Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymiskokouksessaan. Kumpikin valiokunta raportoi työstään hallitukselle kunkin kokouksensa jälkeen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta auttaa hallitusta valvomaan yhtiön hallinnointia, kirjanpitoa ja taloudellista raportointia sekä sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toimintaa. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päätä.

Hallitus valitsee tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Tarkastusvaliokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunta 2022

Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Nina Linander (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Laura Raitio.

Tarkastusvaliokunta 2021

Tarkastusvaliokunnassa toimivat Nina Linander (puheenjohtaja), Andreas Ahlström ja Laura Raitio. Tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa vuonna 2021. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi   Participation
Nina Linander puheenjohtaja 4/4
Andreas Ahlström jäsen 4/4
Laura Raitio jäsen 4/4

 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten palkitsemis- ja nimitysasiat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä.

Hallitus valitsee valiokunnan puheenjohtajan ja jäsenet keskuudestaan vuosittain. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2022

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Jaakko Eskola (puheenjohtaja), Björn Borgman ja Aaron Barsness (24.3.2022 alkaen). Sari Pajari-Sederholm kuului valiokuntaan 24.3.2022 asti. 

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta 2021

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnassa toimivat Jaakko Eskola (puheenjohtaja 25.3.2021 alkaen), Jan Johansson (puheenjohtaja 25.3.2021 asti) sekä Björn Borgman ja Sari Pajari-Sederholm.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui kaksi kertaa vuonna 2021. Jäsenten osallistumisprosentti oli 100. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi   Osallistuminen
Jaakko Eskola puheenjohtaja 2/2
Björn Borgman jäsen 2/2
Sari Pajari-Sederholm jäsen 2/2