Energia

Energiankulutuksemme koostuu lämmön ja höyryn tuotannossa käytettävän kaasun käytöstä sekä ostetun sähkön ja höyryn käytöstä.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä pienentää energiankulutusta 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon verrattuna. Vuonna 2021 energiankulutuksemme laski 7,1 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon verrattuna. Jotta saavuttaisimme energiatehokkuuden parantamista koskevat tavoitteemme, pyrimme jatkuvasti tunnistamaan ja toteuttamaan energiaa säästäviä toimia kaikilla tehtaillamme.