OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.07.2010

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.07.2010                      

Helsingin Pörssi                                

Päivämäärä                  21.07.2010            
Pörssikauppa                 OSTO               
Osakelaji                   SUY1V               
Osakemäärä                  2 715    osaketta       
Kokonaishinta                 1 900,50  EUR          
Keskihinta / osake              0,70    EUR          
Ylin hankintahinta / osake          0,70    EUR          
Alin hankintahinta / osake          0,70    EUR          

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 21.07.2010 tehtyjen 
kauppojen jälkeen on 124 849 kpl. 


Suominen Yhtymä Oyj:n puolesta 

FIM Pankki Oy                          

Antti Pajukka

Viimeisimmät uutiset

Major shareholder announcements, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 28.06.2022

Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 17.05.2022

Suominen - omien osakkeiden luovutus