Velkarahoitus

50 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Suominen laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Lue tiedote tästä

Suominen Oyj:n 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty. Lue tiedote tästä

Listalleottoesite (pdf, englanniksi)

Takausasiakirja (pdf, englanniksi)

Uusi lainasopimus

Suominen on sopinut uudesta kolmivuotisesta 100 miljoonan euron syndikoidusta luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa kaksi kertaa vuosi kerrallaan. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordean kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing).

Lainan marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, miten hyvin Suominen saavuttaa kaksi vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta:

  • Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Uusi lainajärjestely korvaa Suomisen aiemman, 100 miljoonan euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Nordea ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.

Katso lehdistötiedote aiheesta

Lehdistötiedote: Suominen pidentää luottolimiittijärjestelynsä voimassaoloaikaa vuodella