Ihmiset ja turvallisuus

Suomisella työturvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat etusijalla. Pyrimme aktiivisesti parantamaan henkilöstön sitoutuneisuutta ja jatkamme erinomaiseen suoritukseen tähtäävän kulttuurin rakentamista. Jatkamme myös turvallisuuskulttuurimme vahvistamista.

Henkilöstömme

Vuonna 2021 COVID-19-pandemia vaikutti edelleen toimintaympäristöömme, ja yli 700:n työntekijämme terveyden ja turvallisuuden takaaminen oli toiminnassamme etusijalla. Jatkoimme henkilöstöön liittyvien prosessien kehittämistä.

Turvallisuus

Painotamme turvallisuutta sekä työtapaturmien ennaltaehkäisyä ja meillä on vahva turvallisuuskulttuuri. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat Suomisella etusijalla.