Asiakkaat ja kilpailijat

Asiakkaat

Asiakaskuntaamme kuuluu

  • Kuluttajabrändien valmistajia, monet näistä globaaleja toimijoita
  • Globaalisti toimivia private label -tuotteiden valmistajia
  • Terveydenhuolto- ja hygieniatuotteiden valmistajia
  • Alueellisia jatkojalostajia.

Asiakassuhteemme ovat keskimäärin yli 10 vuotta pitkiä ja ne perustuvat tyypillisesti 2-3 vuodeksi solmittuihin puitesopimuksiin. Kymmenen suurinta asiakasta muodostaa noin puolet Suomisen liikevaihdosta. Ostamisen keskeisiä kriteerejä ovat muun muassa vakaa laatutaso, jatkuvuus sekä läheisyys (logistiikkaedut, yhteistyön joustavuus).

Keskeiset kilpailijat markkinasegmentin mukaan

Pyyhintä Terveydenhuolto
Glatfelter Ahlstrom-Munksjö
Sandler PF Nonwovens