Raaka-aineet

Raaka-aineilla on merkittävä rooli liiketoiminnassamme, sillä niiden osuus kaikista kustannuksistamme on noin 70 %. Suominen käyttää kuitu­kankaiden tuotannossa erilaisia kuitumateriaaleja, kuten selluloosa­pohjaisia kuituja, polypropeenia ja polyesteriä.

Vuonna 2022 uusiutu­vi­en raaka-aineiden osuus oli 62 % (59 % vuonna 2021). Suurin osa niistä oli selluloosakuituja, kuten viskoosia ja sellua. Tuemme vastuullista metsän­hoitoa ja tarjoamme kuitukankaita, jotka on valmistettu FSC® (FSC-N002523)-, PEFC- ja SFI®-sertifioiduista raaka-aineista.

Suominen pyrkii jatkuvasti löytämään ratkaisuja, joilla voitaisiin vähentää kuitukangastuotteiden ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa. Arvioimme koko ajan uusia, innovatiivisia ja vastuullisia kuituvaihtoehtoja. Panostamme vahvasti raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön ja pyrimme jatkuvasti parantamaan materiaali­tehokkuuttamme entisestään. Lisäksi pyrimme minimoimaan tuotanto­jätteen määrää kierrättämällä ja etsimällä vaihtoehtoisia ratkaisuja sellaiselle tuotantojätteelle, jota emme pysty hyödyntämään.