Kaatopaikkajäte

Suominen pyrkii ehkäisemään jätteen syntymistä ensisijaisesti parantamalla materiaalitehokkuutta. Lisäksi teemme aktiivisesti yhteistyötä sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka käyttävät jätemateriaaliamme eri tarkoituksiin.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä vähentää kaatopaikkajätteen määrää 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon verrattuna. Vuonna 2021 kaatopaikalle päätyneen tuotantojätteen määrä väheni 16,4 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon verrattuna. Kolme kahdeksasta tehtaastamme ei tuottanut ollenkaan kaatopaikalle päätyvää tuotantojätettä.