Energia

Energiankulutuksemme koostuu lämmön ja höyryn tuotannossa käytettävän kaasun käytöstä sekä ostetun sähkön ja höyryn käytöstä. Tuotamme myös energiaa aurinkopaneeleista yhdellä tehtaistamme.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutusta 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon nähden. Vuonna 2023 emme edistyneet tavoitteessamme vähentää energiankulutusta. Saavuttaaksemme energiatehokkuuden parantamista koskevat tavoitteemme, pyrimme jatkuvasti tunnistamaan ja toteuttamaan energiaa säästäviä toimia kaikilla tehtaillamme.