Hallitus

Vuonna 2024 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Suomisen hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.  

Charles Héaulmé

s. 1966 
Ranskan kansalainen
B. Sc. (Business Administration)

Hallituksen jäsen vuodesta 2024
Hallituksen puheenjohtaja ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2024

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Toimitusjohtaja, Huhtamäki Oyj, 2019–

Tetra Pak (1999–2019), useita eri tehtäviä Euroopassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, viimeisin tehtävä Johtaja, Tetra Pak Europe & Central Asia (2015–2019), Johtaja, Etelä-Eurooppa (2012–2014), Toimitusjohtaja, eteläinen Etelä-Amerikka (2010–2012), Toimitusjohtaja Keski-Amerikka & Karibia (2007–2010)

Useita talousjohdon tehtäviä, Bosch Braking Systems (1996–1999); AlliedSignal Automotive (1993–1996); KPMG (1990–1993); BRGM Gabon (1988–1990)

Andreas Ahlström

s. 1976
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri (Economics and Business Administration)

Hallituksen jäsen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2015
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020
Strategiavaliokunnan jäsen vuodesta 2023

Ei-riippumaton jäsen 

Keskeinen työkokemus

A. Ahlström Oy, sijoitusjohtaja, 2016–
Ahlström Capital Oy, sijoituspäällikkö, 2010–2016
Credit Agricole Asset Management, Sales Manager for Nordic Countries, 2006–2010
Factiva a Dow Jones & Reuters Co, Account Manager Nordic Countries, 2005–2006
Factiva a Dow Jones & Reuters Co, Customer Development Executive, 2004–2005
Result Venture Knowledge, Consultant, 2003–2004

Luottamustehtävät

Bast Fibre Technologies Inc., hallituksen jäsen

Aaron Barsness

s. 1973
Yhdysvaltain ja Ruotsin kansalainen
Humanististen tieteiden kandidaatti (biologia ja ympäristötutkimus)

Hallituksen jäsen sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2022
Strategiavaliokunnan jäsen vuodesta 2023

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Fazer-konserni, markkinointijohtaja, 2022–
Fazer-konserni ja Fazer Makeiset, markkinointijohtaja, 2019–2022
Lynxeye Brand Consultants Sweden, toimitusjohtaja ja osakas, 2016–2019
Lynxeye Brand Consultants, asiakkuusjohtaja, 2011–2016
Procter & Gamble Nordic, apulaismarkkinointijohtaja, 2008–2011
Procter & Gamble Nordic, useita tehtäviä markkinoinnissa ja myynnissä, 2000–2008
Motorola North America, tuotesuunnittelija, 1998–2000

Björn Borgman 

s. 1975
Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2020

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

HL Display, toimitusjohtaja, 2020–
HL Display, Group Commercial Director, 2015–2020
Reckitt Benckiser, Vice President, Sales, Canada, 2013–2015
Reckitt Benckiser, Sales Director, Czech & Slovak Republics, 2011–2013
Reckitt Benckiser, Country Manager, Sweden, 2008–2011
Reckitt Benckiser, Head of Pricing, Europe, 2006–2008
Reckitt Benckiser, Brand Manager, Nordics, 2005–2006
Reckitt Benckiser ja Procter & Gamble, eri tehtäviä Commercial, Marketing ja Supply -toiminnoissa, 1999–2005

Nina Linander

s. 1959
Ruotsin kansalainen
Kauppatieteiden maisteri, MBA

Hallituksen jäsen sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Stanton Chase International, Partner, 2006–2012
Electrolux AB, SVP and Head of Group Staff Finance, 2001–2005
Vattenfall AB, Director and Head of Product Area Electricity ja muita johtotason tehtäviä, 1994–2001

Luottamustehtävät

GreenIron H2 AB, hallituksen puheenjohtaja
Asker Healthcare Group AB, hallituksen jäsen
Swedavia AB, hallituksen jäsen

Laura Remes

s. 1980
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen sekä strategiavaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2023

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

UPM Fibres, strategia- ja kehitysjohtaja, 2022–
UPM Specialty Papers, tehtaanjohtaja, 2019–2021
UPM Specialty Papers, strategia- ja kehitysjohtaja, 2017–2018
UPM Kymmene, useita tehtäviä strategiassa sekä myynnin ja toimitusketjun kehittämisessä, 2010–2017
Nokia Markets, kehityspäällikkö, 2007–2009
Nokia Mobile Phones, markkinointisuunnittelun ja -investointien analyytikko sekä Aasian markkinointipäällikkö, 2005–2007

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta.

Keskeiset tehtävät

Hallituksen keskeisenä tehtävänä on ohjata Suomisen strategiaa niin, että Suominen voi pitkällä tähtäimellä saavuttaa sille asetetut taloudelliset tavoitteet ja tuottaa mahdollisimman suurta arvoa osakkeenomistajille huomioiden samalla myös muiden keskeisten sidosryhmien odotukset.

Toiminnan arviointi ja monimuotoisuusperiaate

Monimuotoisuus on tunnistettu Suomisella keskeiseksi pitkän tähtäimen menestystekijäksi. Hallitus toteuttaa arvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuosittain.