Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Suomisella on pysyvä vuoden 2013 yhtiökokouksen perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain, ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunnan kokoonpano 2022

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimeämät edustajat olivat vuonna 2022 Lasse Heinonen Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana ja Mikael Etola Oy Etra Invest Ab:n ja Etola Group Oy:n nimeämänä edustajana. Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Eskola toimi nimitystoimikunnan kolmantena jäsenenä.

Nimitystoimikunta on valinnut puheenjohtajakseen Lasse Heinosen. Nimitystoimikunta päätti kutsua Jukka Perttulan, Nordea Fundsin hallituksen puheenjohtajan, osallistumaan nimitystoimikunnan kokouksiin neuvonantajana edustaen Nordea Nordic Small Cap Fundia, joka oli 1.9.2022 Suomisen neljänneksi suurin osakkeenomistaja.

Nimitystoimikunta kokoontui kolme kertaa vuonna 2022. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100.

Päivitetty viimeksi 10.03.2023