Turvallisuus

Suomisella henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat etusijalla. Panostamme työtapaturmien ehkäisyyn ja vahvan turvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Turvallisuus on yksi tärkeimmistä henkilöstöön liittyvistä tavoitteistamme, ja pyrimme siihen, ettei meillä sattuisi yhtään poissaoloon johtavaa työtapaturmaa.

Vuonna 2023 Suomisen tuotantolaitoksissa sattui kuusi poissaoloon johtanutta työtapaturmaa (kaksi vuonna 2022), ja kolme seitsemästä tehtaastamme saavutti nollan tapaturman tavoitteen vuonna 2023. Tapaturmataajuus (AFR) oli 4,50 (1,53) ja tapaturmien vakavuusaste (ASR) 0,28 (0,06). Tehtaillamme ei sattunut kuolemaan johtaneita työtapaturmia omien työntekijöidemme tai urakoitsijoidemme keskuudessa. Turvallisuuden seuranta on osa päivittäistä toimintaamme. Pidämme kirjaa kaikista työhön liittyvistä tapaturmista sekä läheltä piti -tilanteista ja tunnistamme niiden syyt.

Turvallisuuden hallintajärjestelmät on sertifioitu ISO 45001 -standardin mukaisesti kaikissa seitsemässä tehtaastamme*.

Turvallisuustyömme

Suomisen turvallisuustyö perustuu ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Kehitämme työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteella ja jaamme parhaita käytäntöjä tehtaidemme välillä. Työturvallisuutta kehitettäessä pyrimme vaikuttamaan erityisesti henkilöstön asenteisiin, käyttäytymiseen ja toimintatapoihin.

Kaikki Suomisen työntekijät osallistuvat perehdytyksensä aikana turvallisuuskoulutukseen, minkä lisäksi tuotantotehtävissä toimivat työntekijät saavat säännöllisesti turvallisuuskoulutusta.

Suomisella on käytössä käyttäytymistä ohjaava Behavior Based Safety -turvallisuusohjelma, joka vuonna 2023 jatkui jo kymmenettä vuotta. Ohjelmassa korostetaan yksilön omaa vastuuta turvallisuudesta ja keskitytään vaikuttamaan yksilön asenteisiin ja motivaatioon. Ohjelmaan sisältyy muun muassa pakolliset viikoittaiset turvallisuuskierrokset, joiden aikana työntekijät kiertävät työtiloja tunnistaen sekä turvallisia että vaarallisia toimintatapoja ja olosuhteita. Kierroksen jälkeen näistä seikoista keskustellaan avoimesti muiden työntekijöiden kanssa. Löydökset arvioidaan ja tarpeenmukaiset korjaavat toimenpiteet määritellään. Korjaavien toimenpiteiden toteuttaminen aikataulutetaan kiireellisyyden ja riskiarvion pohjalta, ja niiden täytäntöönpanoa seurataan säännöllisesti. Vuonna 2023 tehtiin globaalisti yli 21 600 turvallisuuskierrosta.

Suomisella on käytössä myös turvallisuussäännöt (Life Saving Rules), jotka koostuvat kuudesta normista, joita ei saa rikkoa missään olosuhteissa. Säännöt ovat saatavilla toimipisteiden paikallisilla kielillä.

Turvallisuus on säännöllisesti aiheena sisäisessä viestinnässämme ja paikallisissa viestintäkanavissa, kuten keskustelupalstoilla, infotauluilla sekä sisäisissä kokouksissa. Vuonna 2023 käynnistimme turvallisuuskampanjan muistuttaaksemme työntekijöitämme turvallisuuden tärkeydestä päivittäin ja kannustaaksemme jokaista työntekijää pysähtymään ja ajattelemaan ennen toimimista.

* Ahlstrom on sertifioinut Windsor Locksin tehtaan tuotantoalueen ISO 45001 -standardin mukaisesti.