Strategia

Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Strategiamme tavoitteet ovat kasvu ja kannattavuuden parantaminen vastuullisuuden, asiakaslähtöisyyden ja tehokkuuden avulla.

Haemme kasvua tarjoamalla innovatiivisia ja vastuullisia kuitukankaita asiakkaillemme. Parannamme kannattavuutta tehostamalla toimintojamme ja vaalimalla erinomaiseen suoritukseen tähtäävää kulttuuria. Keskitymme pyyhintätuotteisiin. Vahvistamme kapasiteettia ja osaamista Euroopassa ja Amerikoissa ja arvioimme mahdollisuuksia Aasiassa.

Toteutamme strategiaamme ja tavoittelemme visiotamme viiden strategisen painopisteen avulla. Jatkamme yritysvastuuohjelmamme toteuttamista keskeisenä osana strategiaamme.

Strategiassa edistyminen

Toiminnan tehokkuus

Parannamme jatkuvasti toimintamme tehokkuutta ja laatua, edistämme työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta ja vahvistamme vastuunottoa ja kustannustietoisuutta koko organisaatiossa.

Turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja olemme sitoutuneita suojelemaan ja parantamaan työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta. Uskomme ennaltaehkäisevään toimintaan ja siihen, että vahva turvallisuuskulttuuri syntyy avoimesta, jatkuvasta vuoropuhelusta. Vuonna 2023 käynnistimme turvallisuuskampanjan, jolla kannustimme työntekijöitämme pysähtymään ja ajattelemaan ennen toimimista. 

Jatkamme toimintamme tehokkuuden ja tuloksellisuuden parantamista kehittämällä henkilöstöämme, prosessejamme ja toimintojamme entisestään. Tätä varten olemme aloittaneet useita tehokkuuden parantamiseen tähtääviä hankkeita ja jaamme aktiivisesti parhaita käytäntöjä eri tuotantolaitostemme välillä.

Edelläkävijä vastuullisuudessa 

Hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla innovointi- ja pilotointikyvykkyyttämme, uraauurtavaa osaamistamme kuitukankaissa sekä monipuolista laitekantaamme saavuttaaksemme vastuullisten kuitukankaiden markkinajohtajan aseman.

Vastuullisiin tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset ovat tiukentuneet nopeaan tahtiin. Tämä johtuu pääasiassa lainsäädännöllisistä uudistuksista ja siitä, että asiakkaat ovat yhä kiinnostuneempia vastuullisista valinnoista. Johdamme muuttuvaa markkinaa kehittämällä ja tuomalla aktiivisesti markkinoille uusia tuotteita, jotka vastaavat kasvavaan kysyntään. Vuonna 2023 lanseerasimme yhteensä 12 vastuullista tuotetta. Vastuullisten tuotteiden myynti kasvoi 79 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna.

Tavoitteenamme on käyttää resursseja tehokkaasti ja minimoida toimintamme ympäristövaikutukset. Olemme asettaneet konkreettiset vähennystavoitteet neljälle toimintamme ympäristövaikutuksia mittaavalle tunnusluvulle: kasvihuonekaasupäästöt, energiankulutus, vedenkulutus ja kaatopaikkajäte.

Osana kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävää työtämme kaikki Suomisen Euroopan tehtaat siirtyivät käyttämään pelkästään fossiilitonta sähköä vuonna 2021, ja Paulínian tehtaalla Brasiliassa tämä siirtymä toteutettiin vuonna 2023. 

Erottautuminen innovaatioilla ja kaupallisella osaamisella

Tarjoamme asiakkaillemme luokkansa parhaita tuotteita ja luomme tiiviitä, yhteistyöhön perustuvia suhteita avainasiakkaihimme. 

Monipuolisen ja kokeneen tuotekehitystiimimme sekä pilottilinjojemme tarjoamien mahdollisuuksien ansiosta innovaatio- ja tuotekehityksemme on alan huipputasoa. Tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa on tärkeä osa innovaatiotyötämme. Uusien tuotteiden osuus Suomisen liikevaihdosta kuvastaa erinomaista kykyämme innovoida ja vastata markkinoiden tarpeisiin – vuonna 2023 uusien tuotteiden osuus liikevaihdostamme oli yli 35 %. 

Vuoden aikana pyrimme parantamaan kaupallista osaamistamme usein eri keinoin hyödyntääksemme kilpailuetumme mahdollisimman tehokkaasti.

Hyvä työpaikka

Pyrimme valjastamaan organisaation positiivisen energian, intohimon ja sitoutuneisuuden hyvien tulosten saavuttamiseen.

Kehitämme työntekijöiden sitoutuneisuutta järjestelmällisesti ja toteutamme kohdennettuja toimia globaalin henkilöstön sitoutuneisuutta mittaavan kyselyn tulosten perusteella. Vuonna 2023 kysely toteutettiin jo neljättä kertaa. Kyselyn tulokset auttoivat meitä tunnistamaan henkilöstön sitoutuneisuuteen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä sekä siihen liittyviä kehityskohteita. Vuoden 2023 kyselyn tulosten perusteella kehitystä oli tapahtunut lähes kaikilla osa-alueilla.

Pyrimme luomaan korkean suoritustason kulttuurin, jossa kannustamme työntekijöitämme erinomaiseen suoritukseen ja autamme heitä hyödyntämään koko potentiaalinsa. Vuonna 2023 jatkoimme työntekijöidemme ja tiimiemme osaamisen tukemista erilaisten kehitys- ja koulutusohjelmien avulla.

Kaksi toimintamallia

Optimoimme toimintamme hyödyntämällä omia toimintamalleja standardi- ja erikoistuotteille. Toimimme lähellä asiakkaitamme kahdella liiketoiminta-alueellamme, Amerikoissa ja Euroopassa. 

Jatkoimme vuoden 2023 aikana kyvykkyyksiemme vahvistamista vastuullisissa tuotteissa saattamalla loppuun Nakkilan tehtaan tuotantolinjan parantamiseen ja uudistamiseen tähtäävän investointihankkeen. Jatkoimme myös toimitusketjun hallinnan ja toiminnan suunnittelun kehittämistä tukeaksemme paremmin tavoitettamme optimoida toimintamme sekä saavuttaa maailmanluokan taso.