Lähipiiritoimien periaatteet

Yhtiö noudattaa lähipiiriliiketoimia koskevaa lainsäädäntöä ja varmistaa lainsäädännön ja suomalaisten pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti, että lähipiiriliiketoimien seurantaa, arviointia, päätöksentekoa ja raportointia koskevia vaatimuksia noudatetaan. Hallitus on hyväksynyt Suomisen lähipiiripolitiikan, jossa määritellään lähipiiriliiketoimien seurannan ja arvioinnin periaatteet.

Suominen on määritellyt lähipiiriinsä kuuluvat tahot, ja Suomisen talousosasto ylläpitää luetteloa tällaisista henkilöistä ja yhteisöistä. Yhtiö voi tehdä liiketoimia lähipiiriinsä kuuluvien osapuolten kanssa edellyttäen, että tällaiset liiketoimet tehdään osana yhtiön tavanomaista liiketoimintaa ja tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Hallitus päättää lähipiiriliiketoimista, jotka tehdään joko yhtiön tavanomaisen liiketoiminnan ulkopuolella tai muutoin kuin tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Yhtiön talousosasto seuraa säännöllisesti lähipiiriliiketoimia osana yhtiön tavanomaisia raportointi­ ja seurantamenettelyjä. Hallituksen ja johtoryhmän jäsenet ovat myös velvollisia ilmoittamaan talousjohtajalle kaikista suunnitelluista lähipiiriliiketoimista tai niistä, joista he ovat tulleet tietoisiksi, ilman aiheetonta viivytystä heti, kun liiketoimi on saatettu heidän tietoonsa.