Työn ja vapaa-ajan sovittaminen Suomisella

Kannustamme työntekijöitämme elämään, joka edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvää oloa ja positiivista energiaa. Ymmärrämme, että jokainen on yksilö, ja että ihmisten elämäntilanteet ja tarpeet vaihtelevat. Osa henkilöstöstämme elää ruuhkavuosia pienten lasten vanhempina, ja toisaalta osa kantaa huolta ikääntyvistä vanhemmistaan. Tällöin on tärkeää huolehtia siitä, että työ ja vapaa-aika on joustavasti soviteltavissa. Pyrimme löytämään sopivia ratkaisuja erilaisiin elämäntilanteisiin esimerkiksi työaikajärjestelyin tai erilaisten vapaiden järjestämisellä paikalliset säädökset huomioiden.

Pidämme tärkeänä sitä, että jokainen löytää itselleen parhaiten soveltuvat tavat työn ja vapaa-ajan sovittamiseen. Iso osa toimihenkilöistämme voi työskennellä hybridimallin mukaisesti siellä, missä työt sujuvat parhaiten sekä rytmittää ja tauottaa työt mahdollisuuksien mukaan itse käyttämällä liukuvaa työaikaa.

Tuotannossa työntekijämme tekevät vuorotyötä, ja heidän jaksamistaan seurataan tarkasti. Monessa maassa on ennen eläkeikää mahdollista tehdä lyhyempää työpäivää tai toisaalta tulla eläkkeelle jäämisen jälkeen toisinaan kiireavuksi. Kannustamme vuorotyötä tekeviä löytämään itselleen parhaiten sopivat keinot palautumiseen. Vuorotyöntekijöillä pitkät vapaat mahdollistavat itselle mielekkäiden asioiden tekemisen, kuten harrastamisen, matkustamisen tai jopa opiskelun.

Suomisen yhtenä strategisena painopistealueena on olla hyvä työpaikka. Mietimme jatkuvasti yhdessä henkilöstön kanssa erilaisia kehittämiskohteita, jotka parantavat työhyvinvointia ja sitoutuneisuutta. Paneudumme tarkasti henkilöstökyselyiden vastauksiin ja teemme niiden pohjalta konkreettisia kehitystoimenpiteitä. Sitoutunut ja tyytyväinen henkilöstö on meille erittäin tärkeä asia.