Liiketoiminta

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Convenience ja Care. Vaikka ne ovatkin liikevaihdolla mitattuna erikokoisia ja toimivat eri markkinoilla, niille yhteisiä nimittäjiä ovat monet megatrendit, raaka-aineet, teknologiat ja henkilöstön kyvykkyydet. Myös tuotteiden ominaisuudet saattavat usein olla samanlaisia – kohtaavathan lähes kaikki tuotteemme lopulta ihmisen ihon.

Strategia 2017–2021

 

 

Visio

Suomisen visio on muuttaa ihmisten käsitys kuitukankaista. Meille ei siis riitä, että ylitämme asiakkaidemme odotukset innovaatioillamme, vaan haluamme myös muuttaa ihmisten käsityksiä kuitukankaiden roolista. Kuitukankaat eivät ole keskenään samanlaisia: jokainen Suomisen tehtaalta lähtevä kuitukangasneliömetri on ladattu valikoiduilla, loppukäyttäjän tarpeiden ja käyttötarkoituksen mukaan räätälöidyillä ominaisuuksilla.

Strategia

Suomisen Muutoksentekijä-strategialla on kolme kulmakiveä. Ne kertovat, miten aiomme toteuttaa strategiaamme ja mitä toimintamme osa-alueita meidän on kehitettävä menestyäksemme tulevaisuudessa.

 1. Paras bisneksessä
  Suomisen tavoitteena on olla alansa paras muuttamaan loppukäyttäjien tarpeet kaupalliseksi menestykseksi, joka hyödyttää sekä asiakkaitamme että meitä itseämme. Se edellyttää asiakkaan asiakkaiden tarpeiden entistä syvällisempää ymmärtämistä ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa molemminpuolisen lisäarvon luomiseksi. Toimitusketjultamme se edellyttää kysyntälähtöisyyttä, ja tavoitteemme on, että meillä on toimialan houkuttelevimmat tuotebrändit. Etsimme myös uusia kasvumahdollisuuksia.
 2. Luomme kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan
  Kehitämme ja valmistamme ainutlaatuisia kuitukankaita, joita muut yritykset eivät pysty luomaan. Tämä on jossain määrin totta jo nyt, mutta meillä ei teknologian ja innovoinnin osalta vielä ole tavoittelemaamme asemaa toimialallamme. Teemme innovaatioprosessistamme entistä tehokkaamman, jotta pystymme vastaamaan aiempaa nopeammin loppukäyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Kuitukankaisiimme tulee älykkäitä ominaisuuksia. Lisäksi haluamme tarjota markkinoiden vastuullisimmat kuitukankaat.
 3. Muutoksentekijöiden yhteisö
  Suomislaiset muodostavat yhtenäisen joukon. Vaikka toimintamme on maantieteellisesti hajautunutta, haluamme kehittyä aidoksi maailmanlaajuiseksi yhteisöksi. Pyrimme siihen etsimällä uusia yhteenkuuluvuuden tunnetta lisääviä vuorovaikutuskeinoja. Tavoitteenamme on myös vahvistaa haluamme muuttaa asioita – niin yrityksessä kuin koko teollisuudenalalla. Sisäisesti se edellyttää luottamukseen perustuvaa johtamista, kaikkien päivittäistä työtä tukevien johtamiskäytäntöjen kehittämistä sekä tiedon aktiivista ja avointa jakamista.

Tarkoitus

Tarkoituksemme on tehdä elämästä parempaa. Siinä kiteytyy kuitukankaista valmistettujen lopputuotteiden olennainen rooli ihmisten arjessa. Tekemällä työmme paremmin Suomisella teemme ihmisten elämästä parempaa.

Convenience-liiketoiminta-alue

 

Suomisen Convenience-liiketoiminta-alue tarjoaa kuitukankaita moniin erilaisiin pyyhintätuotteisiin: lastenhoitoon, henkilökohtaisen hygienian tuotteisiin, kodinhoitoon ja ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin. Vuonna 2018 Convenience-liiketoiminta-alueen osuus liikevaihdostamme oli 92 %. Asiakaskuntaan kuuluu maailman tunnetuimpia kuluttajabrändejä.

Suominen on noin 20 %:n markkinaosuudellaan pyyhintätuotteissa käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Haluamme olla maailman johtava valmistaja pyyhintätuotteissa ja halutuin yhteistyökumppani kuitukangasinnovaatioiden toimittajana. Convenience-liiketoiminta-alue toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Pyyhintäkuitukankaidemme tärkeimpiä käyttökohteita ovat:

 • Lastenhoitopyyhkeet (39 % Suomisen
  liikevaihdosta vuonna 2018)
 • Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut tuotteet, esim. silmämeikin puhdistuslaput ja kasvonaamiot, kostea wc-paperi ja muut wc:stä huuhdeltavat tuotteet (22 %)
 • Kodinhoitotuotteet, esim. pöytäpintojen puhdistustuotteet ja lasinpuhdistuspyyhkeet (20 %)
 • Ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet, esim. yleispyyhkeet ja terveydenhuoltoja ravintola-alalla pintojen desinfiointiin käytettävät pyyhkeet (9 %)

Convenience-liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit, kaupan omien merkkien valmistajat, vähittäiskaupan ketjut sekä alueelliset jatkojalostajat. Asiakassuhteemme ovat tyypillisesti hyvin pitkiä, keskimäärin yli 10 vuoden mittaisia.

Convenience-liiketoiminta-alueen päämarkkinat ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa, ja meillä on toimintaa myös Etelä-Amerikan markkinoilla.

Convenience vuonna 2018

 

Convenience-liiketoiminta-alueen vuoden 2018 liikevaihto oli 396,0 miljoonaa euroa (388,6 miljoonaa euroa vuonna 2017).Liikevaihdon kasvu heijasti myyntihintojen hyvää kehitystä.

Kärsimme tuotannontekijöiden kallistumisesta raaka-aineiden, rahtien ja energian hintojen noustessa ennennäkemättömän jyrkästi. Toteutimme useita toimenpiteitä lievittääksemme tämän kannattavuuttamme heikentäneen kehityksen vaikutusta. Niitä olivat esimerkiksi Suomisen tuotteiden hinnankorotukset, vanhentuneiden hinnoittelumekanismien uudistaminen ja monet muut hinnoittelun, suorituskyvyn ja tuotannon suunnittelun parantamiseen tähdänneet toimenpiteet.

Uusi märkärainausta hyödyntävä tuotantolinjamme Bethunessa Yhdysvalloissa kääntyi bruttokatteeltaan positiiviseksi. Toimitimme huippumodernin tuotantolinjan tuotteita useille asiakkaille ja jatkamme linjalla valmistettavien korkean lisäarvon tuotteiden lisäämistä tarjoomaamme.
Viimeisellä neljänneksellä tuotantolinjan vaikutus bruttokatteeseen heikkeni väliaikaisesti, kun teimme linjalla onnistuneita koeajoja, jotka liittyvät tuotetarjonnan laajentamiseen.

Helmikuussa tiedotimme toisesta pienemmästä kasvuinvestointihankkeesta Green Bayn tehtaallamme Yhdysvalloissa. Hanke käsittää uuden viimeisintä teknologiaa edustavan karstauskoneen asennuksen olemassa olevalle vesineulauslinjalle. Se parantaa kykyämme toimittaa korkean lisäarvon kuitukankaita kotitalouksien pyyhintätuotteisiin, henkilökohtaisen hygienian tuotteisiin ja ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin. Uuden koneen arvioidaan olevan täydessä käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä.

Convenience-liiketoiminta-alueella oli kaksi merkittävä tuotelanseerausta vuonna 2018. Niistä ensimmäinen oli Suominen Intelligent Nonwovens™ -tuotekonsepti, joka mahdollistaa digitaalisten, koneluettavien ominaisuuksien lisäämisen tuotteisiimme. Se mm. parantaa tuoteturvallisuutta ja tuotteiden jäljitettävyyttä jatkojalostaja-asiakkaillemme ja tarjoaa brändeille uudenlaisen työkalun tuotteiden markkinointiin kuluttajille. Konsepti perustuu Suomisen ainutlaatuiseen kykyyn valmistaa erittäin tarkkakuvioisia kuitukankaita, joihin voidaan koodata kaikenlaisia digitaalisia ominaisuuksia heikentämättä niiden muita toiminnallisuuksia tai muuttamatta niiden ulkonäköä.

Toinen keskeinen tuotelanseeraus oli Vastuullinen tuoteportfolio, joka kokoaa yhteen asiakkaiden kaikkiin tarpeisiin vastaavat kuitukankaat, olipa kyse muovittomuudesta, biohajoavuudesta, kierrätysmateriaalin osuudesta tai jostakin muusta. Vastuullinen tuoteportfolio oli vastauksemme lisääntyvään huoleen kertakäyttöisten tuotteiden ympäristöystävällisyydestä. Aiheesta on käyty keskustelua jo pitkään, mutta Euroopan komission julkaisema ehdotus kertakäyttömuoveja koskevaksi direktiiviksi nosti sen lopullisesti tapetille. Vastuullisen tuoteportfolion avulla pureudumme
tähän ympäristökysymykseen tosissamme ja tarjoamme asiakkaillemme kuitukankaita, joilla on yhtä hyvät ominaisuudet kuin tavanomaisilla tuotteilla, mutta jotka huomioivat myös muuttuvan toimintaympäristön sekä ympäristötietoisten kuluttajien tarpeet.

Care-liiketoiminta-alue

 

Suomisen Care-liiketoiminta-alue tarjoaa kuitukankaita hygieniatuotteisiin, esimerkiksi vaippoihin, naisten hygieniatuotteisiin ja aikuisten inkontinenssituotteisiin, sekä terveydenhoidon sovelluksiin, kuten leikkaussali- ja potilashygieniatuotteisiin. Vuonna 2018 Care-liiketoiminta-alueen osuus liikevaihdostamme oli 8 %. Liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit, johtavat alueelliset toimijat ja terveydenhoidon tuotekomponenttien valmistajat.

Suominen parantaa ihmisten elämää Care-liiketoiminta-alueensa kautta tarjoamalla korkealaatuisia kuitukangasmateriaaleja hygieniatuotteisiin ja terveydenhoidon sovelluksiin sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja kotona. Haluamme olla kuitukankaiden nesteenhallintaominaisuuksissa valitsemillamme markkinoilla luokkamme paras. Pyrimme erikoiskomponenttien johtavaksi toimittajaksi ja tavoitteemme on kasvattaa toistaiseksi pientä markkinaosuuttamme. Suomisen hygieniatuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden tärkeimmät sovellukset ovat:

 • Naisten hygieniatuotteet
 • Aikuisten inkontinenssituotteet
 • Vaipat

Terveydenhoidon kuitukankaiden tärkeimmät loppukäyttöalueet ovat:

 • Haavanhoitotuotteet
 • Leikkaussaliliinat
 • Potilashoitotuotteet

Hygieniatuotteissa ja terveydenhoidon sovelluksissa kuitukangas on usein yksi monimutkaisten lopputuotteiden komponenteista. Esimerkiksi terveyssiteet voivat koostua monesta kerroksesta erilaisia materiaaleja, joista Suomisen kuitukangas on yksi lopputuotteen toimivuuteen olennaisesti vaikuttava komponentti.

Care-liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit, hygieniaja terveydenhoidon välineiden valmistajat sekä alueelliset jatkojalostajat. Care-liiketoiminta-alueen päämarkkinat ovat Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Eurooppa.

Care vuonna 2018

 

Care-liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2018 oli 35,1 miljoonaa euroa (37,5 milj. vuonna 2017), eli 8 % Suominen-konsernin liikevaihdosta.
Vuonna 2018 Care-liiketoiminta-alue kärsi myös tuotannontekijöiden kallistumisesta raaka-aineiden, rahtien ja energian hintojen noustessa ennennäkemättömän jyrkästi. Se heikensi Suomisen kannattavuutta, mutta ennakoimme tilannetta muun muassa korottamalla kaikkia Suomisen tuotteiden hintoja, uudistamalla vanhentuneita hinnoittelumekanismeja ja ryhtymällä moniin muihin toimenpiteisiin hinnoittelun, suorituskyvyn ja tuotannon suunnittelun parantamiseksi.

Vuonna 2018 Suominen ei lanseerannut julkisesti uusia kuitukankaita terveydenhoitotuotteisiin, mutta tuoteportfoliota uudistettiin muulla tavoin. Lisäksi tähän asti ainoastaan Yhdysvalloissa valmistetun värillisen FIBRELLA® Zorb+ -kuitukankaan valmistus aloitettiin myös Alicanten tehtaalla Espanjassa viime vuosina tehtyjen laiteinvestointien myötä. Tämä vakautti FIBRELLA® Zorb+ -kuitukankaan myyntiä ja oli merkittävä lisäys Suomisen pieneen mutta kannattavaan toimintaan terveydenhoidon kuitukankaissa.

Lokakuussa toimme hygieniatuotemarkkinoille kolme uutta kuitukangasta. Lanseerasimme FIBRELLA® Cozy -kuitukankaan, jota voidaan käyttää hygieniatuotteiden pintakerroksena esimerkiksi pikkuhousunsuojissa. Se on pehmein materiaali luokassaan ja sen nesteenhallintaominaisuudet ovat erinomaiset. Se valmistetaan vesineulaamalla eli kuidut sidotaan toisiinsa ilman sidosaineita, mikä tekee siitä ihoystävällisen, hajuttoman ja turvallisen materiaalin. Tämän ansiosta FIBRELLA® Cozy on houkutteleva vaihtoehto hygieniatuotebrändeille ja jatkojalostajille, jotka tavoittelevat nykypäivän terveystietoisia kuluttajia.

Lisäksi laajensimme Suomisen yli 10 vuotta vanhaa BIOLACE®-tuoteperhettä tuomalla markkinoille sisäkerrosmateriaaliksi (ADL) tarkoitetun BIOLACE® Moven sekä pintakerroksiin tarkoitetun BIOLACE® Cozyn. Molemmat on suunniteltu käytettäväksi imukykyisissä hygieniatuotteissa. BIOLACE ®-tuoteperheen laajennus ajoittui sopivasti, sillä Euroopan komissio julkaisi samoihin aikoihin ehdotuksensa kertakäyttömuoveja koskevaksi direktiiviksi, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä. Tämä määräysten mahdollinen muutos sai asiakkaamme entistä enemmän kiinnostumaan vastuullisuudesta ja lisäsi esimerkiksi muovittomien tai biohajoavien kuitukankaiden kysyntää. Uskomme, että tämä toimintaympäristön muutos lisää BIOLACE ®-tuotteiden ja muiden vastuullisten kuitukankaiden kysyntää.

Tehtaat

 

Suomisen maailmanlaajuinen tuotantolaitosten verkosto koostuu kahdeksasta tehtaasta kolmella eri mantereella:

 • Alicante, Espanja
 • Bethune, Yhdysvallat
 • Cressa, Italia
 • Green Bay, Yhdysvallat
 • Mozzate, Italia
 • Nakkila, Suomi
 • Paulínia, Brasilia
 • Windsor Locks, Yhdysvallat.

Lisätietoja tehtaista Yhteystiedot-osiossa.