Yhtiökokous 2024

Suomisen varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.4.2024 klo 10.00 alkaen Messukeskuksessa (Holiday Inn Helsinki – Expo sisäänkäynti)

Tärkeitä päivämääriä

Yhtiökokouskutsun julkaisu

 

6.2.2024

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestäminen alkavat

 

13.2.2024 klo 16.00

Vuosikertomus, sisältäen yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, sekä palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka saatavilla tällä verkkosivulla

 

viimeistään 14.3.2024

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

 

21.3.2024

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestäminen päättyvät

(hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisohjeet löytyvät kokouskutsusta)

 

27.3.2024 klo 16.00

Hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille määräaika tulla merkityksi tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon

 

28.3.2024 klo 10.00

Varsinainen yhtiökokous 
Messukeskus (Holiday Inn Helsinki – Expo sisäänkäynti) 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 9.00.

 

4.4.2024 klo 10.00

Osingonmaksun täsmäytyspäivä

 

8.4.2024

Osingonmaksupäivä

 

15.4.2024

Yhtiökokouspöytäkirja nähtävillä tällä verkkosivulla

 

viimeistään 18.4.2024