Avainluvut

 

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

 

2023

2022

2023

2022

Liikevaihto, milj. euroa

114,9

133,1

450,9

493,3

Vertailukelpoinen käyttökate, milj. euroa

5,3

5,0

15,8

15,3

Vertailukelpoinen käyttökate, %

4,6

3,7

3,5

3,1

Käyttökate, milj. euroa

5,3

4,0

11,2

14,3

Käyttökate, %

4,6

3,0

2,5

2,9

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

0,7

-0,2

-2,8

-4,2

Vertailukelpoinen liikevoitto, %

0,6

-0,1

-0,6

-0,8

Liikevoitto, milj. euroa

0,7

-5,0

-7,5

-9,0

Liikevoitto, %

0,6

-3,7

-1,7

-1,8

Raportointikauden voitto, milj. euroa

-1,4

-8,8

-12,8

-13,9

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

13,1

15,6

30,7

14,0

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,23

0,27

0,53

0,24

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

-0,02

-0,15

-0,22

-0,24

Osakekohtainen osinko, euroa *

0,10

0,10

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

-4,1

-4,2

Velkaantumisaste (gearing), %

35,3

37,4


* 2023 osalta ehdotus yhtiökokoukselle

Lataa kaikki luvut Excel-tiedostona