← Takaisin

Oy Etra Invest Ab:n omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10% liputusrajan

Suominen Oyj   Pörssitiedote   2.6.2017 klo 16.30

Suominen Oyj on tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Oy Etra Invest Ab:n omistus Suominen Oyj:ssä ylittää 10 % liputusrajan.

1. Kohdeyhtiö:  Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Suominen Oyj:n hybridilainan lainaosuuksien ja kertyneiden korkojen vaihto osakkeiksi (vaihtoilmoitus Suominen Oyj:lle).

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Erkki Etola, kotipaikka Helsinki, Suomi

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: Oy Etra Invest Ab (liputusvelvollisen määräysvaltayhteisö, jonka liputusraja rikkoutuu)

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 2.6.2017

6. Liputusvelvollisen osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

12,81

 

12,81

51 665 642

Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus

8,08

2,88

10,96

 

 

  1. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/-laji

Osakkeiden ja ääntenlukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

FI0009010862

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

 

6 619 009

 

12,81

 

A: Yhteensä

6 619 009

 

12,81

 

 

 

  1. Tietoja liputusvelvollisesta (liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen)

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä

Erkki Etola

0,19

100 000

Oy Etra Invest Ab

11,33

5 853 605

Tiiviste-Group Oy

1,29

665 404

 

Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhteisöjensä (Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy) yhteenlasketut omistusosuuksien muutokset Suominen Oyj:ssä eivät ylitä liputusrajoja.


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 650 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi