Sijoittajaviestinnän periaatteet

Suomisen sijoittajaviestinnän tehtävänä on välittää markkinoille luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa yhtiön osakkeen arvonmäärityksen perustaksi. Sijoittajaviestinnässään Suominen noudattaa tasapuolisuuden periaatetta.

Yhtiö järjestää sijoittajatapaamisia säännöllisesti taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä. Sijoittajia tavataan lisäksi yhtiön ja muiden tahojen järjestämissä sijoittajatilaisuuksissa.

Suominen noudattaa suljettua ajanjaksoa, joka alkaa 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen, puolivuotiskatsauksen tai tilinpäätöksen julkaisemista ja päättyy julkaisupäivän loppuun. Hiljaisella jaksolla ei järjestetä sijoittajatapaamisia eikä kommentoida konsernin tulosta ja kehitystä.

Pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja ne toimitetaan samanaikaisesti pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille. Yhtiö julkaisee tiedotteet ilman aiheetonta viivytystä myös verkkosivuillaan.

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on kuvata keskeisiä periaatteita, joita Suominen noudattaa pääomamarkkinoille ja medialle suunnatussa viestinnässään.