Strategia

Missiomme on auttaa asiakkaitamme menestymään luomalla laadukkaita kuitukankaita. Strategiamme tavoitteet ovat kasvu ja kannattavuuden parantaminen vastuullisuuden, asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden avulla.

Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Keskitymme pyyhintätuotteisiin. Vahvistamme kyvykkyyksiämme Euroopassa ja Amerikoissa ja arvioimme mahdollisuuksia Aasiassa. Toteutamme strategiaamme viiden strategisen painopisteemme kautta.

Strategiassa edistyminen

Toiminnan tehokkuus

Parannamme jatkuvasti toimintojemme tehokkuutta ja laatua, edistämme työntekijöidemme työterveyttä ja -turvallisuutta ja vahvistamme kustannustietoisuutta koko organisaatiossa. Meille turvallisuus on yksi tärkeimmistä asioista, ja olemme sitoutuneet huolehtimaan työntekijöidemme

terveydestä ja turvallisuudesta. COVID-19-pandemian vuoksi terveys- ja turvallisuuskysymyksiin on ollut tarpeen kiinnittää erityisen paljon huomiota. Pandemian alkaessa otimme käyttöön useita turvallisuustoimia ja muita varotoimenpiteitä, jotka pysyivät voimassa vuonna 2021. Uskomme, että vahva turvallisuuskulttuuri rakennetaan avoimella ja jatkuvalla vuoropuhelulla. Haluamme tehdä Suomisesta entistäkin turvallisemman työpaikan vahvistamalla työntekijöidemme tietoisuutta turvallisuusasioista.

Jatkamme tehokkuuden ja suorituskyvyn järjestelmällistä parantamista kehittämällä prosesseja ja toimintoja. Tätä varten olemme käynnistäneet useita tehokkuushankkeita ja jaamme aktiivisesti parhaita käytäntöjä eri toimipisteidemme välillä.

Edelläkävijä vastuullisuudessa

Hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla uraauurtavaa osaamistamme kuitukankaissa sekä monipuolista laitekantaamme, jotta voimme johtaa vastuullisten kuitukankaiden markkinaa.

Vastuullisiin tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset ovat tiukentuneet nopeaan tahtiin. Tämä johtuu pääasiassa lainsäädännöllisistä uudistuksista ja siitä, että asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia vastuullisista valinnoista. Näytämme tietä tässä markkinoiden muutoksessa kehittämällä aktiivisesti uusia tuotteita, jotka vastaavat kasvavaan kysyntään.

Vuonna 2021 toimme markkinoille 16 vastuullista tuotetta. Nämä kuitukankaat on valmistettu biohajoavista, kierrätetyistä, kompostoituvista ja/tai uusiutuvista kasvipohjaisista kuiduista. Lisäksi tutkimme New Fiber Center -hankkeessamme jatkuvasti uusia potentiaalisia kuituja, kuten nokkosta, hamppua ja regeneroitua selluloosaa. Tavoitteenamme on käyttää resursseja tehokkaasti ja toimia mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Asetimme konkreettiset vähennystavoitteet neljälle omien toimintojemme ympäristövaikutuksia mittaavalle tunnusluvulle: kasvihuonekaasupäästöt, energiankulutus, vedenkulutus ja kaatopaikkajäte.

Vuonna 2021 edistyimme hyvin kaikilla näillä osaalueilla. Esimerkiksi osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen pyrkivää työtä päätimme siirtyä käyttämään pelkästään fossiilitonta sähköä kaikilla Euroopan tehtaillamme. Seuraamme edistymistämme säännöllisesti ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja parantaa toimintaamme. Vuoden 2021 alussa julkaisimme Suomisen uudistetut liiketapaperiaatteet ja järjestimme kaikille työntekijöille pakollisen koulutusohjelman periaatteista.

Erottautuminen innovaatioilla ja kaupallisella osaamisella

Tarjoamme markkinoiden parhaat tuotteet ja luomme tiiviit suhteet asiakkaisiimme.

Alan johtava tuotekehitys on monipuolisen ja kokeneen tuotekehitystiimimme sekä pilottilinjamme tarjoamien mahdollisuuksien ansiota. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on tärkeä osa tuotekehitysstrategiaamme. Järjestimme vuoden mittaan innovaatio- ja vastuullisuustyöpajoja monien asiakkaidemme kanssa saadaksemme entistä paremman käsityksen asiakkaiden tarpeista. Uusien tuotteiden osuus Suomisen liikevaihdosta kuvastaa vahvaa kykyämme innovoida ja vastata markkinoiden tarpeisiin – vuonna 2021 uusien tuotteiden osuus oli yli 25 % liikevaihdosta.

Myynnin koulutusohjelmaa jatkettiin vuonna 2021. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa kaupallista huippuosaamistamme, jotta pystymme hyödyntämään kilpailuetujemme potentiaalin täysimääräisesti.

Hyvä työpaikka

Valjastamme organisaation positiivisen energian ja sitoutuneisuuden tuloksen tekoon.

Vahvistamme työntekijöiden sitoutuneisuutta järjestelmällisesti ja toteutamme kohdennettuja toimia työntekijöille tehdyn Vibe-sitoutuneisuuskyselyn tulosten pohjalta. Vuonna 2021 teimme kyselyn toista vuotta peräkkäin. Tulokset osoittivat hyvää edistymistä osa-alueilla, jotka oli edellisen kyselyn perusteella valittu kehittämiskohteiksi. Jatkamme vahvuuksiimme perustuvaa kehitystyötä ja keskitymme parannusmahdollisuuksiin.

Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja käytäntöjämme, joiden avulla edistetään ja palkitaan erinomaisia suorituksia muun muassa tulospalkkauksen kautta. Vuonna 2021 otimme käyttöön uudistetun osaamisen kehittämisen prosessin ja osaamiskehyksen voidaksemme tukea henkilöstömme ammatillista kehitystä systemaattisesti.

Kaksi toimintamallia

Toimintamme optimoidaan ottamalla käyttöön omat toimintamallit erikois- ja standardituotteille. Tavoitteemme on keskittää standardituotteet niille parhaiten soveltuville tuotantolinjoille ja valmistaa erikoistuotteet puolestaan pienemmillä ja joustavammilla tuotantolinjoilla.

Vuonna 2021 määrittelimme kullekin tuotantolinjalle tavoiteportfolion, jonka avulla optimoidaan linjojen käyttötavat. Lisäksi kehitimme mittareita resurssien optimoinnin seuraamista varten. Otamme jatkossakin käyttöön toimintamalleja, joiden avulla pystymme toimittamaan suurina määrinä valmistettavia standardituotteita entistä kustannustehokkaammin ja samalla vastaamaan asiakkaiden moninaisiin tarpeisiin erikoistuotteillamme, joiden tuotantomäärät ovat usein pienempiä.