Energia

Energiankulutuksemme koostuu lämmön ja höyryn tuotannossa käytettävän kaasun käytöstä sekä ostetun sähkön ja höyryn käytöstä.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutusta 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon nähden. Vuonna 2022 energiansäästötuloksemme oli tämän tavoitteen osalta 0,6 % tuote­tonnia kohti vertailuvuoden tasoon verrattuna. Jotta saavuttaisimme energia­tehokkuuden parantamista koskevat tavoitteemme, pyrimme jatkuvasti tunnistamaan ja toteuttamaan energiaa säästäviä toimia kaikilla tehtaillamme.