Toimintaperiaatteet

Liiketapaperiaatteet

 

Liiketapaperiaatteiden tarkoituksena on selventää, mitä tämä tarkoittaa päivittäisen työmme kannalta. Ohjeessa pyritään selostamaan kattavasti mutta tiiviisti Suomisella noudatettavat liiketapaperiaatteet. Lisäksi niissä annetaan ohjeita, mitä tehdä, jos epäilee, että Suomisella harjoitetaan liiketapaperiaatteiden vastaista toimintaa tai että yhtiön palveluksessa oleva henkilö on syyllistynyt tällaiseen toimintaan.

Liiketapaperiaatteet suomeksi (pdf)

Liiketapaperiaatteet englanniksi (pdf)

Liiketapaperiaatteet espanjaksi (pdf)

Liiketapaperiaatteet italiaksi (pdf)

Liiketapaperiaatteet brasilianportugaliksi (pdf)

Liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille

 

Liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille asettaa normit, joita noudatetaan Suomisen kanssa tehtävässä liiketoiminnassa.

Liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille (englanniksi)

Ostoehdot