Ihmiset ja turvallisuus

Suomisella työturvallisuus ja henkilöstön hyvinvointi ovat etusijalla. Pyrimme aktiivisesti parantamaan henkilöstön sitoutuneisuutta ja jatkamme erinomaiseen suoritukseen tähtäävän kulttuurin rakentamista. Jatkamme myös turvallisuuskulttuurimme vahvistamista.

Henkilöstömme

Jatkoimme henkilöstöön liittyvien prosessien kehittämistä pitkän aikavälin suunnitelmamme mukaisesti. Kehitimme käytäntöjä, joiden avulla voimme tunnistaa ja palkita erinomaiset suoritukset sekä edistää niitä. Lisäksi jatkoimme suoritukseen perustuvan palkitsemis­mallin edistämistä. Vuonna 2022 panostimme erityisesti tuotanto­työntekijöiden ammatilliseen kehitykseen ja palautteenantoon.

Turvallisuus

Suomisella henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat etusijalla. Panostamme työtapaturmien ehkäisyyn ja vahvan turvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Turvallisuus on yksi tärkeimmistä henkilöstöön liittyvistä tavoitteistamme, ja pyrimme siihen, ettei meillä sattuisi yhtään poissaoloon johtavaa työtapaturmaa.