Hallitus

Vuonna 2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Suomisen hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Jaakko Eskola

s. 1958
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, vuorineuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen ja johtokunnan vanhempi neuvonantaja, 2021
Wärtsilä Oyj Abp, konsernijohtaja, 2015–2021
Wärtsilä Oyj Abp, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, 2013–2015
Wärtsilä Oyj Abp, Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja, 2006–2015
Wärtsilä Oyj Abp, Power Plants -liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtaja, 2005–2006
Wärtsilä Development & Financial Services Oy, toimitusjohtaja, 1998–2005
PCA Corporate Finance, johtaja, 1997–1998
Kansallis-Osake-Pankki, kansainvälisen projektirahoituksen johtotehtävät, 1986–1997
Teollistamisrahasto, yritysanalyytikko, 1984–1986
VTT, tutkija, 1983–1984

Luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja, Enersense International Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
Hallituksen puheenjohtaja, Teknologiateollisuus ry
Hallituksen puheenjohtaja, Cargotec Oyj
Hallituksen varapuheenjohtaja, Valmet Oyj
Hallituksen jäsen, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
Hallituksen jäsen, Pörssisäätiö

Andreas Ahlström

s. 1976
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri (Economics and Business Administration)

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020
Ei-riippumaton jäsen 

Keskeinen työkokemus

Sijoitusjohtaja, Ahlström Capital Oy 2016–
Sijoituspäällikkö, Ahlström Capital Oy 2010–2016
Sales Manager for Nordic Countries, Credit Agricole Asset Management 2006–2010
Account Manager Nordic Countries, Factiva a Dow Jones & Reuters Co 2005–2006
Customer Development Executive , Factiva a Dow Jones & Reuters Co 2004–2005
Consultant, Result Venture Knowledge 2003–2004

Luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja, Frangible Safety Posts
Hallituksen jäsen, Ripasso Energy
Hallituksen jäsen, Scandinavian Biogas

Aaron Barsness

s. 1973
Yhdysvaltain ja Ruotsin kansalainen
Humanististen tieteiden kandidaatti (biologia ja ympäristötutkimus)

Hallituksen jäsen vuodesta 2022
Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Markkinointijohtaja, Fazer-konserni, 2022–
Markkinointijohtaja, Fazer-konserni ja Fazer Makeiset, 2019–2022
Toimitusjohtaja ja osakas, Lynxeye Brand Consultants Sweden, 2016–2019
Asiakkuusjohtaja, Lynxeye Brand Consultants, 2011–2016
Apulaismarkkinointijohtaja, Procter & Gamble Nordic, 2008–2011
Useita tehtäviä markkinoinnissa ja myynnissä, Procter & Gamble Nordic, 2000–2008
Tuotesuunnittelija, Motorola North America, 1998–2000

Björn Borgman 

s. 1975
Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, HL Display, 2020–
Group Commercial Director, HL Display, 2015–2020
Vice President, Sales, Canada, Reckitt Benckiser, 2013–2015
Sales Director, Czech & Slovak Republics, Reckitt Benckiser, 2011–2013
Country Manager, Sweden, Reckitt Benckiser, 2008–2011
Head of Pricing, Europe, Reckitt Benckiser, 2006–2008
Brand Manager, Nordics, Reckitt Benckiser, 2005–2006
Eri tehtäviä Commercial, Marketing and Supply -toiminnoissa, Reckitt Benckiser ja Procter & Gamble 1999–2005

Nina Linander

s. 1959
Ruotsin kansalainen
Kauppatieteiden maisteri, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Partner, Stanton Chase International, 2006–2012
SVP and Head of Group Staff Finance, Electrolux AB, 2001–2005
Director and Head of Product area Electricity ja muita johtotason tehtäviä, Vattenfall AB, 1994–2001

Luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja, AWA Holding AB
Hallituksen puheenjohtaja, GreenIron H2 AB
Hallituksen jäsen, OneMed Holding AB
Hallituksen jäsen, Swedavia AB
Hallituksen jäsen, Telia Company AB

Laura Raitio

s. 1962
Suomen kansalainen
Tekniikan lisensiaatti

Hallituksen jäsen vuodesta 2015
Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Diacor terveyspalvelut Oy 2014–2017
Building- and Energy -liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen, Ahlstrom Oyj 2009–2014
Markkinointijohtaja ja johtoryhmän jäsen, Ahlstrom Oyj 2006–2008
Useita johtotason tehtäviä Ahlstrom-konsernissa 1990–2006

Luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja, Boardman Oy
Hallituksen puheenjohtaja, Helsingin Diakonissalaitos
Hallituksen puheenjohtaja, Raute Oyj
Hallituksen puheenjohtaja, Alko Oy
Hallituksen jäsen, Unikie Oy
Hallituksen jäsen, Heltti Oy
Hallituksen jäsen, Solidium Oy

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta.

Keskeiset tehtävät

Hallituksen keskeisenä tehtävänä on ohjata Suomisen strategiaa niin, että Suominen voi pitkällä tähtäimellä saavuttaa sille asetetut taloudelliset tavoitteet ja tuottaa mahdollisimman suurta arvoa osakkeenomistajille huomioiden samalla myös muiden keskeisten sidosryhmien odotukset.

Toiminnan arviointi ja monimuotoisuusperiaate

Monimuotoisuus on tunnistettu Suomisella keskeiseksi pitkän tähtäimen menestystekijäksi. Hallitus toteuttaa arvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuosittain.