Toimitusjohtajan katsaus 2021

Toinen COVID-19 pandemiavuosi oli Suomiselle kaksijakoinen. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Suomisen myyntivolyymit ja tulos pysyivät vuoden 2020 ennätystasolla. Kolmannella neljänneksellä koimme äkillisen tilapäisen volyymien laskun johtuen ylivarastoinnista toimitusketjussa. Volyymit palautuivat taas osittain viimeisellä neljänneksellä. Strategiamme toteutuksessa etenimme vakaasti.

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky

Jatkoimme vuonna 2020 julkaistun strategiamme toteutusta. Strategiamme tavoite on kasvu ja kannattavuuden parantaminen keskittymällä vastuullisuuteen, asiakkaisiin ja tehokkuuteen. Vuonna 2021 saimme päätökseen kolme investointiprojektia. Niistä kaksi oli Italiassa, toinen kapasiteetin lisäämiseksi uudelleenkäynnistetty linja ja toinen vastuullisten kuitukankaiden tuotantovalmiuden vahvistamiseksi toteutettu projekti. Kolmas projekti oli Yhdysvalloissa, ja se tehtiin uusien, innovatiivisten tuotteiden tarjonnan kasvattamiseksi.

Käyttökatteemme (EBITDA) oli 47,0 miljoonaa euroa, joka on kolmanneksi paras vuositulos Suomisen historiassa. Tulos laski ennätysvuodesta 2020 pääasiassa alhaisemmista myyntivolyymeistä sekä raaka-aineiden, kuljetusten ja energian hintojen noususta, jota emme saaneet siirrettyä täysimääräisesti myyntihintoihin.

Liikevaihtomme oli 443,2 miljoonaa euroa. Vahva kykymme innovoida ja vastata markkinoiden kysyntään näkyy uusien tuotteiden osuutena liikevaihdostamme, joka oli yli 25 % vuonna 2021. Uusilla tuotteilla tarkoitamme kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattuja tuotteita.

Vastuullisuus strategiamme ytimessä

Strategiamme kulmakivi on vastuullisuus, ja kehitämme jatkuvasti tarjontaamme ja toimintojamme sen mukaisesti. Tavoitteemme on kasvattaa vastuullisten tuotteiden myyntiä 50 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna ja lanseerata 10 vastuullista tuotetta joka vuosi. Vuonna 2021 vastuullisten tuotteiden myynti oli 47 % korkeampi kuin vertailuvuonna 2019, ja lanseerasimme vuoden aikana 16 vastuullista tuotetta. Tutkimme myös aktiivisesti uusia vastuullisia kuituja voidaksemme palvella asiakkaidemme tarpeita entistäkin paremmin tulevaisuudessa. Olemme tehneet tuotannon koeajoja esimerkiksi hampulla ja saaneet tuotteista erinomaista palautetta asiakkailtamme.

Myös omissa toiminnoissamme haluamme käyttää resursseja tehokkaasti ja toimia niin, että minimoimme toimintamme ympäristövaikutukset. Meillä on konkreettiset vähennystavoitteet kasvihuonekaasupäästöille, energian kulutukselle, veden kulutukselle ja kaatopaikkajätteelle, ja edistyimme vuonna 2021 vakaasti kohti näitä tavoitteita. Esimerkkinä työstämme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi teimme päätöksen siirtyä kokonaan fossiilivapaaseen sähköön kaikilla Euroopan tehtaillamme.

Työturvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää, ja tavoitteemme on nolla työtapaturmaa. Teemme jatkuvasti työtä turvallisuuskulttuurin edelleen vahvistamiseksi ja jaamme parhaita käytäntöjä. Toinen henkilöstöön liittyvä tavoitteemme on henkilöstön sitoutumisen vahvistaminen. Toteutimme toisen peräkkäisen henkilöstötutkimuksemme vuonna 2021. Tutkimuksen tuloksia käytetään konkreettisten, tavoitteellisten kehityshankkeiden luomisen pohjana osana systemaattista työtämme henkilöstön sitoutumisen ja suorituskykyisen kulttuurin kehittämisessä.

Meille vastuullisuus ei ole vain ympäristöystävällisempiä tuotteita ja oman toimintamme ympäristövaikutusten minimointia, vaan korostamme vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen tärkeyttä koko arvoketjussamme. Tähän liittyen koko henkilöstömme koulutettiin uudistetuista liiketapaperiaatteistamme vuonna 2021.

Strategian toteuttaminen jatkuu

Toteutamme strategiaamme viiden painopistealueen kautta. Painopistealueemme ovat toiminnan tehokkuus, tiennäyttäjä vastuullisuudessa, erottautuminen innovaatioilla ja kaupallisella osaamisella, hyvä työpaikka ja kaksi toimintamallia.

Parannamme jatkuvasti toimintojemme tehokkuutta ja laatua ja edistämme työntekijöidemme työterveyttä ja -turvallisuutta. Hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla monipuolista laitekantaamme sekä uraauurtavaa osaamistamme kuitukankaissa vahvistaaksemme markkinajohtajuuttamme vastuullisissa kuitukankaissa. Palvelemme asiakkaitamme parhailla tuotteilla ja palveluilla sekä valjastamme organisaation positiivisen energian ja sitoutuneisuuden tuloksen tekoon.

Kohti tulevaa

Vuoden 2022 osalta näemme haasteita erityisesti vuoden ensimmäisinä kuukausina. Tietyt merkittävät asiakkaat kamppailevat edelleen varastotasojensa kanssa, ja viimeaikainen koronatapausten voimakas nousu vaikuttaa sekä meidän että asiakkaidemme toimintoihin. Nämä yhdistettynä tekevät lähiajan kysyntänäkymästä hyvin epävakaan. Lisäksi myyntihintamme seuraavat nousevia raaka-aine-, energia- ja kuljetuskustannuksia viiveellä kuten aiemminkin. Odotamme, että tuotteidemme kysyntä tasaantuu vuoden toisesta neljänneksestä alkaen, sillä pitkällä aikavälillä kuluttajakysynnän odotetaan pysyvän pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalla.

Saavutimme hyvän tuloksen haasteista huolimatta. Haluan kiittää osakkeenomistajiamme, asiakkaitamme ja liiketoimintakumppaneitamme erinomaisesta yhteistyöstä. Erityisesti haluan kiittää työntekijöitämme vahvasta omistautumisesta ja hyvästä työstä. Kun jatkamme yhtä päämäärätietoisesti yhdessä eteenpäin, voimme luottaa siihen, että visiomme toteutuu ja olemme edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa.

Petri Helsky
toimitusjohtaja