Hallitus

Vuonna 2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa Suomisen hallitukseen valittiin kuusi jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.  

Jaakko Eskola

s. 1958
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri, vuorineuvos

Hallituksen jäsen vuodesta 2021
Hallituksen puheenjohtaja ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2021

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Wärtsilä Oyj Abp, hallituksen ja johtokunnan vanhempi neuvonantaja, 2021
Wärtsilä Oyj Abp, konsernijohtaja, 2015–2021
Wärtsilä Oyj Abp, varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, 2013–2015
Wärtsilä Oyj Abp, Marine Solutions -liiketoiminnan johtaja, 2006–2015
Wärtsilä Oyj Abp, Power Plants -liiketoiminnan myynti- ja markkinointijohtaja, 2005–2006
Wärtsilä Development & Financial Services Oy, toimitusjohtaja, 1998–2005
PCA Corporate Finance, johtaja, 1997–1998
Kansallis-Osake-Pankki, kansainvälisen projektirahoituksen johtotehtävät, 1986–1997
Teollistamisrahasto, yritysanalyytikko, 1984–1986
VTT, tutkija, 1983–1984

Luottamustehtävät

Enersense International Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, hallituksen puheenjohtaja
Teknologiateollisuus ry, hallituksen puheenjohtaja
Cargotec Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Valmet Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja
Elinkeinoelämän keskusliitto ry, hallituksen jäsen
Pörssisäätiö, hallituksen jäsen
P2X Solutions Oy, hallituksen jäsen

Andreas Ahlström

s. 1976
Suomen kansalainen
Kauppatieteiden maisteri (Economics and Business Administration)

Hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2015
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020

Ei-riippumaton jäsen 

Keskeinen työkokemus

A. Ahlström Oy, sijoitusjohtaja, 2016–
Ahlström Capital Oy, sijoituspäällikkö, 2010–2016
Credit Agricole Asset Management, Sales Manager for Nordic Countries, 2006–2010
Factiva a Dow Jones & Reuters Co, Account Manager Nordic Countries, 2005–2006
Factiva a Dow Jones & Reuters Co, Customer Development Executive, 2004–2005
Result Venture Knowledge, Consultant, 2003–2004

Aaron Barsness

s. 1973
Yhdysvaltain ja Ruotsin kansalainen
Humanististen tieteiden kandidaatti (biologia ja ympäristötutkimus)

Hallituksen jäsen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Fazer-konserni, markkinointijohtaja, 2022–
Fazer-konserni ja Fazer Makeiset, markkinointijohtaja, 2019–2022
Lynxeye Brand Consultants Sweden, toimitusjohtaja ja osakas, 2016–2019
Lynxeye Brand Consultants, asiakkuusjohtaja, 2011–2016
Procter & Gamble Nordic, apulaismarkkinointijohtaja, 2008–2011
Procter & Gamble Nordic, useita tehtäviä markkinoinnissa ja myynnissä, 2000–2008
Motorola North America, tuotesuunnittelija, 1998–2000

Björn Borgman 

s. 1975
Ruotsin kansalainen
Diplomi-insinööri

Hallituksen jäsen ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2020

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

HL Display, toimitusjohtaja, 2020–
HL Display, Group Commercial Director, 2015–2020
Reckitt Benckiser, Vice President, Sales, Canada, 2013–2015
Reckitt Benckiser, Sales Director, Czech & Slovak Republics, 2011–2013
Reckitt Benckiser, Country Manager, Sweden, 2008–2011
Reckitt Benckiser, Head of Pricing, Europe, 2006–2008
Reckitt Benckiser, Brand Manager, Nordics, 2005–2006
Reckitt Benckiser ja Procter & Gamble, eri tehtäviä Commercial, Marketing ja Supply -toiminnoissa, 1999–2005

Nina Linander

s. 1959
Ruotsin kansalainen
Kauppatieteiden maisteri, MBA

Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

Stanton Chase International, Partner, 2006–2012
Electrolux AB, SVP and Head of Group Staff Finance, 2001–2005
Vattenfall AB, Director and Head of Product Area Electricity ja muita johtotason tehtäviä, 1994–2001

Luottamustehtävät

GreenIron H2 AB, hallituksen puheenjohtaja
OneMed Holding AB, hallituksen jäsen
Swedavia AB, hallituksen jäsen

Laura Remes

s. 1980
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri

Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2023

Riippumaton jäsen

Keskeinen työkokemus

UPM Fibres, strategia- ja kehitysjohtaja, 2022–
UPM Specialty Papers, tehtaanjohtaja, 2019–2021
UPM Specialty Papers, strategia- ja kehitysjohtaja, 2017–2018
UPM Kymmene, useita tehtäviä strategiassa sekä myynnin ja toimitusketjun kehittämisessä, 2010–2017
Nokia Markets, kehityspäällikkö, 2007–2009
Nokia Mobile Phones, markkinointisuunnittelun ja -investointien analyytikko sekä Aasian markkinointipäällikkö, 2005–2007

Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta.

Keskeiset tehtävät

Hallituksen keskeisenä tehtävänä on ohjata Suomisen strategiaa niin, että Suominen voi pitkällä tähtäimellä saavuttaa sille asetetut taloudelliset tavoitteet ja tuottaa mahdollisimman suurta arvoa osakkeenomistajille huomioiden samalla myös muiden keskeisten sidosryhmien odotukset.

Toiminnan arviointi ja monimuotoisuusperiaate

Monimuotoisuus on tunnistettu Suomisella keskeiseksi pitkän tähtäimen menestystekijäksi. Hallitus toteuttaa arvioinnin toiminnastaan ja työskentelytavoistaan vuosittain.