← Takaisin

Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä ylittänyt 10% liputusrajan

 Suominen Oyj   Pörssitiedote   10.6.2016 klo 15.30

Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä ylittänyt 10% liputusrajan

Suominen Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 10 % liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö:  Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta tai luovutus

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Oy Etra Invest Ab, kotipaikka Helsinki, Suomi

4. Osakkeenomistajien täydellinen nimi: Etra Invest Oy Ab, Tiiviste-Group Oy sekä Erkki Etola

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 9.6.2016

6. Liputusvelvollisen osuus:

 

 

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

8,08

2,88

10,96

51 216 232

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

6,46

 

 

 

 

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/-laji

Osakkeiden ja ääntenlukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

FI0009010862

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

 

4 139 164

 

8,08

 

A: Yhteensä

4 139 164

 

8,08

 

 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitusvälineen luonne

Eräpäivä

Toteutusaika

Toimitustapa

Osakkeiden ja äänten lukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

Suominen Oyj vaihdettava hybridilaina

 

Vaihtoaika 11.2.2014 – 10.2.2018

Lainaosuudet ja pääomitetut korot vaihdettavissa uuteen tai hallussaolevaan osakkeeseen

1 477 080

2,88

B: Yhteensä

 

 

 

 

2,88

 

8. Tietoja liputusvelvollisesta

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Erkki Etola

0,19

 

0,19

Oy Etra Invest Ab

7,89

1,57

9,46

Tiiviste-Group Oy

 

1,31

1,31

 

Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ovat Erkki Etolan määräysvaltayhteisöjä.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on yli 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2015 oli 444,0 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 31,2 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Tiedote pdf