Kasvihuonekaasupäästöt

Suominen raportoi sekä suorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 1) että ostetun energian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 2) kasvihuonekaasuprotokollan mukaisesti. Suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin pääasiassa prosessilämmön tuotantoon käytettävien fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta. Epäsuorat päästöt aiheutuvat ostetun sähkön ja höyryn tuotannosta.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon verrattuna. Vuonna 2021 kasvihuonekaasupäästöt laskivat 8,8 % tuotettua tonnia kohti vertailuvuoden 2019 tasoon verrattuna.

Osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen pyrkivää työtä teimme päätöksen siirtyä käyttämään pelkästään fossiilitonta sähköä kaikilla Euroopan tehtaillamme vuonna 2021. Tämä muutos oli merkittävä askel kohti Suomisen kasvihuonekaasujen vähennystavoitteita. Tutkimme vastaavia mahdollisuuksia myös Amerikan toimipaikoissamme. Vuonna 2021 teimme myös päätöksen asentaa aurinkopaneelista koostuva aurinkovoimala Alicanten tehtaamme yhteyteen.

Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja pienentää toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä.