Suominen sijoituskohteena

Suominen luo omistaja-arvoa toteuttamalla strategiaansa, jonka keskeinen tavoite on kasvattaa korkean lisäarvon tuotteiden osuutta yhtiön portfoliossa. Lue lisää Suomisen strategiasta.

Miksi sijoittaa Suomiseen

 

Suominen sijoituskohteena:

1. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat kolmella mantereella keskeisillä markkina-alueilla, lähellä asiakkaita

Suominen keskittyy kuitukankaiden kehittämiseen ja valmistamiseen rullatavarana.

Suominen on globaalisti merkittävä kuitukankaiden valmistaja ja pyyhintätuotteiden kuitukangasvalmistajana maailman suurin. Suomisella on kolme kuitukangastehdasta Pohjois-Amerikassa, yksi Etelä-Amerikassa ja neljä Euroopassa. Pystymme palvelemaan tehokkaasti maailmanlaajuisesti toimivia asiakkaitamme ja toisaalta tarjoamaan joustavasti tuotteitamme myös paikallisesti. 

2. Toimimme kasvavilla markkinoilla

Kuitukankaiden kysyntä kasvaa kaikilla markkina-alueilla, myös Euroopassa. Moni globaaleista megatrendeistä vauhdittaa kysynnän kasvua:

Demografiset tekijät

 • väestön kasvu vaikuttaa suoraan hyödykkeiden kysyntään, myös kuitukankaiden kysyntään
 • kehittyneissä maissa väestön ikääntyminen lisää mm. terveydenhuollon tuotteiden ja hygieniatuotteiden kysyntää.
 • globaalin keskiluokan kasvu – yhä suuremmalla osalla maailman väestöstä jää rahaa käytettäväksi myös mukavuutta, hygieenisyyttä ja arjen helppoutta lisääviin tuotteisiin, terveyssiteistä ja vaipoista kertakäyttöisiin meikinpoistoliinoihin.

Elämäntyyliin liittyvät tekijät

 • ennusteiden mukaan kuluttajien terveyteen ja hyvinvointiin käyttämien varojen määrä kasvaa merkittävästi. Tämä vauhdittaa myös monien kuitukangastuotteiden, kuten terveydenhuollon tuotteiden sekä kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden kysyntää.
 • kuluttajat etsivät yhä useammin tuotteita ja palveluita, jotka helpottavat arkea ja säästävät aikaa. Useat kuitukankaasta valmistettavat tuotteet, esimerkiksi kertakäyttöiset kodin siivoukseen tarkoitetut liinat, vastaavat tähän kysyntään. Nopeutta ja helppoutta korostava trendi vaikuttaa useisiin muihinkin toimialoihin, muun muassa pankkipalveluihin sekä elintarviketeollisuuteen.

3. Asiakassuhteemme ovat usein globaaleja ja pitkäaikaisia – keskimäärin yli 10 vuoden mittaisia

Asiakaskuntaamme kuuluu

 • Kuluttajabrandien valmistajia, monet näistä globaaleja toimijoita
 • Globaalisti toimivia private label -tuotteiden valmistajia
 • Alueellisia jatkojalostajia

Asiakassuhteemme ovat keskimäärin yli 10 vuotta pitkiä ja ne perustuvat tyypillisesti 2-3 vuodeksi solmittuihin puitesopimuksiin. Kymmenen suurinta asiakasta muodostaa noin 60 % Suomisen liikevaihdosta. Ostamisen keskeisiä kriteerejä ovat muun muassa vakaa laatutaso, jatkuvuus sekä läheisyys (logistiikkaedut, yhteistyön joustavuus).

4. Meillä on selkeä visio ja kunnianhimoinen strategia sen toteuttamiseksi 

Suomisen yhtiörakenne on selkiytetty luopumalla kosteuspyyhkeiden valmistuksesta (2013 ) sekä joustopakkausliiketoiminnasta (2014). Suominen keskittyy yksinomaan kuitukankaisiin.

Strategia kaudelle 2017 - 2021  on selkeä ja se tähtää kannattavaan kasvuun. 

 

Taloudelliset tavoitteet

 

Vuonna 2021 päättyvän strategiakauden aikana Suominen tähtää:

 • 15 % tuottoon sijoitetulle pääomalle (kauden keskiarvo)
 • liikevaihdon 6 % vuotuiseen kasvuun (kauden keskiarvo)
 • pääsääntöisesti 40–80 % välille asettuvaan velkaantumisasteeseen.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuositasolla. 

Suomisen taloudelliseen kehitykseen voi tutustua muun muassa taloudellisten raporttien avulla. 

Näkymät

 

Näkymät 2019

7.8.2019

Suominen toistaa 31.1. 2019 antamansa arvion, jonka mukaan konsernin liikevaihto on vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla.Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa.

24.4.2019

Suominen toistaa 31.1. 2019 antamansa arvion, jonka mukaan konsernin liikevaihto on vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla.Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa.

31.1.2019

Suominen arvioi konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 tasolla.Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja liikevoitto 4,6 milj. euroa.

Näkymät 2018

25.10.2018
Suominen odottaa, että yhtiön liikevaihto on vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ja että vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi vuoden 2017 tasoa heikompi. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa.

13.9.2018
Suominen laskee arviotaan vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Suominen odottaa, että yhtiön liikevaihto on vuonna 2018 vuoden 2017 tasolla ja että vertailukelpoinen liikevoitto on merkittävästi vuoden 2017 tasoa heikompi. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa.

3.8.2018
Suominen täsmentää arviotaan tulevaisuuden näkymistä ja odottaa, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto on parempi kuin vuonna 2017 ja vertailukelpoinen liikevoitto on vuoden 2017 tasolla. Aiemmin Suominen arvioi, että liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa.

26.4.2018
Suominen toistaa 30.1.2018 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa.

30.1.2018
Suominen arvioi, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa.

Näkymät 2017

27.10.2017
Suominen toistaa 9.8.2017 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän vuoden 2016 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. 

9.8.2017
Suominen toistaa 20.7.2017 tarkistetun ohjauksensa ja odottaa, että yhtiön liikevaihto on parempi kuin vuonna 2016 mutta vertailukelpoinen liikevoitto jää vuoden 2016 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa.

20.7.2017
Suominen tarkisti ohjaustaan liikevoiton kehityksen osalta ja odottaa, että yhtiön liikevaihto on parempi kuin vuonna 2016 mutta vertailukelpoinen liikevoitto jää vuoden 2016 tasosta. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa.

26.4.2017
Suominen toistaa 31.1.2017 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa.

31.1.2017
Suominen arvioi, että vuonna 2017 konsernin liikevaihto on parempi kuin vuonna 2016. Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa.

Näkymät 2016

27.10.2016 Suominen toistaa arvionsa, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton jäävän vuoden 2015 tasosta.

20.9.2016 Suominen tarkensi näkymiään ja odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton jäävän vuoden 2015 tasosta. 

9.8.2016 Suominen toistaa arvionsa, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2016 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton olevan paremmat kuin vuonna 2015. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 31,2 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentakaava vastaa aiemmin käytössä olleen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä -tunnusluvun laskentakaavaa.

28.4.2016 Suominen toistaa aiemman arvionsa, jonka mukaan yhtiö odottaa, että vuonna 2016 konsernin liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin vuonna 2015. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa.

29.1.2016 Suominen arvioi, että vuonna 2016 konsernin liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin vuonna 2015. Suomisen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Kertaluonteiset erät on määritelty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Näkymät 2015

26.10.2015 Suominen tarkentaa ohjeistustaan vuoden 2015 liikevoiton osalta. Yhtiö odottaa, että jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on vuonna 2015 selvästi parempi kuin vuonna 2014. Aiemmin Suominen arvioi, että yhtiön vuoden 2015 jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2014. Liikevaihdon osalta Suominen toistaa 17.7.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2015 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan parempi kuin vuonna 2014. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

17.7.2015 Suominen toistaa 27.4.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 liikevaihto oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa

27.4.2015 Suominen toistaa 30.1.2015 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2015 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2014. Vuonna 2014 liikevaihto oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa.

30.1.2015 Suominen arvioi, että tilikaudella 2015 konsernin liikevaihto ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin tilikaudella 2014. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 miljoonaa euroa.

Näkymät vuodelle 2014

24.10.2014 Suominen päivittää näkymiään liikevoiton osalta. Yhtiö odottaa jatkuvien toimintojen liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä nousevan vuonna 2014 suuruusluokaltaan 25 miljoonaan euroon. Aiemmin Suominen arvioi, että sen jatkuvien toimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on parempi kuin vuonna 2013 (19,4 miljoonaa euroa; Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät). Liikevaihdon osalta Suominen toistaa 18.7.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2014 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan parempi kuin vuonna 2013 (373,7 miljoonaa euroa).

18.7.2014 Suominen toistaa 11.7.2014 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa vuonna 2014 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan paremmat kuin vuonna 2013. Suomisen jatkuvien toimintojen (Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät) liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 miljoonaa euroa (luku tarkentunut aiemmin julkaistusta). Aiemmin tulevaisuuden näkymiä arvioitaessa vertailulukuina käytettiin vuoden 2013 tilinpäätöksessä raportoitua liikevaihtoa, 433,1 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä, 18,3 miljoonaa euroa.

11.7.2014 Suominen tarkistaa Joustopakkaukset-liiketoiminnan myynnin vuoksi vuoden 2014 näkymien vertailulukuja. Tarkistetut vertailuluvut kuvaavat Suominen-konsernin jatkuvia liiketoimintoja. Suominen arvioi, että vuonna 2014 sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin vuonna 2013. Suomisen jatkuvien toimintojen (Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät) liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,0 miljoonaa euroa. Aiemmin tulevaisuuden näkymiä arvioitaessa vertailulukuina käytettiin vuoden 2013 tilinpäätöksessä raportoitua liikevaihtoa, 433,1 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä, 18,3 miljoonaa euroa.

29.4.2014 Suominen toisti arvionsa, jonka mukaan yhtiö odottaa, että sen liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat vuonna 2014 paremmat kuin vuonna 2013.

Vuonna 2013 Suomisen liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot).

10.2.2014 Suominen tiedotti saaneensa päätökseen Paulínian tehtaan oston Ahlstrom Oyj:lta. Kaupan vahvistumisen myötä Suominen korottaa liikevaihtoennustettaan vuodelle 2014.

Suominen arvioi, että sen liikevaihto ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ovat vuonna 2014 paremmat kuin vuonna 2013.

Vuonna 2013 Suomisen liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot).

30.1.2014 Suominen tiedotti, että yhtiö odottaa konsernin nykyrakenteella koko vuoden 2014 liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2013.

Vuonna 2013 liikevaihto oli 433,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 miljoonaa euroa (jatkuvat toiminnot).

Näkymät vuodelle 2013 (23.10.2013)

Suominen toistaa 17.7.2013 antamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2013 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla tai hieman korkeampi ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2012.

Vuonna 2012 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 410,4 miljoonaa euroa ja konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksessä raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 miljoonaa euroa.

Analyytikot

 

Nämä analyytikot seuraavat Suomisen kehitystä. Lista ei välttämättä ole täydellinen. Suominen ei vastaa analyyseissa esitetyistä arvioista.

Evli

Joonas Ilvonen

044 430 9071

joonas.ilvonen@evli.com

Inderes

Antti Viljakainen
044 591 2216
antti.viljakainen@inderes.com

Syyt sijoittaa Suomiseen