Suomisen uudistettu yritysvastuuagenda vuosille 2020–2025

Suominen Oyj, lehdistötiedote, 13. tammikuuta 2020, klo 10.00

Suominen on uudistanut yritysvastuuagendansa osana liiketoimintastrategian uudistusta. Uudistettu agenda määrittää yritysvastuun teemat ja tavoitteet Suomisen seuraavalle strategiakaudelle 2020-2025.

Agendan uudistamistyö perustuu kattavaan sidosryhmäkyselyyn, sidosryhmien edustajien haastatteluihin sekä sisäiseen johdon työpajaan.

Yritysvastuuagendassa on neljä teemaa

Suomisen uudistetussa yritysvastuuagendassa on neljä teemaa, jotka edustavat Suomisen liiketoiminnalle ja sidosryhmille kaikkein olennaisimpia asioita. Nämä teemat toimivat perustana agendan toimenpiteille ja tavoitteille sekä tuloksien arvioinnille. Suominen raportoi yritysvastuutyönsä tuloksista ja saavutuksista vuosittain.

Suomisen yritysvastuun teemat:

  • Ihmiset ja turvallisuus
  • Vastuulliset kuitukankaat
  • Ympäristövaikutukset minimiin
  • Yrityskansalaisuus

Vastuullisempien tuotteiden kysyntä luo mahdollisuuksia Suomiselle

Kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita heidän hankintojensa vastuullisuudesta. Erityisesti kertakäyttöiset muovituotteet ja merien roskaantuminen aiheuttavat huolta ympäristöstä. Tämä luo lisääntyvää kysyntää ympäristöystävällisemmille tuotteille sekä kasvavia markkinoita vastuullisille kuitukankaille. Suomisen yritysvastuutyö ei keskity pelkästään kehittämään ympäristöystävällisempiä tuotteita ja minimoimaan tuotantonsa ympäristövaikutuksia, vaan se myös korostaa vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen tärkeyttä koko arvoketjussa.

”Vastuullisten tuotteiden markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti, ja meillä on hyvät mahdollisuudet vastata tähän lisääntyvään kysyntään. Vastuullisuus on olennainen osa Suomisen toimintoja ja se linkittyy vahvasti visioomme olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa”, Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky sanoo.

SUOMINEN OYJ

Lisätietoja: Emilia Peltola, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 010 214 3082

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.