Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Suomisella on pysyvä vuoden 2013 yhtiökokouksen perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten palkitsemisesta, hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenistä sekä puheenjohtajasta. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on etsiä hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.

Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, joista yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät vuosittain Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimitystoimikunta valitsee toimikunnan puheenjohtajan keskuudestaan.  

Nimitystoimikunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, eikä yhtiön toimivaan johtoon kuuluva henkilö saa olla toimikunnan jäsen. 

Nimitystoimikunnan kokoonpano 2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat: 

  • Jyrki Vainionpää, Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana
  • Mikael Etola, toimitusjohtaja, Etola-Yhtiöt, Etola Group Oy:n ja Oy Etra Invest Ab:n nimeämänä edustajana
  • Jaakko Eskola, Suomisen hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta päätti kutsua Peter Seligsonin, A. Ahlström Oy:n hallituksen puheenjohtajan, osallistumaan nimitystoimikunnan kokouksiin neuvonantajana.

Nimitystoimikunta toimittaa Suomisen hallituksen kokoonpanoa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

 

Päivitetty viimeksi 14.03.2024