Tavarantoimittajat

Valitsemme yhteistyökumppanimme huolellisesti ja teemme yhteistyötä vain niiden kanssa, jotka harjoittavat liiketoimintaa eettisesti ja vastuullisesti ja jakavat arvomme.

Missiomme on auttaa asiakkaitamme menestymään luomalla laadukkaita kuitukankaita ja visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Arvot ohjaavat pyrkimystämme strategisten tavoitteidemme saavuttamiseen. Arvomme ovat

  • Vastuunotto
  • Yhteistyö
  • Suorituskyky
  • Oikeudenmukaisuus

Valitsemme liikekumppanimme huolellisesti ja teemme yhteistyötä ainoastaan eettisesti ja vastuullisesti toimivien kumppaneiden kanssa. Odotamme toimittajiemme ja lukuumme toimivien liikekumppaneiden ymmärtävän ja noudattavan kaikkia sovellettavissa olevia lakeja ja säädöksiä, ja noudattavan samaa laillista ja eettistä standardia jota Suominen harjoittaa.

Liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille

Liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille asettaa normit, joita noudatetaan Suomisen kanssa tehtävässä liiketoiminnassa. Liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille on saatavilla vain englanniksi.

Ostoehdot

Yleiset ostoehdot koskevat Suominen Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden tekemiä ostotilauksia. Ostoehdot on saatavilla vain englanniksi.