Kasvihuonekaasupäästöt

Suominen raportoi suorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 1) ja ostetun energian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 2) kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti. Suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin pääasiassa prosessilämmön tuotantoon käytettävien fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta. Epäsuorat päästöt aiheutuvat ostetun sähkön ja höyryn tuotannosta.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon nähden. Vuonna 2022 saavutimme tavoitteemme vähentäen kasvihuonekaasupäästöjä 20,0 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden tasoon nähden.

Osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävää työtä kaikki Suomisen Euroopan tehtaat siirtyivät vuonna 2021 käyttämään pelkästään fossiilitonta sähköä. Tämä muutos oli merkittävä askel kohti Suomisen kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita. Tutkimme vastaavia mahdollisuuksia myös Amerikan tehtaillamme. Toinen edistysaskel kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi oli aurinkopaneelien asennus Alicanten tehtaallemme vuonna 2022. Suominen arvioi parhaillaan aurinkopaneeli­-investointien lisäämisen mahdollisuuksia.

Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja pienentää toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä.