Velkarahoitus

50 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Suominen laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Lue tiedote tästä

Suominen Oyj:n 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty. Lue tiedote tästä

Listalleottoesite (pdf, englanniksi)

Takausasiakirja (pdf, englanniksi)

Uusi lainasopimus

Suominen on sopinut uudesta kolmivuotisesta 100 miljoonan euron syndikoidusta luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa kaksi kertaa vuosi kerrallaan. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordean kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing).

Lainan marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, miten hyvin Suominen saavuttaa kaksi vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta:

  • Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Uusi lainajärjestely korvaa Suomisen aiemman, 100 miljoonan euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Nordea ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.

Katso lehdistötiedote aiheesta

Lehdistötiedote: Suominen pidentää luottolimiittijärjestelynsä voimassaoloaikaa vuodella

 

85 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Suominen Oyj on laskenut liikkeeseen 85 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 3.10.2022, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,50 prosenttia ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 100,00 prosenttia. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään osittain Suominen Oyj:n vuonna 2019 erääntyvien 75 000 000 euron vakuudettomien 4,375 % kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000108576) osittaiseen takaisinostoon. Loppuosa saatavista varoista voidaan käyttää Suominen Oyj:n yleisiin rahoitustarpeisiin.

Suominen hakee joukkovelkakirjalainan listalleottoa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.  Finanssivalvonta on hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen ja sen on saatavana pdf-tiedostona alla olevan linkin kautta. Listalleottoesite on englanninkielinen ja se sisältää suomenkielisen tiivistelmän.

Esitettä tai siinä olevaa tietoa ei tule jakaa tai levittää, suorasti tai epäsuorasti, henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muualla, missä esitteen tai siinä olevien tietojen saatavilla olo voi olla lainvastaista. Klikkaamalla tästä hyväksyn edellä kuvatut ehdot ja avaan listalleottoesitteen (pdf)