Käyttöehdot

syyskuu 2022

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen Suomisen verkkosivuston käyttöä. Siirtymällä tälle verkkosivustolle ja käyttämällä verkkosivustoa sitoudut noudattamaan näitä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. 

Suominen pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin käyttöehtoihin milloin tahansa ja mistä tahansa syystä ilman etukäteistä ilmoitusta. Suosittelemme vierailemaan tällä sivulla aika ajoin tarkistaaksesi kulloinkin voimassa olevat ehdot.

Tekijänoikeusilmoitus

Tämän verkkosivuston sisältö on Suominen Oyj:n ja/tai sen tytäryhtiöiden (jäljempänä "Suominen") omaisuutta. Verkkosivusto on suojattu tekijänoikeuslakien mukaisesti ja kaikki oikeudet sen sisältöön, mukaan lukien kaikkiin asiakirjoihin, tiedostoihin, tekstiin, kuviin ja grafiikkaan, omistaa Suominen, ellei toisin ole mainittu. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa.

Lukuun ottamatta erikseen jäljempänä mainittuja oikeuksia, tämän sivuston sisällön tai sen osan jäljentäminen, kopiointi, siirtäminen, jakelu ja tallentaminen missään muodossa on kielletty ilman Suomisen etukäteistä kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on oikeus tallentaa tietokoneelle ja tulostaa otteita tämän sivuston sisällöstä käyttäjän henkilökohtaista ei-kaupallista käyttöä varten edellyttäen, että kopio tai tuloste sisältää kaikki tekijänoikeustiedot tai muut vastaavat tiedot ja merkinnät sekä tietoihin liitetyt vastuuvapauslausekkeet. Lehdistötiedotteita, mediapankin aineistoa sekä muuta julkista aineistoa saa käyttää tiedotustarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde on mainittu.

Verkkosivuston sisältöä tai siellä annettua tietoa ei saa muuttaa ilman Suomisen etukäteistä kirjallista suostumusta. Sivuston sisältöä ei saa käyttää tavalla, josta aiheutuu haittaa Suomisen maineelle tai liiketoiminnalle. Yksittäisiä verkkosivustolla olevia asiakirjoja saattaa koskea lisäehdot, jotka on mainittu kyseisissä asiakirjoissa.

Verkkosivuston sisällön käyttö tai jakelu, joka sallitaan näissä käyttöehdoissa mutta on jonkin lainkäyttöalueen säädösten tai määräysten mukaan laitonta tai aiheuttaisi velvoitteita, kuten rekisteröitymis- tai verovelvoitteita Suomiselle, on kiellettyä tällaisella lainkäyttöalueella.

Tavaramerkit

Suomisen logo ja Suomisen tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot (olivatpa ne tällä sivustolla tai eivät) ovat Suomisen omistamia tavaramerkkejä. Tämän verkkosivuston käyttö ei merkitse, että käyttäjälle myönnettäisiin lisenssi tai muu käyttöoikeus tällä sivustolla oleviin merkkeihin.

Vastuuvapaus ja vastuunrajoitus

TÄMÄN VERKKOSIVUSTON SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA" ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN TÄSMÄLLISYYDESTÄ, KATTAVUUDESTA, SAATAVUUDESTA, TOIMIVUUDESTA TAI LUOTETTAVUUDESTA TAI MUUSTA SIVUSTOON LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA.

Vaikka Suominen pyrkii tarkastamaan huolellisesti tällä verkkosivustolla julkaistun sisällön, sivuilla saattaa olla teknisiä epätarkkuuksia ja virheitä. Suominen pidättää oikeuden tehdä päivityksiä ja muutoksia sivustoon ja sen sisältöön ja rajoittaa sivustolle pääsyä milloin tahansa ilmoittamatta asiasta etukäteen.   

Suominen ei takaa, että tämä sivusto tai sen sisältämät ominaisuudet ovat saatavilla keskeytyksettä ja virheettömästi, tai että tällä sivustolla tai sitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

SUOMINEN EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTAA SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI RANGAISTUSLUONTEISISTA VAHINGOISTA TAI KULUISTA, LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ, TAI KÄYTTÖMAHDOLLISUUKSIEN TAI DATAN MENETYKSESTÄ TAI MISTÄÄN MUISTA VAHINGOISTA, KUSTANNUKSISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA LIITTYVÄT TÄMÄN VERKKOSIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTTÖÖN, TAI SIIHEN ETTÄ VERKKOSIVUSTOA EI PYSTY KÄYTTÄMÄÄN TAI SEN KÄYTÖSSÄ ON KESKEYTYS TAI VIIVE, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISI NIMENOMAISESTI ILMOITETTU. SUOMINEN EI VASTAA KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTAMASTA SISÄLLÖSTÄ. JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJÄ VASTUUVAPAUS- JA VASTUUNRAJOITUSLAUSEKKEITA JA NÄISSÄ TAPAUKSISSA SUOMISEN VASTUU ON RAJATTU PAKOTTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMAAN MAKSIMITASOON SAAKKA.

Tämän verkkosivuston ei tule tulkita antavan neuvoja tai suosituksia ja tätä sivustoa ei tule käyttää minkään toiminnan tai päätöksen perustana. Sivuston sisältämät tiedot eivät muodosta Suomisen pyyntöä tai tarjousta ostaa tai myydä tuotteita, palveluja, osakkeita tai muita rahoitusinstrumentteja.  

Kolmansien osapuolten sisältö

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää kolmansien osapuolien omistamaa sisältöä. Suominen ei anna minkäänlaisia takuita kolmansien osapuolien omistamalle sisällölle, eikä ota minkäänlaista vastuuta tällaisesta sisällöstä, mukaan lukien vastuuta väitteestä, että kolmannen osapuolen omistama sisältö loukkaa jonkun toisen immateriaalioikeuksia.

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolien omistamiin tai ylläpitämiin sivustoihin. Suominen ei kontrolloi tällaisia kolmansien osapuolien sivustoja, eikä anna minkäänlaisia takuita kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivustoille, joihin käyttäjällä voi olla pääsy Suomisen verkkosivujen kautta. Suominen ei ole vastuussa kolmansien osapuolien omistamien tai ylläpitämien sivustojen sisällöstä tai käytöstä, ja tällaisten sivustojen käyttö on aina käyttäjän omalla vastuulla.  

Tiedon ja aineiston toimittaminen

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu Suomisen tiedotustarkoituksiin. Suomiselle ei tule toimittaa tämän sivuston kautta luottamuksellista tietoa. Tiedon ja aineiston luovuttaminen tämän sivuston kautta tapahtuu tiedostaen ja hyväksyen, että Suominen voi julkaista tai muuten vapaasti käyttää tietoa tai aineistoa.

Toimittamalla tietoa tai aineistoa tämän verkkosivuston kautta, sitoudut seuraaviin ehtoihin: (i) toimittamasi tieto tai aineisto kuuluu sinulle ja/tai sinulla on rajoittamaton oikeus toimittaa se Suomiselle; (ii) myönnät Suomiselle maailmanlaajuisen, ikuisen, tekijänpalkkioista vapautetun oikeuden käyttää, jäljentää, muokata, kääntää, esittää ja levittää toimittamaasi tietoa tai aineistoa mihin tahansa tarkoitukseen rajoituksetta ja suostut siihen, että Suominen saattaa käyttää toimittamaasi tietoa, mukaan lukien siinä kuvattuja ideoita, käsitteitä ja tietotaitoa, mihin tahansa tarkoitukseen; (iii) toimittamasi tieto tai aineisto ei ole luottamuksellista ja Suomisella on oikeus julkaista se; (iv) vakuutat, että toimittamasi tieto tai aineisto on julkaisukelpoista ja se ei sisällä mitään laitonta tai julkaisukelvotonta; (v) suoritat parhaan kykysi mukaan tarpeelliset toimenpiteet poistaaksesi aineistosta virukset ja muut haitalliset ominaisuudet ennen sen toimittamista; (vi) vapautat Suomisen vastuusta kaikkien kolmansien osapuolien esittämien vaatimusten osalta jotka liittyvät toimittamaasi tietoon tai aineistoon; ja (vii) sitoudut olemaan esittämättä vaatimuksia Suomista kohtaan toimittamaasi tietoon tai aineistoon liittyen. Suominen pidättää oikeuden milloin tahansa ja mistä syystä tahansa ilman erillistä ilmoitusta poistaa tämän verkkosivuston kautta toimitetun tiedon tai aineiston.  

Evästeet ja tietosuoja

Tällä verkkosivustolla käytetään evästeitä. Lisää tietoa evästeiden käytöstä ja siitä kuinka keräämme ja käytämme henkilötietojasi, löydät tietosuojaselosteestamme.

Laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sekä tämän verkkosivuston käyttöön sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Käyttöehtoihin tai verkkosivuston käyttöön liittyvät tai niistä aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on huomautettavaa tai kysymyksiä koskien tätä verkkosivustoa tai näitä käyttöehtoja, olethan yhteydessä sähköpostitse communications@suominencorp.com