Näin Suominen luo lisäarvoa

Suominen on kuitukangasvalmistaja, joka toimii globaaleilla markkinoilla. Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraakaaineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita asiakkaamme jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön.