Tilintarkastus

Suomisen 3.4.2023 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi KHT-­yhteisö Ernst & Young Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

Tilintarkastaja sopii tarkastusvaliokunnan kanssa vuosittain tilintarkastus­suunnitelmasta.

Tilintarkastuspalkkiot 2022

Tilintarkastajan palkkiot ja palvelut

tuhatta euroa

Tilintarkastus

501

Palkkiot muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä
palveluista (vero- ja muut neuvontapalvelut)

25

Yhteensä

526