,50 euroa osakkeelta, jolloin sijoituksen arvo on yhä 550 euroa.

7. Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen omistukseeni yhtiössä?

Ei, paitsi mahdollisten pyöristysosakkeiden lunastamisen osalta, missä tapauksessa sijoittajan omistus Suomisessa vähenee osakkeen murto-osan verran.

8. Miten saan yhdistetyt osakkeet arvo-osuustililleni?

Mikäli osakkeesi ovat arvo-osuustilillä, uusi osakemäärä näkyy tililläsi automaattisesti osakkeiden yhdistämisen jälkeen. Tämä tapahtuu 21.3.2016 kaupankäynnin päättymisen jälkeen. Voit ottaa yhteyttä tilinhoitajaasi mikäli sinulla on lisäkysymyksiä ajoitukseen liittyen.

9. Miten osakkeiden yhdistäminen vaikuttaa ulkona olevien osakkeiden lukumäärään ja osakekohtaisen tuloksen laskentaan?

Yhdistämishetkellä ulkona olevien osakkeiden lukumäärä jaetaan 5:llä ja osakekohtainen tulos kerrotaan 5:llä.

10. Miksi yhdistämissuhteeksi on valittu juuri 5:1?

Yhdistämissuhteeksi on valittu 5:1, jotta yhdistämistä seuraava yksittäisen osakkeen arvo olisi järkevällä tasolla, ja jotta samalla sellaisten osakkeenomistajien lukumäärä, joilta yhdistämisessä lunastetaan koko osakeomistus, olisi mahdollisimman pieni. Yhdistämissuhteen valinnassa on myös haluttu pitää mahdollisimman pienenä sellaisten osakkeenomistajien lukumäärä, joille yhdistämissuhde johtaa osakkeen murto-osaan.

11. Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen Suomisen johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin?

Osakepalkkiojärjestelmiä korjataan teknisesti vastaamaan yhdistämisen mukaista tilannetta.

12. Mitä yhdistämisessä tapahtuu yhtiön hallussa oleville omille osakkeille?

Yhdistäminen ei koske yhtiön hallussa olevia omia osakkeita eikä alenna niiden lukumäärää.