Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Q3/2022

Vaikean ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen Suomisen tulos alkoi elpyä kolmannella neljänneksellä. Saavutimme kolmannella vuosineljänneksellä volyymien, hintojen ja valuuttojen myötävaikutuksella kaikkien aikojen korkeimman kvartaaliliikevaihdon. Myyntimäärämme kasvoivat verrattuina sekä Q3/2021 että Q2/2022 tasoihin erityisesti Pohjois-Amerikassa tapahtuneen kysynnän kohentumisen ansiosta. Katteet olivat edelleen alhaisemmat kuin vuosi sitten, mutta paranivat hieman edelliseen neljännekseen verrattuna.

Liikevaihtomme oli 131,9 milj. euroa (98,7) kolmannella vuosineljänneksellä. Myyntimäärät kasvoivat ja myyntihinnat nousivat raaka-ainehintojen nousun seurauksena. Valuuttakurssien vaikutus oli merkittävästi positiivinen, +11,1 milj. euroa. Vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) parani 5,1 milj. euroon (4,2). Korkeammat myynti- ja tuotantovolyymit vaikuttivat tulokseen positiivisesti, mutta myyntihintojen nousu ei pystynyt täysin kompensoimaan kasvaneita raaka-aine- ja energiakustannuksia huolimatta jo aiemmin käyttöönotetusta energialisämaksusta Euroopassa. Liiketoiminnan muihin tuottoihin vaikuttivat positiivisesti Brasiliassa ja Italiassa saadut kertaluonteiset verohyvitykset ja -kannustimet.

Elokuussa tiedotimme kaikkia tuotteitamme koskevasta lisämaksuista Pohjois-Amerikassa vastauksena merkittävään ja odottamattomaan raaka-aine-, energia- ja rahtikustannusten nousuun. Syyskuussa tiedotimme uudesta energialisämaksusta kaikille tuotteillemme Euroopassa, sillä energian hinnat ovat jatkaneet merkittävää nousuaan maaliskuussa käyttöönotetun ensimmäisen lisämaksun jälkeen. Energian kustannusinflaation odotetaan jatkuvan syksyn ja talven aikana.

Kolmannella vuosineljänneksellä Suominen suoritti ensimmäistä kertaa EcoVadis-vastuullisuusarvioinnin ja sai siitä hopeatason luokituksen. Tulos asettaa meidät parhaan 8 %:n joukkoon EcoVadisin arvioiman muita tekstiilejä valmistavan teollisuudenalan kategoriassa.

Odotamme, että tuotteidemme kysyntä Yhdysvalloissa jatkaa elpymistään, ja olemme jo nähneet vuoden viimeisen neljänneksen alussa raaka-ainemarkkinoiden kääntyvän suotuisammaksi. Samalla omat parannustoimemme alkavat kantaa hedelmää. Odotamme kaikkien näiden tekijöiden vaikuttavan positiivisesti tulokseen viimeisellä neljänneksellä.

Petri Helsky
Toimitusjohtaja

Vuoden 2022 ensimmäinen puolisko oli Suomiselle vaikea. Emme nähneet toisella vuosineljänneksellä paranemista kovien pintojen desinfiointiin tarkoitettujen kuitukankaiden kysynnässä, joka on kärsinyt korkeista varastotasoista Yhdysvaltojen toimitusketjuissa. Kaiken kaikkiaan myyntivolyymit paranivat hieman edellisestä vuosineljänneksestä, mutta jäivät selvästi alle vertailukauden tason. Raaka-aineiden, energian ja kuljetusten osalta kustannukset nousivat jälleen jyrkästi toisella neljänneksellä. Myynnin hinnoittelumekanismiemme viiveestä johtuen myyntihintamme eivät täysin vastanneet kustannusten nousua. Etenkin Euroopassa Ukrainan sota pahensi kustannusinflaatiota.

Liikevaihtomme toisella neljänneksellä oli 118,0 milj. euroa (113,6); valuuttakurssit vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti 8,0 milj. euroa. Myyntivolyymit laskivat vertailukaudesta Q2/2021, joka oli koronasta johtuneen korkean kysynnän ajanjakson viimeinen neljännes, kun taas myyntihinnat nousivat seuraten korkeampia raaka-aineiden hintoja. Vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) laski 1,9 milj. euroon (15,3) johtuen alhaisemmista myyntimääristä ja alhaisemmista katteista, sillä raaka-aine-, energia-, ja kuljetuskustannukset nousivat enemmän kuin myyntihintamme. Kiinteiden kustannusten säästötoimenpiteillä oli pieni positiivinen vaikutus tulokseen.

Jatkamme parannustoimenpiteiden tunnistamista ja toteuttamista parantaaksemme taloudellista suorituskykyämme. Kuten edellisessä osavuosikatsauksessamme kerroimme, lisäsimme maaliskuun puolivälissä kaikkiin Euroopassa myytäviin tuotteisiin energialisän, joka astui voimaan toisella vuosineljänneksellä. Olemme myös edenneet työssämme tuotevalikoimamme laajentamiseksi Yhdysvalloissa varastojen epätasapainosta kärsivillä tuotantolinjoilla, ja odotamme näiden linjojen kysynnän paranevan vuoden 2022 toisella puoliskolla perustuen uusiin sovittuihin volyymeihin. Tuotannon puolella olemme käynnistäneet kehitysohjelman parantaaksemme edelleen tuotantomme raaka-ainetehokkuutta.

Turvallisuus on meille tärkeää sekä strategiassamme että päivittäisessä toiminnassamme, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana toimipisteillämme ei ole tapahtunut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA), ja hieno esimerkki onnistuneesta turvallisuustyöstämme on Paulinian tehdas Brasiliassa, joka saavutti kesäkuussa 2022 vuosikymmenen ilman poissaoloon johtanutta tapaturmaa.

Kehitämme jatkuvasti vastuullisten tuotteiden tuotevalikoimaamme. Tukeaksemme tuotekehitystämme biohajoavissa kuitukankaissa olemme rakentaneet oman testikeskuksen Green Labin Nakkilaan, ja ensimmäiset kompostoitavuustestit on jo aloitettu.

Toisella vuosineljänneksellä ilmoitimme investoivamme yhden Nakkilan tuotantolinjamme parantamiseen. Tämä investointi vahvistaa kykyämme vastuullisissa tuotteissa, ja se tehdään linjassa strategiamme ja visiomme kanssa. Visiomme on olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa.

Kesäkuussa 2022 sovimme 100 milj. euron syndikoidun luottolimiittijärjestelyn (revolving credit facility) voimassaoloajan pidentämisestä yhdellä vuodella. Voimassaoloaikaa on nyt jatkettu heinäkuuhun 2025 saakka.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla taloudellinen suorituskykymme on ollut selvästi heikkoa. Näemme kuitenkin merkkejä tilanteen paranemisesta sekä USA:n tuotteiden kysynnässä että raaka-ainemarkkinoilla yleisesti. Odotamme näiden yhdessä parannustoimenpiteidemme kanssavaikuttavan positiivisesti taloudelliseen tulokseemme kolmannella ja erityisesti neljännellä vuosineljänneksellä.

Petri Helsky
Toimitusjohtaja

Alkuvuosi 2022 oli Suomiselle haastava kuten odotimmekin. Tietyt avainasiakkaat erityisesti Yhdysvalloissa kamppailivat edelleen varastotasojensa kanssa. Lisäksi vuoden varhaisessa vaiheessa koronaviruksen omikron-variantti haittasi sekä meidän että asiakkaidemme toimintoja. Molemmat tekijät vaikuttivat myyntiimme negatiivisesti. Kustannuspuolella raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannukset nousivat edelleen voimakkaasti. Myynnin hinnoittelumekanismien viiveestä johtuen myyntihintamme ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei täysin heijastaneet näitä korotuksia.

Tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja tunnemme syvää myötätuntoa kaikkia ukrainalaisia kohtaan, joiden elämää Venäjän käsittämätön aggressio on järkyttänyt. Sodan välitön vaikutus Suomisen liiketoimintaan on vähäinen, sillä meillä ei ole lainkaan toimittajia Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa sekä vain hyvin harvoja asiakkaita Venäjällä. Sodan alettua olemme lopettaneet kaiken myynnin Venäjälle. Suomiseen yrityksenä vaikuttavat eniten hyökkäyksen välilliset taloudelliset vaikutukset, jotka pahentavat edellä mainittua merkittävää kustannusinflaatiota.

Liikevaihtomme ensimmäisellä kvartaalilla oli 110,3 milj. euroa (115,3). Myyntimäärät laskivat COVID-19-pandemian huipusta ja myyntihinnat nousivat selvästi korkeammista raaka-ainekustannuksista johtuen. Vuosineljänneksen käyttökate (EBITDA) oli 3,3 milj. euroa (18,5). Pääsyynä laskuun olivat alhaisemmat volyymit sekä aikaviive asiakashinnoittelumme ja raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten välillä. Nämä kustannukset nousivat myyntihintojamme enemmän.

Parantaaksemme taloudellista suorituskykyämme olemme käynnistäneet käyttökatteen parannusohjelman tunnistaaksemme sekä uusia myyntimahdollisuuksia että kustannussäästökohteita. Yksi esimerkki toteutetuista toimista on maaliskuun puolivälissä käyttöön otettu energialisämaksu kaikkiin Euroopassa myytäviin tuotteisiimme. Lisäksi, koska USA:n varasto-ongelmat liittyvät pääosin tiettyyn tuoteryhmään, olemme pyrkineet laajentamaan tuotevalikoimaa niillä tuotantolinjoilla, joihin varastojen epätasapaino erityisesti vaikuttaa.

Visiomme on olla edelläkävijä vastuullisissa kuitukankaissa ja kehitämme vastuullisten tuotteidemme valikoimaa sen mukaisesti. Lanseerasimme vuosineljänneksen aikana ensimmäisen hiilineutraalin tuotteemme, BIOLACE® Zero -kuitukankaan. Vastuullisuustyömme sai tunnustusta myös IDEA®22 -konferenssissa, jossa HYDRASPUN® Aquaflo -tuotteemme voitti palkinnon Nonwoven Product Achievement -kategoriassa.

Lähitulevaisuus näyttää edelleen haastavalta. Ukrainan sota on pahentanut raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannusten inflaatiopaineita sekä lisännyt yleistä epävarmuutta. Eräiden Yhdysvalloissa toimivien avainasiakkaidemme varastotasot ovat pysyneet koholla huolimatta laskevasta trendistä, jota vakaa loppukäyttäjäkysyntä tukee. Olemme kuitenkin optimistisempia vuoden toisen puoliskon suhteen. Näemme merkkejä raaka-aineiden kustannusinflaation hidastumisesta kolmannesta vuosineljänneksestä eteenpäin ja odotamme myös tuotteidemme kysynnän paranevan Yhdysvaltojen varastotasojen normalisoitumisen ja aiemmin mainittujen portfoliomme laajentamistoimien ansiosta

Petri Helsky
Toimitusjohtaja

Toinen COVID-19 pandemiavuosi oli Suomiselle kaksijakoinen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomisen myyntivolyymit ja tulos pysyivät vuoden 2020 ennätystasolla. Kolmannella neljänneksellä koimme äkillisen tilapäisen volyymien laskun johtuen ylivarastoinnista toimitusketjussa. Volyymit palautuivat taas osittain viimeisellä neljänneksellä. Strategiamme toteutuksessa etenimme vakaasti.

Jatkoimme vuonna 2020 julkaistun strategiamme toteutusta. Strategiamme tavoite on kasvu ja kannattavuuden parantaminen keskittymällä vastuullisuuteen, asiakkaisiin ja tehokkuuteen. Vuonna 2021 saimme päätökseen kolme investointiprojektia. Niistä kaksi oli Italiassa, toinen kapasiteetin lisäämiseksi uudelleenkäynnistetty linja ja toinen vastuullisten kuitukankaiden tuotantovalmiuden vahvistamiseksi toteutettu projekti. Kolmas projekti oli Yhdysvalloissa, ja se tehtiin uusien, innovatiivisten tuotteiden tarjonnan kasvattamiseksi.

Käyttökatteemme (EBITDA) oli 47,0 miljoonaa euroa, joka on kolmanneksi paras vuositulos Suomisen historiassa. Tulos laski ennätysvuodesta 2020 pääasiassa alhaisemmista myyntivolyymeistä sekä raaka-aineiden, kuljetusten ja energian hintojen noususta, jota emme saaneet siirrettyä täysimääräisesti myyntihintoihin.

Liikevaihtomme oli 443,2 miljoonaa euroa. Vahva kykymme innovoida ja vastata markkinoiden kysyntään näkyy uusien tuotteiden osuutena liikevaihdostamme, joka oli yli 25 % vuonna 2021. Uusilla tuotteilla tarkoitamme kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattuja tuotteita.

Vastuullisuus strategiamme ytimessä

Strategiamme kulmakivi on vastuullisuus, ja kehitämme jatkuvasti tarjontaamme ja toimintojamme sen mukaisesti. Tavoitteemme on kasvattaa vastuullisten tuotteiden myyntiä 50 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna ja lanseerata 10 vastuullista tuotetta joka vuosi. Vuonna 2021 vastuullisten tuotteiden myynti oli 47 % korkeampi kuin vertailuvuonna 2019, ja lanseerasimme vuoden aikana 16 vastuullista tuotetta. Tutkimme myös aktiivisesti uusia vastuullisia kuituja voidaksemme palvella asiakkaidemme tarpeita entistäkin paremmin tulevaisuudessa. Olemme tehneet tuotannon koeajoja esimerkiksi hampulla ja saaneet tuotteista erinomaista palautetta asiakkailtamme.

Myös omissa toiminnoissamme haluamme käyttää resursseja tehokkaasti ja toimia niin, että minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset. Meillä on konkreettiset vähennystavoitteet kasvihuonekaasupäästöille, energian kulutukselle, veden kulutukselle ja kaatopaikkajätteelle, ja edistyimme vuonna 2021 vakaasti kohti näitä tavoitteita. Esimerkkinä työstämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi teimme päätöksen siirtyä kokonaan fossiilivapaaseen sähköön kaikilla Euroopan tehtaillamme.

Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja tavoitteemme on nolla työtapaturmaa. Teemme jatkuvasti työtä turvallisuuskulttuurin edelleen vahvistamiseksi ja jaamme parhaita käytäntöjä. Toinen henkilöstöön liittyvä tavoitteemme on henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen. Toteutimme toisen peräkkäisen henkilöstötutkimuksemme vuonna 2021. Tutkimuksen tuloksia käytetään konkreettisten, tavoitteellisten kehityshankkeiden luomisen pohjana osana systemaattista työtämme henkilöstön sitoutumisen ja suorituskykyisen kulttuurin kehittämisessä.

Meille vastuullisuus ei ole vain ympäristöystävällisempiä tuotteita ja oman toimintamme ympäristövaikutusten minimointia, vaan korostamme vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen tärkeyttä koko arvoketjussamme. Tähän liittyen koko henkilöstömme koulutettiin uudistetuista liiketapaperiaatteistamme vuonna 2021.

Strategian toteuttaminen jatkuu

Toteutamme strategiaamme viiden painopistealueen kautta. Painopistealueemme ovat toiminnan tehokkuus, tiennäyttäjä vastuullisuudessa, erottautuminen innovaatioilla ja kaupallisella osaamisella, hyvä työpaikka ja kaksi toimintamallia.

Parannamme jatkuvasti toimintojemme tehokkuutta ja laatua ja edistämme työntekijöidemme työterveyttä ja -turvallisuutta. Hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla monipuolista laitekantaamme sekä uraauurtavaa osaamistamme kuitukankaissa vahvistaaksemme markkinajohtajuuttamme vastuullisissa kuitukankaissa. Palvelemme asiakkaitamme parhailla tuotteilla ja palveluilla sekä valjastamme organisaation positiivisen energian ja sitoutuneisuuden tuloksen tekoon.

Kohti tulevaa

Vuoden 2022 osalta näemme haasteita erityisesti vuoden ensimmäisinä kuukausina. Tietyt merkittävät asiakkaat kamppailevat edelleen varastotasojensa kanssa, ja viimeaikainen koronatapausten voimakas nousu vaikuttaa sekä meidän että asiakkaidemme toimintoihin. Nämä yhdistettynä tekevät lähiajan kysyntänäkymästä hyvin epävakaan. Lisäksi myyntihintamme seuraavat nousevia raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannuksia viiveellä kuten aiemminkin. Odotamme, että tuotteidemme kysyntä tasaantuu vuoden toisesta neljänneksestä alkaen, sillä pitkällä aikavälillä kuluttajakysynnän odotetaan pysyvän pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalla.

Saavutimme hyvän tuloksen haasteista huolimatta. Haluan kiittää osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja liiketoimintakumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää työntekijöitämme vahvasta omistautumisesta ja hyvästä työstä. Kun jatkamme yhtä päämäärätietoisesti yhdessä eteenpäin, voimme luottaa siihen, että visiomme toteutuu ja olemme edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa.

Petri Helsky
toimitusjohtaja