Raaka-aineet

Raaka-aineilla on merkittävä rooli liiketoiminnassamme, sillä niiden osuus kaikista kustannuksistamme on noin 70 %. Suominen käyttää kuitu kankaiden tuotannossa erilaisia kuitumateriaaleja, kuten selluloosapohjaisia kuituja, polypropeenia ja polyesteriä.

Vuonna 2021 uusiutuvien raaka-aineiden osuus oli 59 % (54 % vuonna 2020). Suurin osa niistä oli selluloosakuituja, kuten viskoosia ja sellua. Tuemme vastuullista metsänhoitoa ja tarjoamme kuitukankaita, jotka on valmistettu FSC® (FSC-N002523)-, PEFC™- ja SFI®-sertifioiduista raaka-aineista.

Suominen pyrkii jatkuvasti löytämään ratkaisuja, joilla voitaisiin vähentää kuitukangastuotteiden ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa. Arvioimme koko ajan uusia, innovatiivisia ja vastuullisia kuituvaihtoehtoja. Panostamme vahvasti raaka-aineiden tehokkaaseen käyttöön ja pyrimme jatkuvasti parantamaan materiaalitehokkuuttamme entisestään. Lisäksi pyrimme minimoimaan tuotantojätteen määrää kierrättämällä ja löytämällä vaihtoehtoisia ratkaisuja sellaiselle tuotantojätteelle, jota emme pysty hyödyntämään.