Ympäristövaikutusten minimointi

Suomiselle ympäristövastuu tarkoittaa luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Pyrimme jatkuvasti vähentämään omasta toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Kuitukankaiden tuotannosta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat veden- ja energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöt ja kaatopaikkajäte. Seuraamme säännöllisesti kulutustamme ja päästöjämme ja olemme asettaneet vähennystavoitteita kullekin näistä tekijöistä.

Miten toimimme?

Suominen on sitoutunut parantamaan jatkuvasti tuotantonsa tehokkuutta ja edistämään luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ympäristövastuu edellyttää päivittäistä sitoutumista ja jatkuvaa kehittämistä. Suomisen Parhaat ympäristökäytännöt -tiimi jakaa ympäristöasioita koskevia parhaita käytäntöjä ja tietoja toimipaikkojemme välillä ja etsii aktiivisesti mahdollisuuksia ja ratkaisuja toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Toimimme standardoitujen johtamis- ja hallintajärjestelmien mukaan. Kaikki tehtaamme on sertifioitu ISO 9001 -laadunhallintastandardin mukaan ja kaikkien tehtaidemme ympäristöjärjestelmät ISO 14001 -standardin mukaan.

Cressan ja Mozzaten tehtaissa Italiassa ja Nakkilan tehtaassa Suomessa on ISO 50001 -standardin mukaan sertifioidut energianhallintajärjestelmät. Edellä lueteltujen standardien lisäksi kaikissa Suomisen tehtaissa noudatetaan paikallisia ympäristösäädöksiä.

Raaka-aineet

Raaka-aineilla on merkittävä rooli liiketoiminnassamme, sillä niiden osuus kaikista kustannuksistamme on noin 70 %.

Energia

Energiankulutuksemme koostuu lämmön ja höyryn tuotannossa käytettävän kaasun käytöstä sekä ostetun sähkön ja höyryn käytöstä.

Kasvihuonekaasupäästöt

Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja pienentää toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä.

Vesi

Vesi on Suomiselle tärkeä luonnonvara, koska sen avulla kuidut sidotaan tuotantoprosesseissa yhteen kuitukankaaksi.

Kaatopaikkajäte

Suominen pyrkii ehkäisemään jätteen syntymistä ensisijaisesti parantamalla materiaalitehokkuutta.