Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Suomisella on pysyvä vuoden 2013 yhtiökokouksen perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemisesta, ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi ja ehdotus hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta toimii toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää.

Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain, ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. Toimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen.

Nimitystoimikunnan kokoonpano 2023

4. syyskuuta 2023 alkaen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniä ovat: 

  • Lasse Heinonen, Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana
  • Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola-Yhtiöt, Etola Group Oy:n ja Oy Etra Invest Ab:n nimeämänä edustajana
  • Jaakko Eskola, Suomisen hallituksen puheenjohtaja

Lasse Heinonen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta päätti kutsua Peter Seligsonin, A. Ahlström Oy:n hallituksen puheenjohtajan, osallistumaan nimitystoimikunnan kokouksiin neuvonantajana.

Nimitystoimikunta toimittaa Suomisen hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä. 

 

Päivitetty viimeksi 5.09.2023