Sijoittajaviestinnän periaatteet

Suomisen sijoittajaviestinnän tehtävänä on välittää markkinoille luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa yhtiön osakkeen arvonmäärityksen perustaksi. Sijoittajaviestinnässään Suominen noudattaa tasapuolisuuden periaatetta.

Yhtiö järjestää sijoittajatapaamisia säännöllisesti taloudellisten katsausten julkistamisen yhteydessä. Sijoittajia tavataan lisäksi yhtiön ja muiden tahojen järjestämissä sijoittajatilaisuuksissa.

Suomisen ns. hiljainen jakso alkaa 30+1 päivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy niiden julkistamiseen. Hiljaisella jaksolla ei järjestetä sijoittajatapaamisia eikä kommentoida konsernin tulosta ja kehitystä.

Pörssitiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi ja ne toimitetaan samanaikaisesti pörssille sekä keskeisille tiedotusvälineille. Yhtiö julkaisee tiedotteet ilman aiheetonta viivytystä myös verkkosivuillaan.

Tiedonantopolitiikka

Tiedonantopolitiikan tarkoituksena on kuvata keskeisiä periaatteita, joita Suominen noudattaa pääomamarkkinoille ja medialle suunnatussa viestinnässään.