Turvallisuus

Suomisella henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat etusijalla. Panostamme työtapaturmien ehkäisyyn ja vahvan turvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Turvallisuus on yksi tärkeimmistä henkilöstöön liittyvistä tavoitteistamme, ja pyrimme siihen, ettei meillä sattuisi yhtään poissaoloon johtavaa työtapaturmaa. 

Vuonna 2022 Suomisen tuotantolaitoksissa sattui kaksi poissaoloon johtanutta työ­tapaturmaa (2021: 4), ja kuusi kahdeksasta tehtaastamme saavutti nollan tapaturman tavoitteen vuonna 2022. Tapaturmataajuus (AFR) oli 1,53 (3,04) ja tapaturmien vakavuusaste (ASR) 0,06 (0,05). Tehtaillamme ei sattunut kuolemaan johtaneita työtapaturmia omien työntekijöidemme tai urakoitsijoidemme keskuudessa. Turvallisuuden seuranta on osa päivittäistä toimintaamme. Pidämme kirjaa kaikista työhön liittyvistä tapaturmista sekä läheltä piti -tilanteista ja tunnistamme niiden syyt.

Turvallisuuden hallintajärjestelmät on sertifioitu ISO 45001 -standardin mukaisesti seitsemässä* kahdeksasta tehtaastamme, ja viimeinenkin tehdas on tarkoitus sertifioida vuoden 2023 aikana.

Turvallisuustyömme 

Suomisen turvallisuustyö perustuu ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Kehitämme työturvallisuutta toteuttaen jatkuvan parantamisen periaatetta ja jaamme parhaita käytäntöjä tehtaidemme välillä. Työturvallisuutta kehitettäessä pyrimme vaikuttamaan erityisesti henkilöstön asenteisiin, käyttäytymiseen ja toimintatapoihin.

Kaikki Suomisen työntekijät osallistuvat perehdytyksensä aikana turvallisuuskoulutukseen, minkä lisäksi tuotantotehtävissä toimivat työntekijät saavat säännöllisesti turvallisuuskoulutusta. Suomisella on käytössä turvallisuussäännöt (Life Saving Rules) ja käyttäytymistä ohjaava Behavior Based Safety -turvallisuusohjelma. Vuonna 2022 Behavior Based Safety -turvallisuusohjelma jatkui jo yhdeksättä vuotta. Ohjelmassa korostetaan yksilön omaa vastuuta turvallisuudesta ja keskitytään vaikuttamaan yksilön asenteisiin ja motivaatioon. Ohjelman tiimoilta työntekijät tekevät turvallisuus­kierroksia, joiden aikana he kiertävät työtilat ja arvioivat toimintatapojen ja olosuhteiden turvallisuutta ja mahdollisia vaaroja. Kierroksen jälkeen näistä seikoista keskustellaan avoimesti muiden työntekijöiden kanssa. Vuonna 2022 Suomisella tehtiin globaalisti 11 320 turvallisuuskierrosta, ja yhteensä 6 102 vaarallista toimenpidettä ja olo­suhdetta tunnistettiin muutosta vaativaksi.

Vuonna 2022 toteutimme käsivammojen ehkäisyyn tähtäävän kampanjan, sillä käsivammat ovat yksi yleisimmistä tuotanto­tehtävissä saaduista vammatyypeistä. Kampanjan ansiosta vuoden jälkipuoliskolla syntyi huomattavasti vähemmän käsi­vammoja.

Turvallisuus pandemian aikana 

Jatkoimme pandemian kehityksen seurantaa ja muokkasimme turvatoimenpiteitämme sen mukaisesti. Koronatyöryhmä jatkoi toimintaansa vuonna 2022.

 

* Ahlstrom on sertifioinut Windsor Locksin tehtaan tuotantoalueen ISO 45001 -standardin mukaisesti.