Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Oyj:n pörssitiedote 25.2.2022 klo 15.00

Suominen Oyj on 25.2.2022 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiön Etola Group Oy:n omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 5 % liputusrajan. Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiöidensä yhteenlaskettu omistusosuus ei ylitä liputusrajaa.

Liputusvelvollisen osuus:

 % osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä)% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä)Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B)Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen19,91 % 19,91 %58 259 219
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)
15,34 % 15,34 % 


Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja/-lajiOsakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
 Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)Suora (AML 9:5)Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009010862 11 600 000 19,91 %
YHTEENSÄ 11 600 000 19,91 %

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahotusvälineitä hallitaan:

Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Erkki Etola   
Oy Etra Invest Ab12,02 % 7 000 000
Etola Group7,90 % 4 600 000

Etola Group Oy on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö suoran omistuksen kautta.
Oy Etra Invest Ab on Erkki Etolan määräysvaltayhtiö epäsuoran omistuksen kautta.

SUOMINEN OYJ


Lisätietoja: Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, Suominen Oyj, puh. 050 540 9747


Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2021 oli 443,2 milj. euroa ja työllistämme yli 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


Viimeisimmät uutiset

Regulatory information, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.09.2023

Suomisen nimitystoimikunnan kokoonpano