Tilintarkastus

Varsinainen yhtiökokous 24.3.2022 valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy on nimennyt yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastaja sopii tarkastusvaliokunnan kanssa vuosittain tilintarkastussuunnitelmasta.

Tilintarkastuspalkkiot 2021

Tilintarkastajan palkkiot ja palvelut Tuhatta euroa
Tilintarkastus 467
Palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista (vero- ja muut neuvontapalvelut) 32
Yhteensä 499