Innovatiivinen ajattelu pitää kiertotalouden pyörät liikkeellä

Suominen innovoi jatkuvasti uusia tuotteita voidakseen tarjota asiakkailleen kokonaisvaltaisen vastuullisen tuotevalikoiman. Suo-misen New Fiber Centerissä kartoitamme uusien, vastuullisten kuitujen tuomia mahdollisuuksia. Viime aikoina olemme käsitelleet kierrätysraaka-aineita.

”Suominen pyrkii erottumaan innovaatiolla ja vastuullisuudella. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää kierrätysraaka-aineita”, kertoo Mari Rahkola, Senior Manager, Business Development.

Suomisella on hyvät edellytykset tehdä tutkimuksesta todellisuutta, sillä yhtiön kaikissa kahdeksassa tuotantolaitoksessa voidaan käyttää kestävän kehityksen mukaisia raaka-aineita. Lisäksi useimmat niistä pystyvät hyödyntämään myös sellua kuitukankaiden raaka-aineena.

Kierrätetyn tekstiilijätteen kiertotalousmahdollisuuksien tutkiminen

Kiertotaloutta kuvataan usein pyrkimykseksi pitää tuotteet, materiaalit, laitteet ja infrastruktuuri pidempään käytössä. Materiaalikierron sulkeminen pidentää resurssien käyttöikää, säästää neitseellisiä materiaaleja ja tukee kestävää tuotantoa. Euroopan vihreän kehityksen ohjelman myötä kiertotalous on huomioitu myös Euroopan unionin uudessa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa, jonka tavoitteena on vähentää luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta. Euroopan unionin uusi tekstiilien kierrätystä koskeva strategia tarkoittaa, että jäsenmaiden on vuoteen 2025 mennessä kerättävä tekstiilijäte erikseen. Neitseellisten raaka-aineiden korvaaminen kierrätystekstiileillä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Tekstiilijätettä syntyy pelkästään Pohjoismaissa 360 miljoonaa kiloa vuodessa. Lounais-Suomessa sijaitseva kunnallinen jätehuoltoyhtiö Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) koordinoi valtakunnallista kulutuksen jälkeisten jätetekstiilien keräämistä. Suomessa lakisääteinen tekstiilien erilliskeräys astuu voimaan tammikuussa 2023. LSJH lajittelee tekstiilit materiaalin mukaan ja jalostaa niistä uusia raaka-aineita teollisuudelle. Suominen on kokeillut kierrätyskuituja muutamissa pilottikokeiluissa ja todennut raaka-aineen soveltuvan kuitukankaiden tekemiseen. Tiukkojen hygienia- ja turvallisuusstandardien vuoksi raaka-aineiden käyttö kaupallisessa tuotannossa edellyttäisi kuitenkin lisäkäsittelyä. Toinen vaihtoehto on löytää tuotteille uudenlainen loppukäyttökohde.

Suomisen tuotteissa hyödynnetään jo nyt kierrätysraaka-aineita

Suomisen vastuullisten tuotteiden portfolioon kuuluu uusiutuvista, kierrätetyistä ja/tai muovittomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä kompostoituvia ja kokonaan hajoavia kuitukankaita. Suomisella on jo nyt kaupallisia tuotteita, jotka sisältävät kierrätetyn polyesterin ja kierrätyspaperin kaltaisia kierrätyskuituja. Uusin kierrätyskuituja sisältävä tuotteemme HYDRASPUN® Circula on kostea wc-paperi, joka on valmistettu kierrätyspaperista. Tätä biohajoavaa ja muovitonta tuotetta voidaan käyttää monin eri tavoin. Tuote on kehitetty yhteistyössä Euroopan johtaviin kosteuspyyhkeiden valmistajiin kuuluvan CODI:n kanssa, ja se on alalla ensimmäinen laatuaan.

”Käyttämällä raaka-aineita, jotka on valmistettu jo olemassa olevista resursseista, kuten kierrätyskuidusta, edistämme kiertotaloutta. Ja se on tietenkin oman yritysvastuuohjelmamme mukaista”, sanoo Noora Rantanen, Manager, Sustainability & Marketing.

Suomisella on hyvät edellytykset tehdä tutkimuksesta todellisuutta, sillä yhtiön kaikissa kahdeksassa tuotantolaitoksessa voidaan käyttää kestävän kehityksen mukaisia raaka-aineita. Lisäksi useimmat niistä pystyvät hyödyntämään myös sellua kuitukankaiden raaka-aineena.