Kasvihuonekaasupäästöt

Suominen raportoi suorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 1), ostetun energian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 2) sekä muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 3) kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti. Suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin pääasiassa prosessilämmön tuotantoon käytettävien fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta. Energian tuotantoon liittyvät epäsuorat päästöt aiheutuvat ostetun sähkön ja höyryn tuotannosta. Muut epäsuorat päästöt puolestaan aiheutuvat niistä toimista, joista olemme välillisesti vastuussa koko arvoketjussa.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon nähden sisältäen sekä suorat kasvihuonekaasupäästöt että energian tuotantoon liittyvät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt. Vuonna 2023 kasvihuonekaasupäästömme vähenivät 14,9 % tuotettua tonnia kohden vertailuvuoteen 2019 verrattuna. Tavoitteenamme on asettaa vähennystavoite myös muille epäsuorille kasvihuonekaasupäästöille (Scope 3). 

Osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävää työtä kaikki tehtaamme Euroopassa siirtyivät käyttämään pelkästään fossiilitonta sähköä vuonna 2021 ja tehtaamme Paulíniassa puolestaan vuonna 2023. Tämä muutos oli merkittävä askel kohti Suomisen kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita. Tutkimme vastaavia mahdollisuuksia myös Pohjois-Amerikan tehtaillamme. Lisäksi Alicanten tehtaallemme on aurinkopaneeleja, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa tehtaalle. Aurinkopaneelit tuottavat noin 5 % tehtaan kuluttamasta energiasta. Suominen arvioi aurinkopaneeli-investointien lisäämisen mahdollisuuksia.

Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja pienentää toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä.

Luvut sisältävät suorat (Scope 1) ja epäsuorat (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt.