Toimintaperiaatteet

Eettinen ohje

 

Eettisen ohjeen tarkoituksena on selventää, mitä tämä tarkoittaa päivittäisen työmme kannalta. Ohjeessa pyritään selostamaan kattavasti mutta tiiviisti Suomisella noudatettavat eettiset ohjeet. Lisäksi niissä annetaan ohjeita, mitä tehdä, jos epäilee, että Suomisella harjoitetaan epäeettistä toimintaa tai että yhtiön palveluksessa oleva henkilö on syyllistynyt tällaiseen toimintaan.

Eettinen ohje suomeksi (pdf)

Eettinen ohje englanniksi (pdf)

Eettinen ohje espanjaksi (pdf)

Eettinen ohje italiaksi (pdf)

Eettinen ohje brasilianportugaliksi (pdf)

Eettinen ohje tavarantoimittajille

 

Eettinen ohje tavarantoimittajille asettaa normit, joita noudatetaan Suomisen kanssa tehtävässä liiketoiminnassa.

Eettinen ohje tavarantoimittajille (englanniksi)

Ostoehdot