Avainluvut

 

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
  2022 2021 2022 2021 2021
Liikevaihto, milj. euroa 131,9 98,7 360,2 327,6 443,2
Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa 5,1 4,2 10,3 38,1 47,0
Vertailukelpoinen käyttökate, % 3,9 4,3 2,9 11,6 10,6
Käyttökate, milj. euroa 5,1 4,2 10,3 38,1 47,0
Liikevoitto, milj. euroa 0,2 -0,8 -4,0 23,1 26,9
Liikevoitto, % 0,2 -0,9 -1,1 7,0 6,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa -0,4 -1,7 -5,1 18,2 20,7
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -10,8 -8,9 -1,6 8,2 11,1
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,19 -0,16 -0,03 0,14 0,19
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,01 -0,03 -0,09 0,32 0,36
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % * 0,0 16,6 13,9
Velkaantumisaste (gearing), % 39,9 30,2 30,4

Lataa kaikki avainluvut Excel-tiedostona