Johtaminen

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa osakeyhtiölain säännösten sekä hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa myös Suominen-konsernin juoksevasta hallinnosta, ja toimitusjohtajan velvollisuus on huolehtia yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä osakeyhtiölain tarkoittamalla tavalla. Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän puheenjohtajana ja johtoryhmän jäsenten välittömänä esimiehenä.

Suomisen virkaa tekevänä toimitusjohtajana toimii Klaus Korhonen 30.11.2022 alkaen. Petri Helsky toimi toimitusjohtajana 30.11.2022 asti. Suomisen uudeksi puheenjohtajaksi on nimitetty Tommi Björnman. Björnman aloittaa Suomisen toimitusjohtajana viimeistään toukokuussa 2023. 

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä.

Johtoryhmä

Johtoryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt:

Klaus Korhonen

Väliaikainen toimitusjohtaja    (lue lisää)
Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja

s. 1974
Suomen kansalainen
OTK
Suomisen palveluksessa vuodesta 2019

Keskeinen työkokemus

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja, Suominen Oyj 2019–
General Counsel, EMEA, Kemira Oyj 2018–2019
Vice President, HR EMEA, Kemira Oyj, 2014–2017
Vice President, Global Legal, Kemira Oyj, 2012–2013
Director, Kemira Legal, Kemira Oyj, 2008–2012
Legal Counsel, Group Legal Affairs, Kemira Oyj, 2006–2008
Legal Counsel, Intellectual Assets, Kemira Oyj, 2001–2006

Lynda A. Kelly

Johtaja, Amerikat liiketoiminta-alue & liiketoiminnan kehitys

s. 1964
Yhdysvaltojen kansalainen
B.Sc. (Business Administration/Marketing)
Suomisen palveluksessa vuodesta 2014

Keskeinen työkokemus

Johtaja, Amerikat liiketoiminta-alue ja liiketoiminnan kehitys, Suominen Oyj 2020–
Johtaja, Liiketoiminnan kehitys, Suominen Oyj 2019–2020
Johtaja, Care, Suominen Oyj 2014–2019
Useita johtotason tehtäviä, viimeksi Director, Global Medical and Wipes, First Quality Nonwovens 2003–2014
Senior Consultant, John R Starr, Inc 2001–2003
Business Unit Manager, Medical/Consumer Fabrics, BBA Nonwovens 1996–2001
Useita päällikkötason tehtäviä, BBA Nonwovens 1987–1996

Markku Koivisto

Johtaja, Eurooppa liiketoiminta-alue & T&K

s. 1971
Suomen kansalainen
Diplomi-insinööri
Suomisen palveluksessa vuodesta 2017

Keskeinen työkokemus

Johtaja, Eurooppa liiketoiminta-alue & T&K, Suominen Oyj 2019–
Chief Technology Officer, Suominen Oyj 2017–2019
Johtaja, Global Business Development -yksikkö, UPM Raflatac Oy 2011–2016
Johtaja , Biocomposites-liiketoimintayksikkö, UPM-Kymmene Oyj 2006–2015
Päällikkö, uudet liiketoimminnot, UPM-Kymmene Oyj 2001–2006
Tarjouspäällikkö, Fortum Oyj 2000–2001
Useita tehtäviä, Siemens 1996–1999

Mimoun Saïm

Operaatioista vastaava johtaja

s. 1964
Ranskan kansalainen
ENSI Engineering
Suomisen palveluksessa vuodesta 2011

Keskeinen työkokemus

Johtaja, Operaatiot, Suominen Oyj 2019–
Johtaja, Tuotantolaitokset, EMEA, Suominen Oyj 2014–2019
Johtaja, Tuotantolaitokset Eurooppa, Suominen Kuitukankaat 2011–2013
Johtaja, Tuotantolaitokset Eurooppa, Home and Personal, Ahlstrom Oyj 2008–2011

Sirpa Koskinen, VP, Group Controlling on nimitetty Suomisen väliaikaiseksi talousjohtajaksi 4.2.2023 alkaen. Koskinen on toiminut yhtiössä vuodesta 2015. Koskinen raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle, mutta ei kuulu yhtiön johtoryhmään. Lue lisää

Yhtiön organisaatio

Suomisen organisaatio koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Eurooppa ja Amerikat, sekä seitsemästä liiketoimintaa tukevasta globaalista toiminnosta: operaatiot, talous, hankinta, T&K, henkilöstö- ja lakiasiat, liiketoiminnan kehitys sekä viestintä ja sijoittajasuhteet. Suomisella on vain yksi toimintasegmentti.