Avainluvut

 

 

1-3/

1-3/

1-12/

 

2024

2023

2023

Liikevaihto, milj. euroa

113,6

116,8

450,9

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa

4,5

2,6

15,8

Vertailukelpoinen käyttökate, %

3,9

2,3

3,5

Käyttökate, milj. euroa

4,7

2,6

11,2

Käyttökate, %

4,1

2,3

2,5

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

-0,1

-2,0

-2,8

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

-0,1

-1,7

-0,6

Liikevoitto, milj. euroa

0,1

-2,1

-7,5

Liikevoitto, %

0,1

-1,8

-1,7

Raportointikauden voitto, milj. euroa

-1,0

-3,9

-12,8

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

-2,2

3,3

30,7

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

-0,04

0,06

0,53

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

-0,02

-0,07

-0,22

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

-3,0

-4,7

-4,1

Velkaantumisaste (gearing), %

39,0

39,1

35,3

 

Lataa kaikki luvut Excel-tiedostona