Toimintaympäristö

Lyhyen aikavälin toimintaympäristö

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Näemme joitain positiivisia signaaleja sekä markkinoilta että asiakkailtamme, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Epävakaudet Israelissa ja Punaisenmeren alueella, sekä sota Ukrainassa luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdolliset vaikutukset Suomiseen oletetaan olevan epäsuoria. Jatkamme tilanteiden seuraamista.

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä. 

Näemme joitain positiivisia signaaleja sekä markkinoilta että asiakkailtamme, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Epävakaudet Israelissa ja viime aikoina Suezin kanavalla, sekä sota Ukrainassa luovat edelleen epävarmuutta maailmanlaajuisesti. Mahdolliset vaikutukset Suomiseen olisivat oletettavasti epäsuoria. Jatkamme tilanteiden seuraamista.

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Näemme kuitukangasmarkkinoilla joitain positiivisia merkkejä, mutta yleinen maailmantalouden epävarmuus ja tiukka kilpailutilanne tekevät pitkän aikavälin tarkastelusta haastavaa. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat laskuaan Q3/2023 aikana verrattuna edelliseen neljännekseen (Q2/2023), ja lyhyellä aikavälillä emme odota merkittäviä muutoksia hintoihin, mutta pitkän aikavälin näkyvyys on epäselvä. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä. 

Lähitulevaisuus näyttää edelleen haastavalta johtuen maailmantalouden turbulenssista ja kovasta kilpailusta. Raaka-aineiden hinnat jatkoivat laskuaan Q2/2023 aikana verrattuna edelliseen neljännekseen (Q1/2023) ja lyhyellä aikavälillä emme odota merkittäviä muutoksia hintoihin, mutta pitkän aikavälin näkyvyys on epäselvä. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa pyyhintätuotteissa, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Lähitulevaisuus näyttää edelleen haastavalta ja kilpailu on kovaa. Markkinat ovat edelleen epävakaat, ja sama koskee raaka-aine-, energia- ja rahtikustannuksia. Olemme kuitenkin optimistisempia vuoden toisen puoliskon suhteen. Raaka-ainehinnat laskivat Q1/2023 aikana verrattuna edelliseen neljännekseen (Q4/2022) ja näemme merkkejä siitä, että raaka-aineiden hinnat pysyvät lähitulevaisuudessa lähellä Q1/2023 tasoa. Nähtäväksi jää, miten nykyinen talousilmasto vaikuttaa lopputuotteiden kysyntään ja kulutusvalintoihin pyyhintätuotteiden kohdalla. Historiallisesti pyyhintätuotteiden markkinat ovat säilyneet melko vakaina yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Markkinoiden odotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä pysyy korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen loppua kohti kuitenkin erityisesti pohjoisamerikkalaiset asiakkaamme alkoivat kokea yllättävää kysynnän hidastumista, joka yhdistettynä poikkeukselliseen varastojen kasvattamiseen läpi koko hankintaketjun sai varastotasot epätasapainoon. Tämä vaikutti myös Suomisen tilauksiin, vaikka monessa tapauksessa hyödyimme siitä, että olemme asiakkaidemme ensisijainen toimittaja. Kysyntä alkoi palautua vuoden 2022 toisella puoliskolla ja sen ennalleen palautumisen odotetaan tapahtuvan vuodesta 2023 alkaen.

Katsoessamme vuotta eteenpäin, markkinoilla on useita tekijöitä, joilla on positiivinen vaikutus Suomiseen. Raaka-ainekustannusten inflaatio kääntyi vihdoin laskuun Q4/2022 aikana, energiamarkkinoilla on merkkejä hintojen laskusta ja Yhdysvaltain markkinoilla varastotasot ovat nyt laskeneet tavanomaiselle tasolleen. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten nykyinen korkea kuluttajahintainflaatio vaikuttaa pyyhintätuotteiden loppukysyntään. Yleensä pyyhintätuotteiden markkina on säilynyt melko tasaisena yleisestä taloustilanteesta huolimatta.

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä sekä hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Markkinoiden odotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä pysyy korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Pandemia kuitenkin aiheutti kysyntäpiikin, jota seurannut kysynnän hiipuminen on johtanut varastojen epätasapainoon koko hankintaketjussa, erityisesti Yhdysvalloissa. Tämä tilanne jatkuu osittain edelleen.

Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Näemme kuitenkin merkkejä raaka-ainemarkkinoiden kääntymisestä suotuisampaan suuntaan neljännestä vuosineljänneksestä eteenpäin, ja odotamme lisäksi Yhdysvaltojen varastotasojen normalisoituvan tulevaisuudessa.

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Markkinoiden odotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä pysyy korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Pandemia kuitenkin aiheutti kysyntäpiikin, jota seurannut kysynnän hiipuminen on johtanut varastojen epätasapainoon koko hankintaketjussa, erityisesti USA:ssa. Tämä tilanne jatkuu osittain edelleen.

Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Näemme kuitenkin merkkejä raaka-aineiden kustannusinflaation hidastumisesta kolmannesta- ja etenkin neljännestä vuosineljänneksestä eteenpäin ja odotamme lisäksi Yhdysvaltojen varastotasojen normalisoituvan.

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Markkinoiden odotus on, että pitkällä aikavälillä pyyhintätuotteiden loppukäyttäjäkysyntä pysyy korkeammalla tasolla kuin ennen koronaviruspandemiaa. Pandemia kuitenkin aiheutti kysyntäpiikin, jota seurannut kysynnän hiipuminen on johtanut varastojen epätasapainoon koko hankintaketjussa, erityisesti USA:ssa. Tämä tilanne jatkuu osittain edelleen.

Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Näemme kuitenkin merkkejä raaka-aineiden kustannusinflaation hidastumisesta kolmannesta vuosineljänneksestä eteenpäin ja odotamme lisäksi Yhdysvaltojen varastotasojen normalisoituvan.


Toimintaympäristö

Suominen on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja ja yksi maailman suurimmista vesineulausteknologialla valmistettavien kuitukankaiden valmistajista. Päämarkkina-alueitamme ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Lisäksi meillä on vahva asema Etelä-Amerikan markkinoilla.

Asiakkaat ja keskeiset kilpailijat

Asiakassuhteemme ovat keskimäärin yli 10 vuotta pitkiä ja ne perustuvat tyypillisesti 2-3 vuodeksi solmittuihin puitesopimuksiin.

Päivitetty viimeksi 27.10.2023