Yritysvastuuraportointi

Suominen julkaisee vuosittain Yritysvastuuraportin osana yhtiön vuosiraportointia. Tavoitteena on jakaa tietoa sidosryhmille Suomisen yritysvastuutyöstä ja –tavoitteista. Yritysvastuuraportti täyttää diretiivin 2014/95/EU ja kirjanpitolain asettamat vaatimukset muun kuin taloudellisen tiedon raportoimiselle.

Kehitämme jatkuvasti yritysvastuuraportointiamme ja pyrimme mahdollisimman avoimeen, tarkoituksenmukaiseen ja tasapuoliseen viestintään kaikille sidosryhmille. Suominen siirtyi GRI (Global Reporting Initiative)-standardin mukaiseen vastuullisuusraportointiin vuonna 2019. Suomisen yritysvastuuraportti vahvistettiin ulkopuolisen riippumattoman kumppanin toimesta vuonna 2022 toista kertaa. Varmennus lisää raportointimme läpinäkyvyyttä.

Tutustu vuoden 2022 Yritysvastuuraporttiin tästä.