Miksi valita Suominen?

Suomisen yhtenä strategisena painopisteenä on olla hyvä työpaikka. Se tarkoittaa sitä, että töissä vallitsee positiivinen energia, henkilöstö on sitoutunutta, jokainen tekee mitä lupaa, ollaan reiluja ja kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti.

Turvallinen työpaikka sekä henkilöstön hyvinvointi on meille ykkösasia. Kannustamme jokaista luomaan myönteistä ilmapiiriä ja keskustelemaan asioista avoimesti. Työskentelykulttuurimme on joustava.

Hyviä syitä valita Suominen

  • Suomisella työskentelee globaalisti vajaat 700 henkilöä erilaisissa tehtävissä. Olemme sopivan kokoinen yhtiö, jossa työntekijät tuntevat toisensa ja hierarkiamme on matala. Olemme aidosti kansainvälinen yhtiö, sillä tuotantolaitoksemme sijaitsevat kolmella mantereella kahdeksalla eri tehtaalla. Jokainen työntekijä on meille tärkeä.
  • Suominen on pörssilistattu yhtiö ja olemme maailmanlaajuisesti johtava kuitukangasvalmistaja. Juuremme ovat Pohjoismaissa.
  • Suomisen arvoina ovat vastuunotto, yhteistyö, suorituskyky ja oikeudenmukaisuus. Arvomme ovat näkyvissä kaikessa tekemisessämme eri sidosryhmien kanssa.
  • Työskentelykulttuurimme on joustava tukien työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista.
  • Perehdytysohjelmamme on saanut uusilta työntekijöiltämme kiitosta.
    Vastuullisuus on ollut meille tärkeää jo pitkään ja suhtaudumme ympäristöasioihin ja kestävään kehitykseen vakavasti. Olemme edelläkävijä innovatiivisten ja vastuullisten kuitukankaiden kehittämisessä.
  • Tavoitteenamme on vahvistaa työnantajabrändiämme ja lisätä houkuttelevuuttamme työnantajana.
  • Haluamme edistää korkean suorituskyvyn kulttuuria. Sen rakentaminen on keskeinen osa Suomisen uutta strategiaa ja yritysvastuuagendaamme. Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja käytäntöjämme, joiden avulla voimme edistää erinomaista suoritusta ja palkita siitä.
  • Työnantajana Suominen kannustaa henkilöstöään jatkuvan oppimisen kulttuuriin tarjoamalla erilaisia koulutus- ja uramahdollisuuksia.

Työn ja vapaa-ajan sovittaminen Suomisella

Kannustamme työntekijöitämme elämään, joka edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvää oloa ja positiivista energiaa.