Eettiset periaatteet

Ihmisoikeudet

Suominen on sitoutunut noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteita sekä Kansainvälisen työjärjestön julistusta työn perusperiaatteista ja -oikeuksista. Suominen on sitoutunut työnantajana kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Suominen ei hyväksy minkäänlaista syrjintää tai pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä. Suominen pyrkii johdonmukaisesti varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko arvoketjussa. Suominen edellyttää, että sen raaka-ainetoimittajat sitoutuvat toimimaan eettisesti, noudattamaan sovellettavia kansallisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia sekä kunnioittamaan kansainvälisesti tunnustetuissa standardeissa ja sopimuksissa määriteltyjä ihmisoikeuksia.

Liiketapaperiaatteet

Päivittäistä toimintaamme ohjaavat Suomisen liiketapaperiaatteet sekä niihin liittyvät käytännöt, jotka muodostavat yhdessä oikeudenmukaisen ja vastuullisen liiketoimintamme perustan. Suominen päivitti liiketapaperiaatteensa vuonna 2020 ja julkaisi uudet periaatteet vuoden 2021 alussa. Liiketapaperiaatteidemme tarkoituksena on määritellä Suomisen odotukset siitä, miten liiketoimintaa harjoitetaan vastuullisesti ja eettisesti sekä arvojemme, käytäntöjemme ja sovellettavan lain mukaisesti. Keskeisimpiä Suomisen liiketapaperiaatteissa käsiteltäviä aiheita ovat oikeudenmukaiset liiketoimintakäytännöt, pörssiyhtiöitä koskevat määräykset, ihmisoikeudet ja ympäristö. Periaatteita noudatetaan Suominen Oyj:ssä ja sen tytäryhtiöissä, ja ne koskevat kaikkia Suomisen työntekijöitä kaikkialla maailmassa. Vuonna 2021 käynnistimme pakollisen päivitettyjä liiketapaperiaatteita koskevan koulutusohjelman, ja vuoden loppuun mennessä 82 % Suomisen työntekijöistä oli suorittanut koulutuksen. Toimittajiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan Suomisen tavarantoimittajia koskevissa liiketapaperiaatteissa, joissa käsitellään esimerkiksi ihmisoikeuksia, palkkoja, työaikoja, lapsi- ja pakkotyövoimaa, korruptiota, lahjontaa ja ympäristöä. Edellytämme liikekumppaneiltamme vastuullista toimintaa, ja kaikkien toimittajiemme on noudatettava Suomisen tavarantoimittajia koskevia liiketapaperiaatteita. Yritysvastuuohjelman mukaisesti tavoitteemme on luoda prosessi ulkopuolisen osapuolen suorittamaa

Lue lisää liiketapaperiaatteistamme