Toimintaperiaatteet

Suomisen tarkoitus on yrityksen perustamisesta lähtien ollut ihmisten elämän helpottaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Uskomme tähän missioon vahvasti ja pyrimme sisällyttämään sen kaikkeen toimintaamme.

Asiakkaiden ja tuotteiden loppukäyttäjien tarpeet ovat kaiken toimintamme lähtökohta. Samalla arvostamme suuresti henkilöstömme, rahoittajiemme, tavaran- ja palveluntoimittajiemme sekä muiden sidosryhmiemme arvokasta panosta. Kun onnistumme tuottamaan asiakkaillemme ja henkilöstöllemme lisäarvoa, pystymme täyttämään velvollisuutemme myös muita sidosryhmiä, kuten osakkeenomistajiamme, kohtaan.

Pitkän aikavälin tavoitteemme on olla markkinoilla Edellä muita. Tämä kunnianhimoinen tavoite edellyttää meiltä toimimista monin tavoin roolimallina ja aina eettisesti ja moraalisesti korkeatasoisesti.

Eettinen ohje

 

Suomisella työtä tehdään pää kylmänä, sydän lämpimänä ja kädet puhtaana. Eettisen ohjeen tarkoituksena on selventää, mitä tämä tarkoittaa päivittäisen työmme kannalta. Ohjeessa pyritään selostamaan kattavasti mutta tiiviisti Suomisella noudatettavat eettiset ohjeet. Lisäksi niissä annetaan ohjeita, mitä tehdä, jos epäilee, että Suomisella harjoitetaan epäeettistä toimintaa tai että yhtiön palveluksessa oleva henkilö on syyllistynyt tällaiseen toimintaan.

Eettinen ohje suomeksi (pdf)

Eettinen ohje englanniksi (pdf)

Eettinen ohje espanjaksi (pdf)

Eettinen ohje italiaksi (pdf)

Eettinen ohje brasilianportugaliksi (pdf)

Eettinen ohje tavarantoimittajille

 

Eettinen ohje tavarantoimittajille asettaa normit, joita noudatetaan Suomisen kanssa tehtävässä liiketoiminnassa.

Eettinen ohje tavarantoimittajille (englanniksi)

Ostoehdot