Vastuullinen raaka-aineiden hankinta

Valitsemme raaka-ainetoimittajamme huolellisesti ja teemme yhteistyötä vain eettisesti ja vastuullisesti toimivien ja arvomme jakavien toimijoiden kanssa.

Kaikkien raaka-ainetta meille toimittavien tahojen on noudatettava liiketapaperiaatteitamme tavarantoimittajille. Liiketapaperiaatteissa käsiteltäviä aiheita ovat mm. ihmisoikeudet, palkat ja työaika, lapsityövoima ja pakkotyö, korruptio ja lahjontaa sekä ympäristö.

Liiketapaperiaatteiden lisäksi meillä on käytössä myös kolmannen osapuolen riskinarviointiprosessi raaka-ainetoimittajillemme. Kaikkia raaka-ainetoimittajia pyydetään suorittamaan EcoVadis:n ylläpitämällä alustalla arviointi, joka sisältää ympäristöön, työelämään, ihmisoikeuksiin, hallintoon ja vastuulliseen hankintaan liittyviä kysymyksiä.

Tavoitteemme on, että raaka-ainetoimittajat on arvioitu tavarantoimittajien liiketapaperiaatteiden osalta vuoteen 2025 mennessä.