← Takaisin

Ahlström Capital Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan

Suominen Oyj   Pörssitiedote   13.12.2017 klo 9.30

Ahlström Capital Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan

Suominen Oyj on 12.12.2017 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Ahlstrom Capital Oy:n konserniyhtiön AC Invest Two BV:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 25 % liputusrajan.

AC Invest Two BV:n omistus Suominen Oyj:ssä on laskenut 25,92 %:sta 23,95 %:iin. Omistusosuuden lasku johtuu Suomisen osakemäärän kasvusta, kun yhtiön hybridilainan osuuksia on vaihdettu uusiin Suominen Oyj:n osakkeisiin. Hybridilainan osuuksien vaihdon myötä Suomisen osakkeiden ja äänten määrä nousee 58 259 219 osakkeeseen. AC Invest Two BV:n omistamien osakkeiden määrä säilyy ennallaan.

1. Kohdeyhtiö: Suominen Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Suominen Oyj:n osakemäärän nousu (Suominen Oyj:n hybridilainan osuuksien vaihto uusiksi Suominen Oyj:n osakkeiksi)

3. Tiedot liputusvelvollisesta: Ahlström Capital Oy, kotipaikka Suomi

4. Osakkeenomistajan täydellinen nimi: AC Invest Two BV

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 12.12.2017

6. Liputusvelvollisen osuus:

 

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä)

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä)

Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B)

Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä

Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen

23,95 %; 13 953 357 osaketta

-

23,95 %; 13 953 357 osaketta

58 259 219

 

  1. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakesarja/-laji

Osakkeiden ja ääntenlukumäärä

Osakkeiden ja äänten %-osuus

FI0009010862

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

Suora (AML 9:5)

Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)

 

 

13 953 357

 

23,95 %

A: Yhteensä

 

13 953 357

 

23,95 %

 

  1. Tietoja liputusvelvollisesta: Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi

%-osuus osakkeista ja äänistä

Ahlström Capital Oy

100 %

Ahlstrom Capital BV

100 %

AC Invest Two BV

23,95 %

 


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300