Kaatopaikkajäte

Suominen pyrkii ehkäisemään jätteen syntymistä ensisijaisesti parantamalla materiaalitehokkuutta. Lisäksi teemme aktiivisesti yhteistyötä sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka käyttävät jätemateriaaliamme eri tarkoituksiin.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä vähentää kaatopaikkajätteen määrää 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon nähden. Vuonna 2022 vähennys oli 2,5 % tuotetonnia kohti vertailuvuoden tasoon nähden. Neljä kahdeksasta tehtaastamme ei tuota enää ollenkaan kaatopaikalle päätyvää tuotantojätettä.