YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Yhdistyneiden kansakuntien vuonna 2015 hyväksymissä kestävän kehityksen tavoitteissa määritellään kestävää kehitystä ohjaavat painopisteet ja tavoitteet. Haluamme tehdä osamme tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi omassa arvoketjussamme lisäämällä myönteisiä vaikutuksiamme ja vähentämällä negatiivisia vaikutuksiamme. Olemme määritelleet kolme tavoitetta, jotka kattavat alueet joihin voimme eniten vaikuttaa ja yritysvastuuohjelmamme ohjaa työtämme näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suominen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Suominen edistää vastuullisia liiketoimintakäytäntöjä koko arvoketjussa. Suominen ei hyväksy orjuutta, ihmiskauppaa, pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä missään muodossa omassa toiminnassaan tai toimittajiensa toiminnassa. Suominen edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia. Periaatteenamme on ”sama palkka samanarvoisesta työstä”. Turvallinen työpaikka on yksi tärkeimpiä painopistealueitamme. Pyrimme jatkuvasti vahvistamaan turvallisuuskulttuuriamme, jotta työpaikoillamme ei tapahtuisi lainkaan tapaturmia. 

Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista

Tavoitteemme on käyttää luonnonvaroja mahdollisimman tehokkaasti ja minimoida toiminnassamme syntyvän jätteen määrä kierrättämällä ja etsimällä uusia ratkaisuja jätteen hyödyntämiseksi. Edistämme tämän tavoitteen saavuttamista ottamalla tuotesuunnittelussamme huomioon koko arvoketjun, jotta voimme vähentää mahdollisia negatiivisia ympäristövaikutuksia. Raportoimme julkisesti toiminnastamme ja edistymisestämme kohti tavoitteidemme saavuttamista.

Tavoite 13: Ilmastotekoja

Suominen on sitoutunut vähentämään toiminnastaan aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä parantamalla energiatehokkuuttaan ja etsimällä vaihtoehtoisia vähähiilisiä energialähteitä. Edistämme tämän tavoitteen saavuttamista laskemalla tuotteiden hiilijalanjäljen ja kehittämällä ratkaisuja, joiden ilmastovaikutus on entistä pienempi. 

 

Kestävän kehityksen tavoitteet ja yritysvastuuohjelmamme

SDG8-FI.png

Ihmiset ja turvallisuus

 • Nolla poissaoloon johtanutta työtapaturmaa
 • Työntekijöiden sitoutuneisuusindeksi 73 %

Yrityskansalaisuus

 • Uudistettujen liiketapaperiaatteiden kattavuus 100 % nykyisistä ja uusista
  työntekijöistä
 • Raaka-ainetoimittajat auditoitu tavarantoimittajien liiketapaperiaatteiden osalta (riskiarvioinnin perusteella)

SDG12-FI.png
SDG13-FI.png

Vastuulliset kuitukankaat

 • Vastuullisten tuotteiden lanseerausten määrä yli 10 vuodessa
 • Vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vertailuvuoteen 2019 verrattuna

Ympäristövaikutusten minimointi

 • Energiankulutus (GJ/tuotetonni): 20 %:n vähennys vertailuvuoteen
  2019 verrattuna
 • Kaatopaikalle päätyvä prosessijäte (kg/tuotetonni): 20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna
 • Vedenkulutus (m3/tuotetonni): 20 %:n vähennys vertailuvuoteen
  2019 verrattuna
 • Kasvihuonekaasupäästöt (tonnia/tuotetonni): 20 %:n vähennys vertailuvuoteen 2019 verrattuna*
*Tavoite on asetettu omasta toiminnastamme sekä ostetun energian tuotannosta aiheutuville päästöille (Scope 1 ja 2).