Toimintaperiaatteet

Noudatamme jokaisessa toimintamaassamme kyseisen maan lakejaja asetuksia. 

Kaikkien Suomisen palveluksessa olevien henkilöiden odotetaan tuntevan sovellettavat lait ja asetukset ja noudattavan niitä.

Liiketapaperiaatteet

Suomisen liiketapaperiaatteiden tarkoituksena on määritellä odotuksemme ja selventää, kuinka hoidamme liiketoimintaamme vastuullisesti, eettisesti ja johdonmukaisesti arvojemme ja käytäntöjemme mukaisesti ja kaikkia lakeja noudattaen. Nämä periaatteet koskevat kaikkia Suomisen palveluksessa olevia henkilöitä kaikkialla maailmassa.


Liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille

Liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille asettaa normit, joita noudatetaan Suomisen kanssa tehtävässä liiketoiminnassa. Liiketapaperiaatteet tavarantoimittajille on saatavilla vain englanniksi.


Ostoehdot

Yleiset ostoehdot koskevat Suominen Oyj:n tai sen tytäryhtiöiden tekemiä ostotilauksia. Ostoehdot on saatavilla vain englanniksi.