Taloudelliset tavoitteet

Suomisen hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet strategiakaudeksi 2020–2025:

 • Liikevaihdon kasvu kauden aikana: nopeampaa kuin kohdemarkkinoiden kasvu
 • Käyttökate-% (EBITDA-%) 2025 mennessä: yli 12 %
 • Velkaantumisaste kauden aikana: 40–80 %, mukaan lukien IFRS 16 Vuokrasopimukset – standardin soveltamisen vaikutus

Miten tavoitteet saavutetaan?

Kasvu

 • Keskittyminen nopeasti kasvavaan vastuullisten tuotteiden markkinaan
 • Uusien tuotteiden kehittäminen ja lanseeraaminen markkinaosuuden valtaamiseksi
 • Kohdennetut investoinnit kyvykkyyksien parantamiseksi sekä kapasiteetin
  kasvattamiseksi

Kannattavuus

 • Tuotantolinjojen tehokas käyttö
 • Katteen parantaminen uusien tuotteiden sekä tuotanto- ja raaka-ainetehokkuuden avulla
 • Kiinteiden kustannusten jatkuva hallinta

Velkaantumisaste

 • Tasapainoinen investointisuunnitelma
 • Liiketoiminnan rahavirta terveellä tasolla